تست هالند Holland test – شخصیت شناسی هالند – تست استعدادیابی هالند

آیا میدانید تست شخصیت شناسی شغلی و استعدادیابی هالند (Holland) چیست؟ تست شخصیت شناسی شغلی و استعدادیابی هالند که به آن تست رغبت سنج شغلی هم می‌گویند. تست شخصیت شناسی هالند یکی از بهترین و تأثیرگذارترین تست‌های شخصیت شناسی در حوزه استعدادیابی و رغبت سنج شغلی است.

این تست در شهرها و کشورهای مختلف آسیا، اروپا، امریکا، افریقا و استرالیا مورد تأیید و حمایت قرارگرفته. همچنین سال‌هاست مورداستفاده مراکز روانشناسی و سازمان‌های خصوصی جهت هدایت هرچه بهتر افراد به سمت جایگاه شغلی مناسب مورداستفاده است.

آنچه در این صفحه می‌خوانید:

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

نظریه شغلی هالند

نظریه شخصیت شناسی و استعدادیابی شغلی هالند در چندین دهه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته که نسخه حاضر در زمینه‌ی تصمیم‌گیری شغلی نوشته‌شده و آخرین تجدیدنظر هالند در مورد نظریه‌ی حرفه و شخصیت شغلی توضیح می‌دهد.

به عقیده‌ی هالند شخصیت فرد نقش مهمی در انتخاب شغل (به‌طورکلی در زندگی او)دارد. او شش تیپ شخصیتی و شش مدل محیطی را در نظریه‌ی خود به‌کار گرفته و افراد و محیط‌ها را با توجه به این شش تیپ شخصیتی و شش مدل محیطی بررسی می‌نماید. همچنین هالند تأکید می‌کند که ناهمخوانی و ناهماهنگی بین محیط شغلی و تیپ شخصیتی فرد موجب نارضایتی، عدم پیشرفت و عدم کارایی فرد می‌شود.

اقدامات نظریه تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

 • اولین اقدامی که نظریه تست شخصیت شناسی و شغلی هالند می‌کند اینست که پیشنهادهای عملی برای کمک به جوانان، میان‌سالان و حتی افراد مسن می‌دهد. تا در انتخاب شغل، تغییر شغل و کسب رضایت حرفه‌ای بتوانند درست عمل و اقدام کنند.
 • دومین اقدام نظریه تست شخصیت شناسی و شغلی هالند، شایستگی فردی، رفتار فرهنگی مخصوصاً رفتار اجتماعی و شخصیت هست که موردتوجه قرار می‌دهد.

در این نظریه ابتدا می‌توانیم افراد را بر اساس شباهتشان، به یکی از شش تیپ شخصیتی زیر دسته‌بندی کنیم:

 • واقع گرا یا عملگرا Realistic
 • جستجوگر یا تحلیلگر Investigative
 • اجتماعی یا کمک کننده Social
 • قراردادی یا قاعده مند Conventional
 • متهور یا جسور Enterprising
 • هنری یا هنرمند Artistic

هرچه شخص به یک تیپ شخصیتی شبیه‌تر باشد، امکان بیشتری دارد تا رفتارها و ویژگی‌های خاص آن تیپ شخصیتی را که در هالند آمده، ارائه دهد. همچنین می‌توانیم محیطی که افراد و انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند هم به شش مدل محیطی توصیف کرد.

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

فرضیات مورد تأیید تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

حالا در تست شخصیت شناسی و شغلی هالند چهار فرضیه کارآمد، هسته اصلی و قلب این نظریه را شامل می‌شود. این فرضیه‌ها ماهیت تیپ‌های شخصیتی و مدل‌های محیطی را توضیح داده و نشان می‌دهند. که چگونه پدیده‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی در اثر تعامل با همین تیپ‌ها و مدل‌ها ایجاد می‌شوند.

1- فرضیه اول در تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

در هر فرهنگی می‌توان غالب افراد را در یکی از شش تیپ واقع‌گرا، جستجوگر، هنری، متهور، اجتماعی و قراردادی طبقه‌بندی کرد.

توصیف و شرح هر تیپ خلاصه‌ای از دانسته‌های ما درباره افراد یک گروه شغلی و نیز راهی خاص برای درک این نکته هست که آیا فرد مورد مطالعه یک تیپ نظری یا آرمانی است.

