ارزیابی عملکرد کارکنان

سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت.

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت.

ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش
ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

فرایند ارزیابی عملکرد ماهانه کارکنان

انجام ارزیابی عملکرد پرسنل به‌صورت ماهانه فرصتی را برای بررسی عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. در فرایند ارزیابی عملکرد ما متوجه فراز و فرودهای کارکنان، دستاوردهای آنان، نقاط قوت و ضعف و هر تغییری می‌شویم. همچنین این ارزیابی‌ها در مسیر رسیدن به اهداف سازمان‌ها تسهیل‌کننده فوق‌العاده‌ای هستند.

روند طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان

به این شکل است که در ابتدا مدیران سازمان، معیارها و استانداردهایی را که تمایل دارند کارکنان مطابق با آن‌ها عمل کنند، انتخاب و مشخص می‌کنند. (البته استاندارهایی نیز به‌صورت جهانی و از دید کارشناسان مدیران نواندیش وجود دارد که در پرسشنامه ارزیابی عملکرد لحاظ می‌شوند). در گام بعد، با توجه به معیارهای ارزیابی ، شرح کار و سمت افراد، پرسشنامه‌هایی تهیه‌شده که پس از تأیید، به‌صورت ماهیانه کارکنان سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این ارزیابی‌ها میزان تطابق عملکرد پرسنل را با استانداردهای مورد انتظار سازمان مشخص می‌کند.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

مزایای ارزیابی عملکرد برای سازمان شما

وقتی سازمان‌ها کارکنان خود را به‌صورت ماهانه ارزیابی کرده و به آن‌ها بازخورد ارائه می‌کنند، کارکنان برای انجام کارهای خود تلاش و کوشش بیشتری کرده. و سعی می‌کنند که وظایف خود را بهتر و در زمان مناسب‌تری انجام دهند. چرا؟ چون متوجه خواهند شد که کیفیت عملکردشان به‌طور مستمر موردبررسی قرارگرفته. درنتیجه تلاش می‌کنند تا کیفیت کارشان را بهبود بخشند تا هرماه نسبت به ماه قبل نتیجه بهتری کسب کنند.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

هدف اصلی ارزیابی ماهانه کارکنان

خروجی بهتر عملکرد پرسنل، باعث بهبود بازخورد مشتریان و همکاران نیز خواهد شد. چراکه کارکنان و سازمان به‌طور مستمر ایرادها و کاستی‌های خود را از طریق ارزیابی ماهانه مشاهده کرده و در جهت رفع آن اقدام می‌کنند. رضایت مشتریان از سازمان برابر است با، افزایش فروش بیشتر. و قرار گرفتن در این چرخه، هدف اصلی هر سازمان بوده که بسیار باارزش و مفید خواهد بود.

ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

مزایای ارزیابی کارکنان

یکی از اصلی‌ترین مزایای این ارزیابی‌ها، ایجاد انگیزه در کارکنان است. در چنین کسب‌وکاری پرسنل تلاش می‌کنند نسبت به ماه قبل و همکاران خود بهتر عمل کرده و نتیجه به‌دست‌آمده را بهبود بخشند. درنتیجه روحیه رقابتی مثبت، هرماه نسبت به ماه قبل در کارکنان تقویت می‌شود. نتایج مثبت این کار هم برای افراد و هم برای سازمان قابل‌مشاهده خواهد بود. البته چنین تصور اشتباهی نیز وجود دارد که؛ ایجاد روحیه رقابتی در کارکنان باعث از بین رفتن روابط دوستانه بین آن‌ها می‌شود. که در صورت اجرای درست ارزیابی عملکرد این‌طور نیست! یکی از شاخص‌هایی که در پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، میزان تعامل مستمر بین کارکنان است.پس افراد باید برای تعامل بهتر با دیگر افراد و سرپرستان نیز تلاش کنند.

مزایای ارزیابی های ماهانه کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

سودآوری شرکت افزایش می‌یابد.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

عملکرد کارکنان هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش می‌یابد.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

بهترین کارکنان از میان تمامی کارکنان مشخص می‌شوند.‌

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

امکانات آموزشی برای کارکنانی که نیاز به آموزش بیشتر دارند، فراهم می‌شوند.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

رضایت شغلی افراد و تعامل بین سرپرستان و کارکنان افزایش می‌یابد.

شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان

تعدادی از شاخص هایی که در ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

کیفیت کار: این شاخص در ارزیابی عملکرد کارکنان نشان می‌دهد که کارکنان کارشان را با دقت و حوصله لازم یا فقط برای گذراندن وقت و بدون توجه به خروجی نهایی انجام می‌دهند.

خلاقیت: این شاخص در ارزیابی عملکرد پرسنل نشان می‌دهد که آیا کارکنان در انجام وظایف محوله، خلاقیت به خرج داده و یا فقط به همان روش‌های سنتی اکتفا می‌کنند.

آشنایی با وظایف و مسئولیت ها: اینکه آیا پرسنل با تمام وظایفی محوله به طور کامل آشنایی دارد. یا اینکه بدون شناخت و آگاهی، وظایف خود را فقط به علت اجبار انجام می‌دهد.

میزان غیبت: این شاخص در ارزیابی نیروی انسانی نشان می‌دهد که آیا کارکنان حضور مستمر و دائم در محیط کارشان دارند. یا اینکه بدون برنامه و اطلاع رسانی قبلی، غیبت های غیر موجه خواهند داشت.

تعامل با دیگران: این شاخص در ارزیابی عملکرد کارکنان نشان می دهد که آیا کارکنان روابط کاری خوب و مناسبی با سرپرستان، همکاران و مشتریان سازمان دارند و یا خیر.

کنترل خود: اینکه آیا کارمندان در مواقع پُر تنش و استرس زا توانایی کنترل خود را دارند. یا کارکنان شما در اینگونه مواقع دچار دست پاچگی می‌شوند و نمی‌توانند امور را مدیریت کنند.

انواع خدمات مدیرنو

تیم ما به عنوان مشاور تخصصی کسب و کار انواع خدمات مشاوره مدیریت، آموزش درون سازمانی، آموزش بازاریابی و فروش، تست های روانشناسی سازمانی برای مدیران و کارکنان و مصاحبه های فنی و تخصصی برای سازمان ها را ارائه می دهد. پس از ثبت درخواست سازمان‌ها مبنی بر اجرای ارزیابی ماهیانه، تیم ما اقدام به کسب اطلاعات و شاخص‌های موردنیاز ارزیابی عملکرد کارکنان از مدیریت مجموعه موردنظر می‌نمایند.

اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان

تیم مدیران نواندیش، چگونه ارزیابی عملکرد کارکنان را برای سازمان شما انجام می‌دهد؟

پس از ثبت درخواست سازمان‌ها مبنی بر اجرای سیستم ارزیابی عملکرد، تیم ما اقدام به کسب اطلاعات و شاخص‌های موردنیاز ارزیابی از مدیریت مجموعه موردنظر می‌نمایند.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

ارزیابی عملکرد کارکنان

پس از دریافت اطلاعات لازم از مدیریت مجموعه، طراحی فرم پرسشنامه در سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و پرسنل توسط تیم مدیران نواندیش، با توجه به سمت‌ها و بخش‌های سازمان آغاز می‌شود. در این مرحله بار دیگر فرم طراحی‌شده در اختیار مدیریت قرار می‌گیرد. تا در صورت تأیید امکان پیاده‌سازی آن در بستر سایت فراهم شود.

فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان

پس از پیاده سازی فرم در سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ، لینک ارزیابی‌ها، به‌صورت ماهانه و به‌روز شده برای مدیران و سرپرستان مجموعه‌ها ارسال می‌شوند. تا با توجه به عملکرد یک ماه اخیر کارکنان هر بخش، ارزیابی‌ها را تکمیل نموده و به هر شخص امتیازات لازم داده شود. نتیجه این ارزیابی‌ها به‌صورت ماهانه و پس از انجام تمامی آن‌ها در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. تا به‌روشنی از وضعیت و عملکرد کارکنان خود با خبر شوند. لازم به ذکر است که علاوه بر نتایج ماهانه، نتایج ارزیابی پرسنل به‌صورت فصلی و تجمیعی نیز در اختیار مدیران قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف کارکنان را در صورت پیشرفت یا پسرفت مداوم به آن‌ها یادآوری کنند.

