مدیران نواندیش

مدیران نواندیش ؛ مرکز تخصصی مشاوره و آموزش مدیریت و بازاریابی و افزایش فروش

مشاوره کسب و کار

آموزش سازمانی و فردی

دوره بیزنس مستری

مدیران نواندیش

مناطق فعال

مدیران نو اندیش در سراسر ایران به ارائه خدمات مشاوره کسب و کار و آموزش مدیریت و بازاریابی و فروش میپردازد. هم اکنون بزرگترین شرکت ها در استانهای تهران، اصفهان، گیلان و کرمان تحت مشاوره ما هستند.

مدیران نواندیش مشاوره کسب و کار

دوره ها و همایش‌های مدیریتی

آخرین فعالیت ، همایش و دوره های مدیران نواندیش

مورد اعتماد مشتریان هستیم
10 +

مجموعه تحت مشاوره

100 +

مشاوره حضوری و ساعتی

1 +

سال مشاوره کسب و کار