یک تیپ مدلی می باشد که به‌وسیله آن می‌توانیم شخص واقعی را ارزیابی نماییم. هر تیپ محصول تعامل خاصی بین چندین نیروی فرهنگی و شخصی مانند گروه همسالان، عوامل ارثی و ژنتیکی، والدین، طبقه اجتماعی، فرهنگ و محیط فیزیکی میباشد. خارج از این تجربه، شخص ابتدا یاد می‌گیرد که بعضی فعالیت‌ها را بر بعضی دیگر ترجیح دهد.

بعدها این فعالیت‌ها به علائق قوی و نیرومندی تبدیل می‌شود که او را به‌سوی دسته خاصی از صلاحیت‌ها سوق می‌دهد. سرانجام علائق و صلاحیت‌های یک فرد برای او وضعیت و موقعیت فردی ویژه‌ای فراهم می‌آورد. این موقعیت سبب می‌شود به‌گونه‌ای خاص بیندیشد، درک کند و عمل نماید.

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

 

2- فرضیه دوم در تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

شش مدل محیطی وجوددارد: واقع‌گرا، هنری، اجتماعی، متهوّر، جستجوگر، قراردادی

هر محیط تحت تسلط یک تیپ شخصیتی قرار دارد. هر محیط نمونه‌ای از وضع فیزیکی خاص میباشد که دارای مسائل و امکانات مخصوص به خود می باشد. برای مثال، محیط‌های واقع‌گرا تحت تسلط افرادی واقع‌بین قرار دارد. یعنی بیشترین درصد از جمعیت محیط واقع‌گرا به تیپ شخصیتی واقع‌گرا شباهت دارد. یک محیط قراردادی هم تحت تسلط افرادی از تیپ قراردادی است.

ازآنجاکه تیپ‌های مختلف دارای علایق، صلاحیت‌ها و حالات مزاجی متفاوتی هستند، مایل‌اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصی احاطه کنند.

در جستجوی مسائلی هستند که با علائق، صلاحیت‌ها و طرز تفکرشان نسبت به جهان اطراف متجانس باشد.

بنابراین هرجایی که مردم اجتماع کنند، محیطی را می‌آفرینند که منعکس کننده تیپ شخصیتی آنهاست. این امکان وجوددارد که محیط را به همان نحو ارزیابی کنیم که افراد را ارزیابی می‌کنیم.

 

3- فرضیه سوم در تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

مردم به دنبال محیطی هستند که بتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را بکار اندازند، نگرش‌ها و ارزش‌های خود را نشان دهند و مسائل قابل قبول و نقش‌های مطابق با آن را به عهده بگیرند. تیپ‌های واقع‌گرا به دنبال محیط‌های واقع‌گرا و تیپ‌های اجتماعی به دنبال محیط‌های اجتماعی هستند و بقیه حالت‌ها هم الی آخر.

4- فرضیه چهارم در تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

رفتار به‌وسیله تعامل بین شخصیت و محیط تعیین می‌گردد.

اگر ما الگوی شخصیتی یک فرد و الگوی محیطی او را بدانیم، در اصل با به‌کارگیری دانسته‌هایمان در مورد تیپ‌های شخصیتی و مدل‌های محیطی به پیش‌بینی برخی از نتایج بپردازیم. این‌گونه نتایج شامل انتخاب شغل، تغییرات کاری، موفقیت شغلی، صلاحیت فردی و رفتار تربیتی و اجتماعی می‌گردد.

نکته: رفتار انسان‌ها به شخصیت و محیطی که در آن زندگی می‌کند، بستگی دارد.

 

اصول نظریه تست شخصیت شناسی و شغلی هالند

 1. انتخاب یک حرفه، جلوه‌ای از شخصیت میباشد.

  انتخاب حرفه یک فرآیند رشد هست. قسمت اعظم اعتماد به نفس شخص را در برمی‌گیرد. این جهت‌گیری‌ها به‌طور مداوم به علائق شغلی مردم اشاره می‌کند که ناشی از تاریخچه زندگی و شخصیت آنهاست.

 2. پرسشنامه‌های رغبت سنجی شغلی، پرسشنامه‌های شخصیت‌اند.

