دوره ها، کارگاه ها و سمینارها

مدیران نواندیش

مجری بزرگترین همایش‌های مدیریتی شمال کشور

دوره در حال ثبت نام

ششمین دوره جامع مدیران نواندیش