013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

منضبط، قابل اعتماد، محافظ کار، کارآمد. ایده ها را به اقدامات عملی تبدیل می کند.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت مجری کسانی هستند که کارها را انجام می دهند. آنها ایده ها و مفاهیم تیم را به اقدامات و برنامه های عملی تبدیل می کنند. افراد مجری معمولاً افرادی محافظ کار و منظم هستند که به طور سیستماتیک و کارآمد کار می کنند و بسیار خوب سازماندهی شده اند. آنها افرادی هستند که می توانید برای انجام کار رویشان حساب کنید. جنبه منفی افراد دارای شخصیت مجری این است که ممکن است انعطاف‌پذیر نباشند و تا حدودی در برابر تغییر مقاومت می کنند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.