013-34934

تست کارآفرینی

آزمون سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

در آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان مدیرنو، ما به شما امکان تست کارآفرینی میدهیم. در این تست کارآفرینی ۸ ویژگی بارز کارآفرینان را در اختیار شما قرار میدیم. تست سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان توسط یکی از اساتید کشورمان، اسدالله کُردنائیج و همکاران طراحی شده. تست کارآفرنی شامل ۹۵ سوال می باشد که نحوه پاسخ دهی به آن ها به صورت ۴ گزینه ای درجه ای می‌باشد. در انتها ۸ ویژگی شخصیتی شما سنجیده می‌شوند و در اختیارتان قرار می‌گیرد. 

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

فرد کارآفرین کسی ست که متعهد  می‌شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. کارآفرین به عنوان یک مبتکر شناخته می‌شود. او منبع ایده ها، کالاها، خدمات و رویه های جدید است.

کارآفرین با ایجاد ریسک، مشاغلی را ایجاد می‌کند که منتهی به پاداش و سود خواهد شد.  کارآفرینان به لحاظ رهبری، مدیریت، نوآوری،کارایی پژوهشی و توسعه ای، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل صنایع جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند.

کارآفرینان فرصت هایی را تشخیص می‌دهند که در نظر دیگران بغرنج یا آشفته جلوه می‌کند. روند راه اندازی مشاغل و ایجاد کسب و کار جدید که با خطرپذیری و عدم قطعیت همراه است، کارآفرینی نام دارد. برای انجام تست و مشاهده ویژگی های کارآفرینی در بالای همین صفحه ثبت نام سریع کرده و وارد سایت شوید.

نقش کارآفرین ها

کارآفرینان با استفاده از مهارت ها و ابتکارشان برای پیش بینی نیاز ها و ایده های جدید، نقش اساسی را در هر اقتصادی بازی  می‌کنند. کارآفرینی که به سود، شهرت و فرصت های مستمر رشد برسد، موفق است. کارآفرینی که نتواند به این عوامل دست یابد کارآفرین ناموفقی خواهد بود. 

آزمون و تست کار آفرینی کارآفرینان

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

۳ فعالیت اصلی کارآفرین ها

ویژگی مشترک کارآفرینان کدام اند؟

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

شروع تست کارآفرینی

در تست کارآفرینی ۸ ویژگی شخصیتی شما بررسی می‌شوند. این ۸ ویژگی شامل: نیاز به موفقیت، کانون کنترل درونی، ریسک پذیری متعادل، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، چالش طلبی. بعد از انجام تست ویژگی کارآفرینان مجموع امتیازی که در همه این موارد کسب می‌کنید مربوط به ویژگی کارآفرینی فردی شماست. که با توجه به امتیاز به دست آمده یک پیوستار از بسیار ضعیف تا بسیار قوی را شامل  می‌شود. شرکت در آزمون سنجش ویژگی کارآفرینان ۱۵ دقیقه زمان  می‌برد، اگر برای ادامه آماده اید کلیک کنید.

برای شروع آزمون وارد شوید

درصورتیکه تاکنون ثبت نام نکرده اید، از طریق گزینه زیر، ثبت نام سریع انجام دهید.