  انتخاب یک حرفه منعکس‌کننده انگیزش، دانش، شخصیت، و توانایی فرد است. مشاغل بیش از آنکه دسته‌ای از مهارت‌ها و وظایف یا کارهای مجزا را نشان دهند، یک شیوه زندگی یا محیط را منعکس می‌کنند. کار کردن در مقام یک نجار به این معناست که او نه تنها از ابزار خاصی برای حرفه‌اش استفاده می‌کند بلکه منزلتی مشخص، نقشی اجتماعی و الگوی زندگی خاصی دارد. از این نظر انتخاب یک عنوان شغلی معرف چندین نوع اطلاعات است؛ انگیزش فرد، دانش او در مورد حرفه موردنظر، بینش او، درک او از خودش و توانایی‌هایش.

 3. رفتارهای حرفه‌ای، دارای اعتبار و معانی مهم روانشناختی و جامعه‌شناختی هستند. همانطور که ما درباره مردم از روی دوستانشان، لباس‌هایشان و اعمال‌شان قضاوت می‌کنیم، می‌توانیم از روی حرفه‌هایشان هم درباره آنها قضاوت کنیم. بنابراین ما معتقدیم که نجارها چابکدست‌اند، و کلا پرخاشگر، هنرپیشه‌ها خودمحور، فروشنده‌ها چرب‌زبان، حسابدارها دقیق، دانشمندان غیرمعاشرتی والی آخر.
 4. اعضای شاغل در یک حرفه، شخصیت و تاریخچه رشد فردی مشابهی دارند.

  اگر یک فرد به علت تاریخچه و شخصیت خاصی وارد شغل بخصوصی شود، نتیجه می‌گیریم که هر شغلی افرادی را با شخصیت‌های مشابه جلب و جذب می‌کند و در آن شغل نگه می‌دارد. و اگر ما ملزم به تشکیل طبقاتی از مشاغل باشیم که شخصیت‌های مشابه لازم داشته باشند، باید گروه‌هایی از افراد را بدست آوری که همانند باشند. برای مثال، گروه‌هایی از دانشمندان از قبیل فیزیکدانان، شیمیدانان و ریاضیدانان تا حدودی شبیه هم هستند. زیرا شواهد نشان می‌دهد که دانشمندان فیزیک ویژگی‌های مشترکی با هم دارند.

 5. ار آنجا که مردم در یک گروه حرفه‌ای شخصیت‌های مشابه دارند، به بسیاری از موقعیت‌ها و مشکلات به طرق مشابه پاسخ می‌دهند و محیط‌های بین فردی ویژه‌ای خلق خواهند کرد.
 6. پیشرفت، ثبات و رضایت حرفه‌ای وابسته به همخوانی بین شخصیت فرد و محیطی است که او در آن کار می‌کند.

  درست همانگونه که در بین دوستانی که سلیقه، استعداد و ارزش‌های شبیه به ما دارند راحت‌تر هستیم. و به همین ترتیب احتمال اینکه شغلی را که از نظر روانی مناسب ماست بهتر انجام دهیم، بیشتر است. پرسشنامه‌های رغبت شغلی تا حدودی بر اساس این فرض پایه‌گذاری شده‌اند. برای مثال یک محیط موافق یا مناسب با میل شخص، محیطی است که در آن اعمالمورد علاقه شخص و مشخصات مربوط به آن تقویت می‌شوند.

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

انواع شخصیت در آزمون شخصیت شناسی و شغلی هالند

در آزمون و تست شخصیت شناسی شغلی هالند شخصیت افراد به شش دسته تقسیم میشود که عبارت اند از:

 • واقع گرا یا عملگرا Realistic
 • جستجوگر یا تحلیلگر Investigative
 • اجتماعی یا کمک کننده Social
 • قراردادی یا قاعده مند Conventional
 • متهور یا جسور Enterprising
 • هنری یا هنرمند Artistic

پاسخ های آزمون

پاسخ آزمون شخصیت شناسی هالند به 6 نوع کلی و حدود ۷۲۰ الگوی مختلف شخصیتی تقسیم بندی میشود. با بررسی تاریخچه ی زندگی و مشاهده رفتار انسانها، پی می­بریم که یکی از این انواع شخصیتی بر سایر آنها غلبه می­کند و تاثیر آن پر رنگتر می­باشد.

شاید در عده ای از افراد هم ترکیبی از هر شش نوع ویژگی شخصیتی وجود داشته باشد. اما هالند میگوید که در هرصورت با مشاهده دقیقتر رفتار انسان می­توان دریافت که یکی از این شش نوع ویژگی شخصیتی نسبت به سایر انواع آن غلبه بیشتری دارد. هرکدام از این انواع شخصیت، دارای خصوصیاتی هستند که با هم بررسی خواهیم کرد.

