013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

هوشیار، استراتژیک، باهوش همه گزینه ها را می بیند. دقیق قضاوت می کند.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت ارزیاب و ناظر در تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایده هایی که افراد دیگر (اغلب ایده پردازها) به ذهنشان خطور می کنند، بهترین هستند. این افراد زیرک و عینی هستند و قبل از تصمیم گیری، مزایا و معایب همه گزینه ها را به دقت می سنجند. افراد دارای شخصیت ارزیاب و ناظر، متفکرانی انتقادی هستند و در رویکرد خود بسیار استراتژیک هستند. آن‌ها اغلب بی‌ذوق یا بی‌احساس تلقی می‌شوند. گاهی اوقات آنها انگیزه دهندگان ضعیفی هستند. زیرا به جای تحریک افراد به رویدادها واکنش نشان می دهند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.