013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

تست نئو

جنسیت*
1. فرد نگراني نيستم
2. بيشتر افرادي را که با آنها در تماس هستم ، واقعا دوست دارم
3. خيال پردازي من بسيار قوي است.
4. نسبت به قصد و نيت ديگران حساس و مشکوک هستم.
5. ديگران مرا فردي عاقل و محتاط مي شناسند.
6. اغلب از طرز برخورد ديگران با خود عصباني مي شوم.
7. معمولاً از جاهاي شلوغ گريزانم.
8. جنبه هاي هنري و زيبايي شناسي براي من زياد اهميت ندارند.
9. آدم مکار يا زيرکي نيستم.
10. ترجيح مي دهم در طي هر کاري آزادي انتخاب داشته باشم تا اينکه هر کاري را با نقشه از پيش تعيين شده انجام دهم.
11. بندرت احساس تنهايي و غم مي کنم.
12. من فردي مسلط ، استوار و قاطع هستم.
13. زندگي بدون عواطف و هيجانات قوي برايم جالب نيست.
14. بعضي ها فکر مي کنند که من فردي خودخواه و خود محورم.
15. سعي مي کنم که همه کارهايم را با احساس مسئوليت انجام دهم.
16. در مواجه با ديگران هميشه نگران هستم که نکند مرتکب اشتباهي شوم.
17. در کار و تفريح عجله و شتاب ندارم.
18. بر اموراتم مسلط هستم.
19. همکاري را بر رقابت با ديگران ترجيح مي دهم.
20. سخت گير نيستم و مسائل را جدي نمي گيرم.
21. به ندرت خود را بيش از حد درگير مسائل مي کنم.
22. اغلب تشنه هيجان هستم.
23. اغلب از کلنجار رفتن با نظريه ها با مفاهيم انتزاعي (ذهني) لذت مي برم.
24. بدم نمي آيد به استعدادم و کارهايي که انجام داده ام ببالم.
25. به خوبي مي توانم کارهايم را طوري تنظيم کنم که درست سر زمان تعيين شده انجام شوند.
26. اغلب احساس درماندگي مي کنم و دنبال کسي مي گردم که مشکلاتم را برطرف کند.
27. هرگز از شدت خوشحالي از جا نپريده ام.
28. فکر مي کنم آموزش مطالب متناقض به دانشجويان فقط به سردرگمي و گمراهي آنها منجر خواهد شد.
29. لازم است که رهبران سياسي از جنبه هاي انساني سياست هاي خود آگاهي بيشتري داشته باشند.
30. در طول سالهاي گذشته بعضي وقت هاي دست به کارهاي احمقانه اي زده ام.
31. زود مي ترسم.
32. از مصاحبت با ديگران چندان لذت نمي برم.
33. سعي مي کنم کليه افکارم را در جهات واقع بينانه هدايت کنم و از تخيل و رويا پردازي اجتناب نمايم.
34. فکر مي کنم اغلب مردم در زندگي داراي حسن نيت هستند.
35. من کارهاي اجتماعي همچون راي دادن را جدي نمي گيرم.
36. خلقي (روحيه اي) با ثبات دارم.
37. دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشد.
38. گاهي کاملاً جذب (محو) موسيقي مي شوم که به آن گوش مي دهم.
39. اگر ضرورت داشته باشد آمادگی درستکاری کردن ( گول زدن ) ديگران برای رسيدن به اهدافم را دارم .
40. وسايل متعلق به خود را تميز و مرتب نگه مي دارم.
41. کاملا احساس بي ارزشي مي کنم.
42. گاهي نمي توانم آن طور که بايد و شايد قاطع باشم.
43. به ندرت هيجانات و عواطف قوي در خودم احساس مي کنم.
44. سعي مي کنم در مقابل همه مؤدب باشم.
45. گاهي آن طور که بايد و شايد قابل اتکا و اعتماد نيستم.
46. وقتي با ديگران هستم راحتم و بندرت نگران رفتار خود هستم.
47. وقتي کاري را مي کنم آن را با اشتياق انجام مي دهم.
48. فکر مي کنم ياد گرفتن سرگرمي جديد و مهارت پيدا کردن در انجام آن کار جالبي است.
49. هنگامي که لازم است مي توانم از ديگران ايراد بگيرم و به آنها گوش زد نمايم.
50. داراي اهداف روشني هستم و براي رسيدن به آنها طبق برنامه کار مي کنم.