توضیح تیپ های شخصیتی تست هالند

 • نوع واقع گرا یا عملگرا

از خصوصیات افرادی که در این دسته قرار میگیرند میتوان جدیت در کار، واقع بینی در امور، مهارتهای مکانیکی، تفکر عملی، قدرت جسمانی، علاقه و هماهنگی در کارها را نام برد. فرد واقع گرا در صورت مواجهه با مشکلات، راه حل های عملی برای مشکلات جستجو میکند. افراد واقع گرا بیشتر به مشاغلی که به مهارتهای فنی نیازدارد مشغول میشوند.

 • نوع جستجوگر یا تحلیلگر

از خصوصیات بارز افرادی که در این دسته قرار میگیرند میتوان تفکر، سازمان دهی و قدرت استدلال را نام برد. این دسته از افراد روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند، کمتر به تغییر رشته ی تحصیلی در دانشگاه میپردازند، گاهی به رویا پردازی در مورد پیشرفتهای آینده خود مشغول هستند و از انجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکردارد لذت میبرند. این افراد خلاق، مستقل، پیشرونده، کمرو و محتاط میباشند.

 • نوع اجتماعی یا کمک کننده

افراد این دسته علاقه‌مندی زیادی به هر نوع جمعی دارند و نقش معلمی یا روان درمانگری را ترجیح می‌دهند. افراد نوع اجتماعی انسان‌هایی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می‌پذیرند. در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند. در عین حال از حل عقلانی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت‌های سازمان یافته خوششان نمی‌آید.

 • نوع قراردادی یا قاعده‌مند

این عده احترام خاصی برای حفظ قوانین و مقررات قائل‌اند و به خوبی کنترل امورشان را در دست می‌گیرند. دوستدار نظم و ترتیب هستند، از موقعیت‌های پیچیده گریزانند و به فعالیت‌های جسمانی و اجتماعی علاقه‌ای ندارند.

 • نوع متهور یا جسور

افراد نوع متهور یا جسور در گویایی بسیار مهارت دارند، ماجراجو و اجتماعی هستند، و در فعالیت‌هایشان نقش مدیر را برعهده می‌گیرند، در جستجوی قدرت و موقعیت هستند و تلاش می‌کنند تا رهبر شوند و در امور مالی و تجاری و نظایر آن‌ها مهارت کسب کنند.

 • نوع هنری یا هنرمند

افراد این دسته در شناسایی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند. روابط خوبی با دیگران برقرار می‌کنند، از نظم و ترتیب فراری هستند، روی روابط خود با دیگران حساسند، کمتر به کنترل خود می‌پردازند، و به‌سادگی در مورد عواطف و احساسات خود صحبت و گفتگو می‌کنند. این افراد به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکلات محیطی از طریق ارائه آثار هنری اقدام می‌کنند.

در تست شخصیت شناسی شغلی یا استعدادیابی هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف، شش نوع محیط شغلی نیز وجوددارد. به گفته‌ی معروف «کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز» هرکدام از انواع شخصیت به محیطی نیازدارد که موافق و سازگار با خصوصیات آن باشد و نهایت امکان رشد را برای آن نوع شخصیت فراهم آورد. به‌عبارت‌دیگر، هرکسی در جستجوی محیطی هست که بتواند از مهارت‌ها و توانایی‌های خود حداکثر استفاده را کرده و به موفقیت و نیز رضایت شغلی موردنظرش برسد.

ارتباط تست شخصیت شناسی و استعدادیابی هالند با انتخاب شغل

سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط، باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می‌گردد که به‌نوبه خود به رضایت شغلی منجر می‌شود. به گفته هالند چنین سازشی باعث انتخاب شغل مناسب‌تر و پیشرفت شغلی مقبول‌تر، ثبات عاطفی و روانی بیشتر، فعالیت و خلاقیت بیشتر و رشد خصوصیات فردی می‌شود.

از سوی دیگر، عدم سازگاری بین محیط و نوع شخصیت موجب نارضایتی، تغییر شغل، عدم موفقیت و بی‌ثباتی عاطفی و روانی خواهد شد. نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت ارتباط ۶ تیپ شخصیتی با ۴ موضوع اصلی اطلاعات، مردم، ایده و اشیاست که در شکل روبه‌رو مشاهده می‌کنید.

