تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

تست سبک‌های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن، نحوه روبرو شدن و برخورد افراد را که در برابر استرس به وجود آمده به آن‌ها نشان می‌دهد. این تست برای سنجش روش برخورد شما با استرس شغلی و فردی کاربرد دارد. ما در ابتدا توضیح مختصری درباره اینکه استرس به‌طورکلی چیست و چه عواملی باعث ایجاد آن می‌شوند، ارائه می‌دهیم.

به آزمون

در جهان امروز، استرس معضل کوچکی به حساب نمی آید.

استرس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش بیماری‌ها شناخته می‌شود. بنابراین نحوه پاسخ یا واکنش به استرس فردی و شغلی می‌تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد. این موضوع معمولاً تحت عنوان مقابله با استرس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن
تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

استرس چیست؟

شرایط یا احساسی است که در آن افراد بیش‌ازحد تحت‌فشار قرارگرفته و قادر به کنار آمدن با فشار روحی و روانی وارده نیستند. استرس پاسخ بدن ما به فشار است. بسیاری از وقایع زندگی یا شغلی می‌توانند باعث استرس شوند. این عارضه هنگامی اتفاق می‌افتد که ما یک اتفاق غیرمنتظره جدید را تجربه کنیم. یا اینکه احساس کنیم کنترل کمی بر موقعیت جدید ایجادشده داریم. همه ما به‌طور متفاوتی با استرس فردی و شغلی کنار می‌آییم. توانایی ما برای کنار آمدن می‌تواند به ژنتیک، وقایع اولیه زندگی، شخصیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ما بستگی داشته باشد.

استرس چه اثراتی بر ما می گذارد؟

استرس فردی و شغلی بیش‌ازحد می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند. این اتفاق می‌تواند ما را خسته یا ناتوان کند. و حتی در طولانی‌مدت می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی ما تأثیر بگذارد. لازاروس و فولکمن استرس را به‌عنوان یک رابطه پویا و دوطرفه بین شخص و محیط تعریف می‌کنند.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن
تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

کاربردهای تست لازاروس و فولکمن

در این تست ما به شما سبک‌های مقابله‌ای افراد در برابر استرس فردی و شغلی را نشان می‌دهیم. راهبردهای مقابله‌ای مجموعه‌ای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش‌زا به‌کار می‌رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می‌شود. لازاروس و فولکمن راهبردهای مقابله‌ای را تلاش‌های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبرو شدن با فشارهای روانی به‌منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به‌کار گرفته می‌شود، می‌دانند.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

دیدگاه لازاروس و فولکمن

از دیدگاه لازاروس و فولکمن تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود رویدادها دارد. آنها معتقدند نه رویداد محیطی و نه پاسخ فرد، بلکه ادراک فرد از رویدادهاست که تنیدگی و شدت آن را تعیین می‌کند. این ادراک شامل آسیب‌ها، تدابیر، تهدیدها، چالش‌های بالقوه و توانایی ادراک شده فرد برای مقابله با آن‌هاست. الگوی شناختی مقابله لازاروس و فولکمن شامل سه وهله برآورد، مقابله و پیامد است.

پرسشنامه تست راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

برای سنجش راهبردهای مقابله با استرس فردی و شغلی، ریچارد لازاروس و سوزان فولکمن در سال 1988 پرسشنامه‌ای 66 سواله بر اساس یک نظریه پدیدارشناختی درباره تنیدگی، برآورد و مقابله ساختند. پرسشنامه راهبرد مقابله با استرس مدیرنو؛ به سنجش افکار و اعمالی که افراد برای مقابله با برخوردهای تنیدگی زای زندگی روزمره به‌کار می‌روند، می‌پردازد. در پرسشنامه استرس لازاروس و فولکمن، 8 راهبرد رؤیایی سنجیده می‌شود که به دو روش زیر تقسیم می‌شوند:

سبک مقابله ای مسئله محور به رفتارها و شناخت هایی که هدف آنها تغییر موقعیت یا متغیر استرس زا است اطلاق می‌شود.

سبک مقابله ای هیجان محور، رفتارها و شناخت هایی را شامل می‌شود که در آن هدف تغییر پاسخ فرد به عامل تنش زاست.

افراد از هر دو نوع سبک مقابله ای در مواجهه با موقعیت های زندگی استفاده می‌کنند.

رفتار مقابله ای مسئله محور، در مورد حوادثی که فراتر از توانایی و کنترل ما نیستند، بهتر عمل می‌کند.

به آزمون