تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

تست استرس شغلی و زندگی

تست استرس شغلی و فردی حاضر؛ با عنوان تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن، نحوه روبرو شدن و برخورد افراد در برابر استرس به وجود آمده به آن‌ها را نشان می‌دهد. این آزمون برای تست استرس شغلی و زندگی می باشد. تست استرس برای سنجش روش برخورد شما با استرس کاربرد دارد. ما در ابتدا توضیح مختصری درباره اینکه استرس به‌طورکلی چیست و چه عواملی باعث ایجاد آن می‌شوند، ارائه می‌دهیم.

در انتهای آزمون، تنها با پرداخت مبلغ 5000 تومان نتایج کامل در مورد چگونگی مقابله شما با استرس شغلی و فردی را دریافت خواهید کرد.

برای شروع آزمون وارد شوید

در جهان امروز، استرس معضل کوچکی به حساب نمی آید.

استرس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش بیماری‌ها شناخته می‌شود. بنابراین نحوه پاسخ یا واکنش به استرس فردی و شغلی می‌تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد. این موضوع معمولاً تحت عنوان مقابله با استرس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن
تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

استرس چیست؟

شرایط یا احساسی است که در آن افراد بیش‌ازحد تحت‌فشار قرارگرفته و قادر به کنار آمدن با فشار روحی و روانی وارده نیستند. استرس پاسخ بدن ما به فشار است. بسیاری از وقایع زندگی یا شغلی می‌توانند باعث استرس شوند. این عارضه هنگامی اتفاق می‌افتد که ما یک اتفاق غیرمنتظره جدید را تجربه کنیم. یا اینکه احساس کنیم کنترل کمی بر موقعیت جدید ایجادشده داریم. همه ما به‌طور متفاوتی با استرس فردی و شغلی کنار می‌آییم. توانایی ما برای کنار آمدن می‌تواند به ژنتیک، وقایع اولیه زندگی، شخصیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ما بستگی داشته باشد.

استرس چه اثراتی بر ما می گذارد؟

استرس فردی و شغلی بیش‌ازحد می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند. این اتفاق می‌تواند ما را خسته یا ناتوان کند. و حتی در طولانی‌مدت می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی ما تأثیر بگذارد. لازاروس و فولکمن استرس را به‌عنوان یک رابطه پویا و دوطرفه بین شخص و محیط تعریف می‌کنند.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن
تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

کاربردهای تست استرس شغلی و فردی لازاروس و فولکمن

در تست استرس شغلی و فردی لازاروس و فولکمن، ما به شما سبک های مقابله ای افراد در برابر استرس شغلی و فردی را نشان می‌دهیم. راهبردهای مقابله با استرس مجموعه‌ای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش‌زا به‌کار می‌رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می‌شود. لازاروس و فولکمن راهبردهای مقابله فرد با استرس را تلاش‌های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبرو شدن با فشارهای روانی به‌منظور غلبه کردن، تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض استرس به‌کار گرفته می‌شود، می‌دانند.

تست سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

دیدگاه لازاروس و فولکمن

از دیدگاه لازاروس و فولکمن تفسیر و برآورد ما از رویدادها اهمیت بیشتری از خود رویدادها دارد. آنها معتقدند نه رویداد محیطی و نه پاسخ فرد، بلکه ادراک فرد از رویدادهاست که تنیدگی و شدت آن را تعیین می‌کند. این ادراک شامل آسیب‌ها، تدابیر، تهدیدها، چالش‌های بالقوه و توانایی ادراک شده فرد برای مقابله با آن‌هاست. الگوی شناختی مقابله لازاروس و فولکمن شامل سه وهله برآورد، مقابله و پیامد است.

پرسشنامه تست راهبردهای مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

برای سنجش و تست راهبردهای مقابله با استرس فردی و شغلی ، ریچارد لازاروس و سوزان فولکمن در سال 1988 پرسشنامه‌ای 66 سواله بر اساس یک نظریه پدیدارشناختی درباره تنیدگی، برآورد و مقابله ساختند. پرسشنامه راهبرد مقابله با استرس مدیرنو؛ به سنجش افکار و اعمالی که افراد برای مقابله با برخوردهای تنیدگی زای زندگی روزمره به‌کار می‌روند، می‌پردازد. در پرسشنامه استرس لازاروس و فولکمن، 8 راهبرد رؤیایی سنجیده می‌شود که به دو روش زیر تقسیم می‌شوند:

سبک مقابله ای مسئله محور به رفتارها و شناخت هایی که هدف آنها تغییر موقعیت یا متغیر استرس زا است اطلاق می‌شود.

سبک مقابله ای هیجان محور، رفتارها و شناخت هایی را شامل می‌شود که در آن هدف تغییر پاسخ فرد به عامل تنش زاست.

افراد از هر دو نوع سبک مقابله ای در مواجهه با موقعیت های زندگی فردی و شغلی استفاده می‌کنند.

رفتار مقابله ای مسئله محور، در مورد حوادثی که فراتر از توانایی و کنترل ما نیستند، بهتر عمل می‌کند.

در انتهای آزمون با پرداخت مبلغ 5000 تومان نتایج کامل را دریافت خواهید کرد.

نتایج تست استرس شغلی و فردی به شناخت بیشتر شما از خود، کمک می کند. در نتایج تست استرس شغلی و فردی ما توضیحات کاملی از نحوه مقابله شما با استرس ارائه خواهیم کرد. همچنین هر کدام از معیارهای تست استرش شغلی و فردی را به صورت جداگانه همراه با میزان امتیاز اکتسابی شما، در اختیارتان قرار خواهیم داد.

برای شروع آزمون وارد شوید