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

افرادی که مایل‌اند با مردم کار کنند تیپ اجتماعی دارند و افرادی که مایل‌اند با اشیا کار کنند، تیپ واقع گرا هستند. این شکل گویای ارتباط این چهار عنصر اصلی با شش تیپ شخصیتی می‌باشد.

تست شخصیت شناسی شغلی و استعدادیابی هالند مناسب چه کسانی است؟

در آزمون شخصیت شناسی شغلی هالند نوع شخصیت فرد با ترجیح شغلی اندازه گیری می‌شود. زیرا هالند معتقد است هر فردی که به‌سوی نوع خاصی از شخصیت بیشتر گرایش داشته باشد، در آن طبقه قرار می‌گیرد. آزمون شخصیت شناسی شغلی هالند به این اصل استوار هست که انتخاب شغل مستقیماً با نوع شخصیت ارتباط دارد. بنابراین انتخاب مشاغل نوع زندگی فرد را مشخص می‌کنند.

درنتیجه به نظر هالند ترجیح شغلی و پرسشنامه‌های رغبت شغلی همانند پرسشنامه‌های تعیین نوع شخصیت هستند. همچنین هالند معتقد است افرادی که در مشاغل یکسان اشتغال دارند دارای شخصیت تقریباً همانندی می‌باشند.

هالند اعتقاد دارد افرادی که خودشناسی بهتر و بیشتری دارند در مقایسه با کسانی که خودشناسی آنها کمتر هست، انتخاب‌های بهتری دارند. همچنین افرادی که خودشناسی آنها ضعیف است، انتخاب‌هایشان نادرست خواهد بود.

خودشناسی از دیدگاه هالند، توانایی فرد برای شناسایی استعدادهای بالقوه در محیط اجتماعی می‌باشد. یعنی خودشناسی عبارتست از اطلاعات و دانشی که فرد درباره‌ی خود دارد.

هالند چه مواردی را مهم می داند؟

هالند تجربیات زمان خردسالی و نحوه تربیت کودک و فشارهای اجتماعی را نیز در تعیین ترجیحات و نوع شخصیت و خودشناسی فرد مهم می‌داند.

انتخاب مناسب به سن نیز بستگی دارد. با افزایش سن معمولاً یادگیری بیشتر می‌شود. همچنین دریافت اطلاعات بهتر و عمیق‌تر انجام می‌گیرد. درنتیجه انتخاب شغل با افزایش سن به‌طور دقیق‌تر و مناسب‌تری انجام می‌شود. در نظریه جان هالند درباره تناسب شغل با شخصیت این موضوع به بهترین طریق بیان و بر این تصور قرار دارد که رغبت با علاقه‌ی فرد با محیط کارش متناسب میباشد.

این محقق ۶ نوع شخصیت ارائه می‌کند. پیشنهاد می‌کند که رضایت شغلی و میل به ترک شغل به درجه‌ای بستگی دارد که فرد می‌تواند به‌صورتی موفقیت آمیز شخصیت خودرا با یک محیط شغلی وفق دهد.

تست هالند Holland test و شخصیت شناسی هالند و تست استعدادیابی هالند رایگان

چرا هالند مدیران نواندیش؟

بهبود زمانی اتفاق می‌افتد که همه افراد یا خودشان یا با کمک یک نفر به خودشناسی برسند. همچنین بدانند دقیقاً متعلق به کدام جایگاه شغلی هستند.

این موارد تا حدود خیلی زیادی با تست‌های شخصیت شناسی و علی‌الخصوص در زمینه کاری، شخصیت شناسی شغلی هالند مرتفع می‌گردد.

تجارب مشاوره ای

مجموعه مدیران نواندیش پس از سال‌ها تجربه درزمینه مشاوره کسب و کار و مشاوره مدیریت و انجام بیش از هزاران مصاحبه استخدامی، تأثیر مستقیم تست روانشناسی در کنار مصاحبه‌های درست و اصولی استخدامی را بسیار زیاد می داند. ما به همه شما عزیزانی که در زمینه انتخاب شغل و یا حتی سنین پایین‌تر انتخاب رشته تحصیلی دچار شک و تردید هستید و ماهیتاً نمی‌دانید به دنبال چه شغلی بگردید، پیشنهاد می‌کنیم تا تست استعدادیابی و شخصیت شناسی شغلی هالند (تست استعدادیابی هالند) را حتماً انجام دهید.