ارزیابی عملکرد کارکنان - سامانه و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و فروش

هدف اصلی از ارزیابی عملکرد کارکنان

هدف اصلی از ارزیابی عملکرد نیروی انسانی رسیدن به بالاترین سطح کیفی است. شما با نتایجی که از ارزیابی‌های عملکرد ماهانه نیروی انسانی و پرسنل به‌دست می‌آورید، می‌توانید آنالیز دقیقی از عملکرد پرسنل مجموعه خود داشته باشید. حتی این امکان برای شما به وجود می‌آید که با تدوین سیستم کارانه و پاداشی منطبق با نتایج ارزیابی عملکرد نیروی انسانی به صورت ماهانه، پرداختی‌هایی با توجه به صلاحیت و عملکرد پرسنل داشته باشید.

چگونه درخواست ارزیابی عملکرد کارکنان بدهم؟

اگر تمایل به راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و نیروی انسانی و پرسنل به‌صورت ماهانه در سازمانتان را دارید، می‌توانید از طریق فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنید. یا با مجموعه مدیران نواندیش تماس بگیرید. سؤالات خود را مطرح و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید. تیم پشتیبانی سامانه و سیستم ارزیابی مدیران نواندیش پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود.

برای دریافت راهنمایی‌های بیشتر و هماهنگی جلسات ارزیابی برای مجموعه‌تان می‌توانید از طریق راه‌های زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مورد اعتماد مشتریان هستیم

نوید اسبلانی
نوید اسبلانیمدیریت مجموعه بوکا
Read More
در دنیای امروز که همه عرصه‌ها در معرض تغییرات سریع و روزافزون قرار دارند، همه روزه در تلاش هستیم تا پیشرفت همه جانبه در تمام زمینه ها بخصوص منابع انسانی را در اولویت امورمون قرار دهیم. یکی از ابزارهای مهمی که به ما در راستا کمک بسیار شایانی کرده، سیستم ارزیابی عملکرد مدیران نواندیش است که به صورت مستمر و ماهانه کلیه کارمندان رصد شده و در راستای بهره وری و رشد آنها پیشرفت میکنیم. از این همکاری خرسندیم و هر روز بیش از پیش به تاثیرات مثبت این مجموعه ی تخصصی مدیریتی در بهره وری همه جانبه ی بوکا وافق هستیم.
جناب علیپور
جناب علیپورمدیریت مجموعه کیانمهر
Read More
ما به تازگی فعالیت خودمان را با مدیران نواندیش شروع کردیم که در همین مدت تغییرات و رشد بسیاری را شاهد بودیم و البته بعد از مدتها رصد و مشاهده فعالیت های اثرگذار این تیم تصمیم به همکاری مشترک گرفتیم. سیستم ارزیابی عملکرد تا اینجای فعالیتمان نتایج قابل قبول و جالبی را ارائه کرده که برای من به شخصه بسیار مفید و جالب توجه بوده.
امید عرب
امید عربمدیریت مجموعه قندانه
Read More
با تشکر از جناب آقای معبودی و تیم بسیار حرفه ایشون چه در بخش مشاوره و چه در بخش پشتیبانی خدماتشون. ما علاوه بر سیستم ارزیابی عملکرد در کلیه بخش های مشاوره از خدمات مجموعه مدیران نواندیش در حال استفاده هستیم که بعد از 3 سال همکاری همچنان به بودن و همکاری با این تیم تفتخار میکنیم.
فرهاد گلبند
فرهاد گلبندمدیریت مجموعه گلبند
Read More
از جناب معبودی و تیم ایشون بسیار ممنون هستیم که موجب تغییرات بسیار زیادی شدند که بخش کارکنان و استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد یکی از آنها بود. به امید موفقیت های بیشتر برای شما و تیم موثر و اخلاق مدارتان.
علیرضا ساجدی
علیرضا ساجدیمدیریت مجموعه ساجدی
Read More
سیستم ارزیابی عملکرد سیستمی است که تا قبل از استفاده آن به مدت حداقل سه ماه نمی شود نظر داد. این سیستم به ما در جهت مشاهده بهتر عملکرد پرسنل و همچنین مدیریت عمللکرد پرسنل کمک کرده که با راهنمایی ها و مشورتهای مدیران نواندیش به مدیریت آقای معبودی به اهداف و خواسته های خودمون رسیدیم و در حال رسیدن به باقی آنها هستیم.
Previous
Next
1 +

آموزش ملی و بین المللی

100 +

آموزش مدیران ارشد، میانی و سازمانی

% 1 +

رضایتمندی مخاطبین