دوره و کارگاه و سمینار مدیریت و بازاریابی و فروش

مجری بزرگترین دوره ها و سمینار های مدیریتی شمال کشور

دوره های در حال ثبت نام

ششمین دوره جامع مدیران نواندیش

مدیران نواندیش بزرگترین مجری و برگزار کننده دوره ها و سمینارهای مدیریت و بازاریابی و فروش در کشور میباشد.