51. مقاومت در مقابل خواسته ها و هوس هايم برايم آسان نيست.
52. دوست ندارم تعطيلات خود را در جاهاي شلوغ و پرهيجان بگذرانم.
53. بحث هاي فلسفي برايم خسته کننده است.
54. ترجيح مي دهم در مورد خودم و کارهايم (دستاوردهايم) حرف نزنم.
55. قبل از شروع هر کاري وقت زيادي را تلف مي کنم.
56. احساس مي کنم که مي توانم با اغلب مشکلاتم مقابله کنم.
57. گاهي حالت سرخوشي و نشاط شديدي را احساس مي کنم.
58. فکر مي کنم که قوانين و سياست هاي اجتماعي بايستي مطابق با نيازهاي زمان که در حال تغيير است ، تحول پيدا کنند.
59. در روش هايم سرسخت و لجوج هستم.
60. قبل از اينکه تصميم بگيرم به همه جوانب کار فکر مي کنم.
61. به ندرت احساس اضطراب يا ترس مي کنم.
62. ديگران مرا به عنوان فردي گرم و صميمي مي شناسند.
63. من زندگي تخيلي فعالي دارم.
64. فکر مي کنم اگر اجازه بدهي (امکان بدهي) بيشتر مردم از تو سوء استفاده مي کنند.
65. سعي مي کنم از آنچه اتفاق مي افتد مطلع باشم و معمولاً تصميم هاي موثر و دقيق بگيرم .
66. ديگران مرا فردي عصباني مزاج و تحريک پذير مي شناسند (من به عنوان فردي که زود عصباني مي شود شناخته مي شوم.)
67. غالباً ترجيح مي دهم که کارها را به تنهايي انجام بدهم.
68. تماشاي باله و رقص هاي مدرن برايم خسته کننده است (گوش دادن به موسيقي سنتي يا کلاسيک برايم خسته کننده است.)
69. حتي اگر بخواهم نمي توانم کسي را فريب دهم.
70. فرد بسيار منظمي نيستم.
71. به ندرت غمگين و افسرده هستم.
72. معمولاً رهبري را در جمع هايي که جزو آن بوده ام به عهده داشته ام.
73. اينکه راجع به موضوعات چه احساسي دارم برايم مهم است.
74. برخي فکر مي کنند من فردي حسابگر و خشک هستم.
75. بدهکاري هايم را سر موقع و کامل پرداخت مي کنم.
76. گاهي آنچنان خجالت زده شده ام که فقط مي خواستم خود را پنهان کنم.
77. کارهايم را به کندي ولي پيوسته و به مرور انجام مي دهم.
78. هنگامي که راه درست انجام کاري را پيدا مي کنم آن روش را همواره در آن مورد ادامه مي دهم.
79. حتي هنگامي که ابراز خشم منطقي است در بروز آن ترديد دارم.
80. وقتي برنامه اي را براي بهبودي وضعيت خود شروع مي کنم معمولاً بعد از چند روز آن را کنار مي گذارم.
81. مقابله با هوس هايم کار مشکلي است.
82. گاهي کارهايي را فقط براي سرگرمي و وقت تلف کردن انجام داده ام.
83. از حل جدول و معما لذت مي برم.
84. بر اين باورم که از بيشتر مردم بهتر هستم.
85. فرد فعال (مولدي) هستم که هميشه کارم را کامل انجام مي دهم.
86. هنگامي که تحت فشارهاي روحي زيادي هستم گاه احساس مي کنم که دارم خورد مي شوم.
87. شخص خوشحال و اميدواري نيستم.
88. معتقدم که هنگام تصميم گيري در مسايل اخلاقي بايد پيرو مراجع مذهبيمان باشيم.
89. ما هرگز نمي توانيم براي افراد فقير و سالمند کار زيادي بکنيم.
90. گاهي اول عمل مي کنم بعد مي انديشم.
91. اغلب احساس عصبي بودن و تنش مي کنم.
92. اغلب مرا فردي سرد و غير صميمي مي شناسند.
93. دوست ندارم وقتم را با خيال پردازي تلف کنم.
94. فکر مي کنم که اغلب مردمي که با آنها رابطه دارم درستکار و قابل اعتماد هستند.
95. غالب اوقات بدون آمادگي کافي درگير کارها مي شوم.
96. فردي حساس و دمدمي مزاج به حساب نمي آيم.
