علی معبودی

ماموریت ما بهبود سطح زندگی از طریق ارتقا کسب و کار شماست.

بیش از 12 سال تجربه مشاوره کسب و کار و آموزش بازاریابی و فروش به مدیران و پرسنل سازمان ها.