آنچه خواهید دید

شعار : هدایا، هرچند ناقابل خوشحال کننده اند.

معرفی کلی

درون گرای حسی احساسی ادراک کننده

فرد دارای شخصیت ماجراجو ؛ خستگی ناپذیر، خوش برخورد، حساس و کم ادعا در مورد توانایی های خود می باشد و از مخالفت پرهیز می کند. ارزش ها یا افکار خود را بر دیگران تحمیل نمی کند. معمولا علاقه ای به مدیریت و رهبری ندارد. اما اغلب دنباله روی بسیار وفاداری می باشد. در مورد انجام مسئولیت ها یا تمام کردن وظایف روحیه ای توام با آرامش و راحتی دارد. از زمان حال لذت می برد و نمی خواهد آن را با تقلا و عجله بی مورد خراب نماید.

پیشنهاد برای کسب موفقیت
بالا بردن توانایی ابراز وجود، توجه کردن به دید کلی و جامع از موضوعات شخصی، به دل نگرفتن مسائل و انتقادات را در مدنظر قرار دهد.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• کمال طلب و آرمان گرا هستند. دوست دارند کارهای رضایت بخش انجام بدهند به شرط آن که با ارزش های آن ها سازگار باشد.
• کارکنانی همکار و صمیمی هستند. اگر به کاری که می کنند اعتقاد فراوان داشته باشند، بسیار پرکار نشان می دهند.
• دوست دارند مفید باشند و از کمک کردن به دیگران برای افزودن بر مهارت های علمی لذت می برند.
• انعطاف پذیر و سازگار هستند. دوست دارند با اشخاص به شکل تعاونی و همکاری کار کنند.
• در معرض قوانین بیش از اندازه احساس محدودیت می کنند . از ساختار های انعطاف ناپذیر دل خوشی ندارند.
• از محیط هایی که در آن تعارض و تضاد میان شخص وجود نداشته باشد استقبال می کنند.
• افراد دارای شخصیت ماجراجو ؛ به آن چه در لحظه به آن احتیاج دارند توجه می کنند.
• نیازی به کنترل کردن و رقابت کردن کردن احساس نمی کنند. ترجیح می دهند که در پشت صحنه کار کنند.
• افراد دارای شخصیت ماجراجو میتوانند در محیط کار خود لذت و شادابی را وارد کنند.
• در شرایط اضطراری به خوبی عمل می کنند و با خود مهربانی را به محیط می آورند.
• به خاطر نداشتن قاطعیت، نداشتن سمت و جهت و انگیزه کلافه و ناراحت می شوند.

شخصیت کاری

• کارهای دستی و هنری
• مراقبت های بهداشتی
• علوم فنی
• فروش خدمات

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• کارهای دستی و هنری
• مراقبت های بهداشتی
• علوم فنی
• فروش خدمات

نقاط قوت کاری

• توانایی استقبال از تغییر و سازگار کردن خود با موقعیت های جدید
• حساس بودن نسبت به نیازها و خواسته‌های اشخاص
• دارای عقل سلیم
• گرم و سخاوتمند
• وفادار به اشخاص و سازمان‌هایی که مورد توجه او هستند.
• توجه داشتن نسبت به جزئیات به خصوص جزئیاتی که با اشخاص سر و کار دارد.
• توجه به نیازهای موجود
• علاقمند به حمایت از هدفهای سازمانی
• توانایی ارزیابی شرایط جاری و توجه داشتن نسبت به اقداماتی که در آینده باید انجام شوند.
• انعطاف پذیری و تمایل به قبول ریسک های حساب شده و استفاده از روش‌های جدید

نقاط ضعف کاری

• علاقه مند به ظواهر و بی‌توجهی به موضوعات عمیق‌تر
• ناتوانی در دیدن فرصت‌ها و گزینه‌هایی که در حال حاضر وجود ندارند.
• تمایل به شخصی گرفتن انتقادات و جنبه‌های منفی
• بی علاقگی به تدارک دیدن از پیش
• دشواری در تصمیم گیری
• بی علاقگی به رویه و مقررات بیش از حد و کاغذ بازی اداری
• دشواری در گرفتن تصمیمات منطقی در صورتی که با احساسات آنها در تضاد باشد.
• دفاع نکردن از نقطه نظرهای خود
• کلافگی تحت تأثیر پروژه‌های بزر
• مقاومت در برابر هدف گذاریهای بلندمدت دشواری در انجام دادن به موقع کارها
• دشواری در انتقاد کردن از دیگران

ارتباط با دیگران

• افراد دارای شخصیت ماجراجو ؛ علاقمند، سخاوتمند، غیر خودخواه، صمیمی و مهربان هستند.
• افراد دارای شخصیت ماجراجو ؛ مستمعین خوبی هستند و به نیاز های دیگران می رسند.
• می توانند موقعیت های دشوار را ساده کنند و در مواقع دشواری به کمک دیگران برسند.
• افراد دارای شخصیت ماجراجو ؛ بیش از آن که با کلمات بازی کنند با عمل محبت خودشان را نشان می دهند.
• به دیگران توجه فراوان دارند، ، اما ملاحظات خود را برای خودشان حفظ می کنند.
• به نظر آرام می رسند اما زیر این آرامش و صورت ظاهر با پیچیدگی هایی رو به رو هستند.
• انتقادات را شخصی می کنند و به دل می گیرند. اغلب خود را به خاطر رفتار دیگران سرزنش می کنند.
• از برخورد و تضاد اجتناب می کنند، مشروط بر این که ارزش عمیقا شکل گرفته ای در آن ها مخدوش شود.

اوقات فراغت

• افراد دارای شخصیت ماجراجو ؛ کار پاره وقت را دوست دارند تا بتوانند کارهایی را که به راستی به آن علاقمند هستند دنبال کنند. که از جمله آن ها می توانند به بودن با دوستان و خانواده اشاراه کرد.
• آن ها از فعالیت هایی که از دستان خود استفاده کنند لذت می برند که به عنوان مثال می توان به نقاشی کردن، سوزن دوزری، آشپزی و تعمیرات خانه اشاره کرد.

افراد مشهور