97. اگر براي مدت طولاني تنها باشم واقعاً نياز به ديگران را حس مي کنم.
98. نقش هاي موجود در طبيعت مرا مبهوت مي کنند.
99. کاملاً درستکار بودن در تجارت و کسب روش مناسبي نيست.
100. براي اينکه بدانم چي کجاست ترجيح مي دهم هر چيزي را در جاي خودش قرار دهم.
101. بعضي اوقات عميقاً احساس پشيماني و تقصير مي کنم.
102. غالباً در جلسات مي گذارم ديگران بيشتر حرف ها را بزنم.
103. بندرت به احساسات آتي خود توجه مي کنم.
104. عموماً سعي مي کنم شخص با ملاحظه و منطقي باشم.
105. گاهي در بازي هاي تک نفره (با خودم) تقلب مي کنم.
106. اگر ديگران سر به سر من بگذارند وبا من شوخی کنن زياد ناراحت نمی شوم .
107. اغلب احساس مي كنم كه سرشار از انرژي هستم .
108. من اغلب غذاهاي جديد و نا آشنا را امتحان مي كنم.
109. اگر اشخاصي را دوست نداشته باشم ، برايم مهم نيست که متوجه شوند .
110. براي دستيابي به اهدافم جديت مي كنم .
111. موقع خوردن غذاي مورد علاقه ام ميل دارم خيلی بخورم .
112. سعی می کنم فيلم های ترسناک وتکان دهنده را ببينم .
113. گاهی هنگامی که ديگران درباره موضاعات بسيار انتزاعي ( ذهنی ) ونظری صحبت مي كنند حوصله ام سرمی رود.
114. سعي مي كنم آدم متواضع وفرو تني باشم .
115. برايم مشکل است خودم را مجبور به انجام وظايفم کنم .
116. من در مواقع حساس وبحرانی خونسردي خود را حفظ كنم .
117. بعضی از اوقات احساس خوشحالی می کنم ( قند تو دلم آب می شود ) .
118. معتقدم كه هر جامعه دارای باورهای صحيح وغلط خاص خود است ، که برای خود آن جامعه دارای اعتبار وارزش است .
119. با آدمهايي كه در خيابان ها گدايي مي كنند ، هيچ گونه احساس همدردي ندارم .
120. هميشه قبل از دست زدن به عملي ، پيامد هاي آنرا در نظر می گيرم .
121. به ندرت نگران آينده مي شوم .
122. واقعاً از صحبت كردن با ديگران لذت مي برم .
123. از تمركز بر يك موضوع خيالي ، و بررسي تمام احتمالات ممکن و شاخ وبرگ دادن به آن لذت می برم .
124. وقتی شخصی كار خوبي را برايم انجام دهد ، به نيت او مشکوک می شوم .
125. به قضاوت های صحيح ودقيق به خود افتخار مي کنم .
126. اغلب از افرادي كه بايد با آنها در ارتباط باشم ، خوشم نمی آيد .
127. كارهايي را ترجيح مي دهم كه به تنهايي آنها را انجام دهم و دردسر با ديگران را نداشته باشم .
128. شعر تقريباً اثری روي من ندارد .
129. از اينكه ديگران فکر کنند فرد متظاهری هستم متنفرم .
130. فکر نمی کنم که هيچ وقت بتوانم آدم منظمی بشوم .
131. هنگامی که اشتباهی صورت می گيرد خودم را سرزنش می کنم .
132. ساير افراد در تصميم گيري به من نگاه می کنند .
133. تجارب هيجانی و احساسی گسترده و گوناگوني به من دست مي دهند .
134. ديگران مرا به عنوان دست و دلبازي نمی شناسند .
135. وقتی من تعهدی می دهم هميشه آن را اجرا می کنم .
136. اغلب خود را کمتر از ديگران حس مي كنم .
137. سرعت عمل وسرحالی من به اندازه سايرين نيست .
138. ترجيح مي دهم که وقتم را در محيط هاي آشنا صرف کنم .
139. وقتي به من توهين شود ، سعي مي كنم آن را ببخشم وفراموش كنم .
140. احساس نمي كنم كه با فشار ديگران به پيش روم .
141. من بندرت تسليم خواسته هاي آني خود مي شوم .
142. هميشه برای کارم آماده ام .
143. از حل کردن معماهاي پيچيده لذت مي برم .
144. نظرم نسبت به خود م بسيار مثبت است .
