مدیران نواندیش

مدیران نواندیش ؛ مرکز تخصصی مشاوره و آموزش مدیریت و بازاریابی و افزایش فروش

مشاوره کسب و کار

آموزش سازمانی و فردی

تست های روانشناسی

مدیران نواندیش

مناطق فعال

مدیران نو اندیش در سراسر ایران خدمات مشاوره کسب و کار ، مشاوره مدیریت ، سیستم سازی و آموزش بازاریابی و فروش به مدیران و پرسنل سازمان ها ارائه می دهد.
هم اکنون بزرگترین شرکت ها در استانهای تهران، اصفهان، گیلان و کرمان تحت مشاوره ما هستند. مشاهده صفحات استان ها

نقشه ایران مشاوره کسب و کار مدیران نواندیش در ایران

دوره ها و همایش‌های مدیریتی

آخرین اخبار همایش و دوره های مدیران نواندیش

مورد اعتماد مشتریان هستیم
10 +

مجموعه تحت مشاوره

100 +

مشاوره حضوری و ساعتی

1 +

سال مشاوره کسب و کار