 

 

تست هالند رایگان است؟

تستی که در اینجا می‌بینید بارها و بارها توسط تیم مدیران نواندیش بررسی‌شده. دقیق‌ترین پاسخ و تحلیلی که از تست شخصیت شناسی و استعدادیابی هالند انتظار دارید را با تمام جزئیات بخش‌های مختلف شخصیتی، دریافت خواهید نمود.

در تست هالند مدیرنو پاسخ های کامل تحلیلی با جزئیات دریافت خواهید کرد. هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید در مقابل تردیدها و برداشت‌های اشتباهی که از پاسخ‌ها و یا تحلیل‌هایی که شاید شمارا به بیراهه و یا راهی غیر از مسیر واقعی شما در زندگی هدایت کند، مبلغ ناچیزیست. و این دقیقا همان هدف ما از ارائه تست شخصیت شناسی و شغلی هالند می‌باشد. قطعاً در آینده خوشحال خواهید شد که راهنمایی خوبی دریافت نمودید.

 

تست شخصیت شناسی و استعدادیابی هالند (نسخه کامل): قیمت 30 هزارتومان

 

سؤالات متداول:

آیا آزمون شخصیت شناسی شغلی هالند برای انتخاب رشته مناسب هست؟ بله شما می‌توانید از تست استعدادیابی هالند برای آگاهی بیشتر به‌عنوان آزمونی برای تعیین رشته استفاده نمایید.

آیا از آزمون شخصیت شناسی شغلی هالند می‌توانم برای انتخاب شغل استفاده کنم؟ بله شما می‌توانید از تست استعدادیابی هالند علاوه بر اینکه در جایگاه فعلی خود که قرار دارید، بلکه برای انتخاب شغل خود استفاده نمایید.
آیا امکان دارد من تست شخصیت شناسی شغلی هالند را قبلاً زده باشم و با الآن جواب متفاوتی به من بدهد؟ بله چون آزمون شخصیت شناسی و استعدادیابی هالند بخشی از آن با توجه به تجاربی میباشد که شما تا به الآن کسب نمودید که شاید بعد از گذشت مدت زمانی پاسخ متفاوتی دریافت نمایید.
آیا به‌محض شرکت در آزمون شخصیت شناسی شغلی هالند پاسخ را دریافت می‌نمایم؟ بله به‌محض پاسخگویی می‌توانید پاسخ را دریافت نمایید.

چه مواردی در تست شخصیت شناسی شغلی و استعدادیابی هالند بررسی می‌شود؟

ما اعضای تیم روانشناسی مجموعه مشاوره کسب و کار مدیران نواندیش پیشنهاد می‌کنیم قبل از زدن هرگونه تست روانشناسی، تست خودشناسی، تست شخصیت شناسی مخصوصاً تست شخصیت شناسی و استعدادیابی هالند حتماً دلیل و ماهیت اصلی آن تست را مطالعه نمایید.

سعی کنید با صداقت کامل به سؤالات پاسخ دهید.

 • اگر تا به حال شغل خودرا انتخاب نکرده‌اید.
 • اگر می‌خواهید بدانید چه شغلی مناسب شخصیت شماست.
 • اگر می‌خواهید بدانید چه کسی در چه شغلی موفقیت بیشتری دارد.
 • اگر در تصمیم‌گیری شغلی مرددید و یا نمی‌دانید چه شغلی را انتخاب کنید.
 • اگر راهنما و مشاور شغلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان و دانشجویان هستید.
 • اگر مسئول مراکز استخدامی هستید.
 • اگر به شغل فعلی خود بی‌علاقه‌اید و می‌خواهید ان را تغییر دهید.
 • اگر در جستجوی رضایت شغلی و کارآمدی بهتری هستید.

تست شخصیت شناسی و شغلی هالند می‌تواند برای شما مناسب و سودمند باشد.

 

کلیدواژه ها: تست هالند. استعدادیابی و سنجش تمایلات شغلی. آزمون رغبت سنج شغلی هالند. تست رغبت سنج شغلی. تست رغبت شغلی. تست استعدادیابی. تست استعدادیابی هالند. خرید تست هالند. تست هالند ورد. دانلود رایگان آزمون رغبت سنج شغل. دانلود تست هالند. تست رایگان شخصیت هالند. تست هالند برای انتخاب رشته. تست هالند برای انتخاب شغل. تست روانشناسی. تست شخصیت شناسی