145. وقتي کاري را به دست می گيرم تقريباً هميشه آن را به پايان مي رسانم .
146. غالباً تصميم گيری براي من مشکل است .
147. خودم را فردی سرحال و سر زنده اي نمي دانم .
148. معتقدم که وفاداري به اصول وايده آل ها شخصی ( داشتن تعصب خاص ) بسيار مهمتر از آزاد انديشی و نداشتن تعصب است .
149. نياز هاي انساني بايد هميشه مقدم بر ملاحظات اقتصادي باشد .
150. غالباً کارها يم را بدون برنامه ريزی انجام مي دهم .
151. غالباً نگران اين هستم که مبادا کارها مطابق برنامه يا به درستی پيش نرود .
152. برای من لبخند زدن ودوستانه رفتار کردن با غريبه ها آسان است .
153. اگر احساس کنم که ذهنم به سمت خيال پردازی کشيده می شود معمولاً خود را مشغول کرده وذهن خود را بر روی کاری فعاليتی متمرکز می کنم .
154. اولين واکنش من نسبت به افراد اين است که به آنها اعتماد کنم .
155. به نظر نمی رسد که در هيچ کاری کاملاً موفق باشم .
156. خيلی طول می کشد تا من از کوره در بروم.
157. ترجيح می دهم که تعطيلاتم را در يک محل تفريحی شلوع بگذرانم تا در يک کلبه جنگلی دور افتاده .
158. بعضی از انواع موسيقی برايم بسيار جذاب و پرکشش است .
159. گاهی با زرنگی ، ديگران را وادار می کنم کاری را که من می خواهم انجام دهند .
160. تا حدی مشکل پسند و دقيق هستم .
161. من خودم را دست کم می گيرم .
162. ترجيح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر ديگران باشم .
163. بندرت متوجه احساسات وعواطف حاصل از وضعيت مختلف می شوم .
164. اغلب آشنايانم مرا دوست دارند .
165. من به شدت پايبند اصول اخلاقی خود هستم .
166. در حضور رؤسايم و يا ساير بزرگان راحت هستم .
167. من غالباً شخص عجولی به نظر می رسم .
168. گاهی فقط به منظور ايجاد تنوع در زندگی تغييراتی در محل اثاثيه خانه ايجاد می کنم .
169. اگر شخصی دعوا را شروع کند من آماده دعوا هستم .
170. تلاش می کنم آنچه را که می خواهم بدست آورم .
171. گاهی از پرخوری بيمار می شوم .
172. هيجانات ناشی از سوار شدن در چرخ فلک های سريع را دوست دارم .
173. علاقه به تأمل وتفکر جدی در باره سرنوشت وماهيت انسان ندارم .
174. صرف نظر از اينکه ديگران چه وضعيت وشرايطی دارند احساس نمی کنم که از بقيه بهتر باشم .
175. وقتی کاری بسيار مشکل می شود، تمايل پيدا می کنم که کار جديدی را شروع کنم .
176. به خوبی می توان خود را در يک بحران ادراه کنم .
177. خوشحال ، بشاش و دارای روحيه خوبی هستم .
178. خودم را روشن فکر می دانم ( دارای سعه صدر هستم ) و به نحوه زندگی ديگران ، هر اندازه که متفاوت باشد احترام می گذارم .
179. معتقدم که تمام انسان ها شايسته احترام هستند .
180. بندرت عجولانه تصميم می گيرم.
181. نسبت به اکثر افراد دارای ترس های کمتری هستم .
182. با دوستان وابستگی عاطفی قوی ( مستحکم ) دارم .
183. در کودکی بندرت از بازيهای که جنبه نمايشی وتخليلی داشتند خوشم می آمد .
184. معمولاً در مورد افراد خوشبين وخوش باورم .
185. شخص بسيار قادر و توانايی هستم .
186. گاهی شخصی بد اخلاق و ترشرو هستم .
187. معمولاً گردهمايی های اجتماعی برايم کسل کننده هستند .
188. بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم يا يک هنری را تماشا می کنم يک احساس لرزش ويک تکان هيجانی را حس می کنم .
189. گاهی افراد را به تملق ويا زور وادار به انجام خواست می کنم .
190. من در رابطه با تميزی وسواس ندارم .
191. بعضی اوقات زندگی سرد ونااميد کننده به نظر می رسد .
192. در گفتگو ها بيشترين سهم را از صحبت کردن دارم .
