دوره و کارگاه و سمینارها

مجری بزرگترین دوره ها و سمینار های مدیریتی بازاریابی و فروش در شمال کشور

دوره های در حال ثبت نام

ششمین دوره جامع مدیران نواندیش

مدیران نواندیش بزرگترین مجری و برگزار کننده دوره ها و سمینارهای مدیریت و بازاریابی و فروش در کشور میباشد.