193. هم حسی با ديگران برايم آسان است ( آنچه را که ديگران حس می کنند من هم حس می کنم ) .
194. خود را شخصی خَير و نيکو کار می دانم .
195. برای جلوگيری از دوباره کاری سعی می کنم کارهايم را با دقت انجام دهم .
196. اگر درباره کسی حرف بدی زده باشم ويا کار خلافی انجام داده باشم ، برايم مشکل است دوباره با آن فرد مواجه شوم .
197. زندگی ورويدادهای آن برايم سريع می گذرد .
198. برای مرخصی ترجيح می دهم به محل های آشنا بروم .
199. سر سخت ولجوج هستم .
200. تلاش می کنم که هر کاری را به نحو احسن انجام دهم .
201. گاهی کارهايی را بدون تأمل انجام می دهم وبعد پشيمان می شوم.
202. رنگ ها ی روشن وچيزهای پرزرق وبرق مرا به خود جلب می کند .
203. من کنجکاوی های روشنفکرانه فراوانی دارم .
204. ترجيح می دهم به جای خودم ديگران را تمجيد وستايش کنم .
205. آن قدر کارهای ريز وکوچک برای انجام دادن دارم که گاهی تمام آنها را ناديده می گيرم .
206. حتی وقتی به نظر می رسد که همه کارها اشتباه شده ، باز هم می توان تصميمات خوبی بگيرم .
207. بندرت از لغاتی مثل « فوق العاده » و « عالی » برای توصيف تجربياتم استفاده می کنم .
208. فکر می کنم اگر فردی در سن 25 سالگي اش نداند که به چه چيزی متعقد است ، دارای مشکل است .
209. من با افرادی که به خوشبختی خودم نيستند همدردی می کنم .
210. وقتی می خواهم به يک سفر کوتاه بروم ، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه ريزی می کنم .
211. گاهی اوقات فکرهای ترسناک به ذهنم می رسد .
212. نسبت به افرادی که با آنها کار می کنم علاقه شخصی پيدا می کنم .
213. برايم مشکل است که به آسانی به ذهن يا فکرم اجازه دهم تا بدون کنترل يا هدايت به هر جهتی که خواست برود .
214. اعتقاد خوبی به فطرت انسان دارم .
215. در کارم ، فردی کارا و مؤثر هستم .
216. حتی يک اذيت وآزار کوچک مرا عاجز می کند .
217. از ميهمانی های شلوغ خوشم می آيد .
218. از خواندن اشعار حاوی احساسات وتصورات بيشتر از داستان لذت می برم .
219. به زيرکی خود در اداره کردن افراد افتخار می کنم .
220. وقت زيادی را برای پيدا کردن چيزهايی که در سرجايشان نگذاشته ام صرف می کنم .
221. غالباً وقتی کارها درست پيش نمی رود دلسرد می شوم وخودم را می بازم .
222. پذيرش مدير يت برای من کار ساده ای نيست .
223. چيزهای غريبی مثل بوهای خاص ويا نام مکان های دور ، می تواند در من حالات احساسی شديدی بوجود بياورد .
224. اگر بتوانم برای کمک به ديگران حاضرم کار خود را رها کنم .
225. فقط در شرايطی که واقعاً بيمار باشم کارم را تعطيل می کنم .
226. وقتی از افراد آشنا کارهای احمقانه سر می زند ، برای آنها ناراحت می شوم .
227. شخص بسيار فعالی هستم .
228. برای رفتن به محلی ، هميشه از مسير يکسانی استفاده می کنم .
229. اغلب با فاميل وهمکارانم بگو مگو دارم .
230. من فردی معتاد به کار هستم .
231. هميشه قادرم احساساتم را کنترل کنم .
232. دوست دارم در رويداد های ورزشی همراه وهمگام جمعيت باشم .
233. دارای طيف وسيعی از علايق ذهنی ( فکری ) هستم .
234. انسانی والا وبرتر هستم .
235. شخص بسيار منطقی و مرتبی هستم .
236. از نظر عاطفی کاملاً با ثبات ومتعادل هستم .
237. زود به خنده می افتم.
238. معتقدم نظام اخلاقی جديدی که آسان گيری ( تساهل ) در انجام امور را توصيه می کند اصلاً اخلاق حساب نمی شود .
239. بيشتر ترجيح می دهم فرد رحيم وبخشنده ای باشم تا عادل .
240. هميشه قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم .
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden