آزمون نئو

1.فرد نگرانی نیستم
2.بیشتر افرادی را که با آنها در تماس هستم ، واقعا دوست دارم
3.خیال پردازی من بسیار قوی است.
4.نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.
5.دیگران مرا فردی عاقل و محتاط می شناسند.
6.اغلب از طرز برخورد دیگران با خود عصبانی می شوم.
7.معمولاً از جاهای شلوغ گریزانم.
8.جنبه های هنری و زیبایی شناسی برای من زیاد اهمیت ندارند.
9.آدم مکار یا زیرکی نیستم.
10.ترجیح می دهم در طی هر کاری آزادی انتخاب داشته باشم تا اینکه هر کاری را با نقشه از پیش تعیین شده انجام دهم.
11.بندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
12.من فردی مسلط ، استوار و قاطع هستم.
13.زندگی بدون عواطف و هیجانات قوی برایم جالب نیست.
14.بعضی ها فکر می کنند که من فردی خودخواه و خود محورم.
15.سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
16.در مواجه با دیگران همیشه نگران هستم که نکند مرتکب اشتباهی شوم.
17.در کار و تفریح عجله و شتاب ندارم.
18.بر اموراتم مسلط هستم.
19.همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.
20.سخت گیر نیستم و مسائل را جدی نمی گیرم.
21.به ندرت خود را بیش از حد درگیر مسائل می کنم.
22.اغلب تشنه هیجان هستم.
23.اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها با مفاهیم انتزاعی (ذهنی) لذت می برم.
24.بدم نمی آید به استعدادم و کارهایی که انجام داده ام ببالم.
25.به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.
26.اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.
27.هرگز از شدت خوشحالی از جا نپریده ام.
28.فکر می کنم آموزش مطالب متناقض به دانشجویان فقط به سردرگمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
29.لازم است که رهبران سیاسی از جنبه های انسانی سیاست های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.
30.در طول سالهای گذشته بعضی وقت های دست به کارهای احمقانه ای زده ام.
31.زود می ترسم.
32.از مصاحبت با دیگران چندان لذت نمی برم.
33.سعی می کنم کلیه افکارم را در جهات واقع بینانه هدایت کنم و از تخیل و رویا پردازی اجتناب نمایم.
34.فکر می کنم اغلب مردم در زندگی دارای حسن نیت هستند.
35.من کارهای اجتماعی همچون رای دادن را جدی نمی گیرم.
36.خلقی (روحیه ای) با ثبات دارم.
37.دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشد.
38.گاهی کاملاً جذب (محو) موسیقی می شوم که به آن گوش می دهم.
39.اگر ضرورت داشته باشد آمادگی درستکاری کردن ( گول زدن ) دیگران برای رسیدن به اهدافم را دارم .
40.وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگه می دارم.
41.کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
42.گاهی نمی توانم آن طور که باید و شاید قاطع باشم.
43.به ندرت هیجانات و عواطف قوی در خودم احساس می کنم.
44.سعی می کنم در مقابل همه مؤدب باشم.
45.گاهی آن طور که باید و شاید قابل اتکا و اعتماد نیستم.
46.وقتی با دیگران هستم راحتم و بندرت نگران رفتار خود هستم.
47.وقتی کاری را می کنم آن را با اشتیاق انجام می دهم.
48.فکر می کنم یاد گرفتن سرگرمی جدید و مهارت پیدا کردن در انجام آن کار جالبی است.
49.هنگامی که لازم است می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها گوش زد نمایم.
50.دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
51.مقاومت در مقابل خواسته ها و هوس هایم برایم آسان نیست.
52.دوست ندارم تعطیلات خود را در جاهای شلوغ و پرهیجان بگذرانم.
53.بحث های فلسفی برایم خسته کننده است.
54.ترجیح می دهم در مورد خودم و کارهایم (دستاوردهایم) حرف نزنم.
55.قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.
56.احساس می کنم که می توانم با اغلب مشکلاتم مقابله کنم.
57.گاهی حالت سرخوشی و نشاط شدیدی را احساس می کنم.
58.فکر می کنم که قوانین و سیاست های اجتماعی بایستی مطابق با نیازهای زمان که در حال تغییر است ، تحول پیدا کنند.
59.در روش هایم سرسخت و لجوج هستم.
60.قبل از اینکه تصمیم بگیرم به همه جوانب کار فکر می کنم.
61.به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
62.دیگران مرا به عنوان فردی گرم و صمیمی می شناسند.
63.من زندگی تخیلی فعالی دارم.
64.فکر می کنم اگر اجازه بدهی (امکان بدهی) بیشتر مردم از تو سوء استفاده می کنند.
65.سعی می کنم از آنچه اتفاق می افتد مطلع باشم و معمولاً تصمیم های موثر و دقیق بگیرم .
66.دیگران مرا فردی عصبانی مزاج و تحریک پذیر می شناسند (من به عنوان فردی که زود عصبانی می شود شناخته می شوم.)
67.غالباً ترجیح می دهم که کارها را به تنهایی انجام بدهم.
68.تماشای باله و رقص های مدرن برایم خسته کننده است (گوش دادن به موسیقی سنتی یا کلاسیک برایم خسته کننده است.)
69.حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را فریب دهم.
70.فرد بسیار منظمی نیستم.
71.به ندرت غمگین و افسرده هستم.
72.معمولاً رهبری را در جمع هایی که جزو آن بوده ام به عهده داشته ام.
73.اینکه راجع به موضوعات چه احساسی دارم برایم مهم است.
74.برخی فکر می کنند من فردی حسابگر و خشک هستم.
75.بدهکاری هایم را سر موقع و کامل پرداخت می کنم.
76.گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.
77.کارهایم را به کندی ولی پیوسته و به مرور انجام می دهم.
78.هنگامی که راه درست انجام کاری را پیدا می کنم آن روش را همواره در آن مورد ادامه می دهم.
79.حتی هنگامی که ابراز خشم منطقی است در بروز آن تردید دارم.
80.وقتی برنامه ای را برای بهبودی وضعیت خود شروع می کنم معمولاً بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.
81.مقابله با هوس هایم کار مشکلی است.
82.گاهی کارهایی را فقط برای سرگرمی و وقت تلف کردن انجام داده ام.
83.از حل جدول و معما لذت می برم.
84.بر این باورم که از بیشتر مردم بهتر هستم.
85.فرد فعال (مولدی) هستم که همیشه کارم را کامل انجام می دهم.
86.هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم که دارم خورد می شوم.
87.شخص خوشحال و امیدواری نیستم.
88.معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مسایل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبیمان باشیم.
89.ما هرگز نمی توانیم برای افراد فقیر و سالمند کار زیادی بکنیم.
90.گاهی اول عمل می کنم بعد می اندیشم.
91.اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
92.اغلب مرا فردی سرد و غیر صمیمی می شناسند.
93.دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.
94.فکر می کنم که اغلب مردمی که با آنها رابطه دارم درستکار و قابل اعتماد هستند.
95.غالب اوقات بدون آمادگی کافی درگیر کارها می شوم.
96.فردی حساس و دمدمی مزاج به حساب نمی آیم.
97.اگر برای مدت طولانی تنها باشم واقعاً نیاز به دیگران را حس می کنم.
98.نقش های موجود در طبیعت مرا مبهوت می کنند.
99.کاملاً درستکار بودن در تجارت و کسب روش مناسبی نیست.
100.برای اینکه بدانم چی کجاست ترجیح می دهم هر چیزی را در جای خودش قرار دهم.
101.بعضی اوقات عمیقاً احساس پشیمانی و تقصیر می کنم.
102.غالباً در جلسات می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنم.
103.بندرت به احساسات آتی خود توجه می کنم.
104.عموماً سعی می کنم شخص با ملاحظه و منطقی باشم.
105.گاهی در بازی های تک نفره (با خودم) تقلب می کنم.
106.اگر دیگران سر به سر من بگذارند وبا من شوخی کنن زیاد ناراحت نمی شوم .
107.اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم .
108.من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.
109.اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم ، برایم مهم نیست که متوجه شوند .
110.برای دستیابی به اهدافم جدیت می کنم .
111.موقع خوردن غذای مورد علاقه ام میل دارم خیلی بخورم .
112.سعی می کنم فیلم های ترسناک وتکان دهنده را ببینم .
113.گاهی هنگامی که دیگران درباره موضاعات بسیار انتزاعی ( ذهنی ) ونظری صحبت می کنند حوصله ام سرمی رود.
114.سعی می کنم آدم متواضع وفرو تنی باشم .
115.برایم مشکل است خودم را مجبور به انجام وظایفم کنم .
116.من در مواقع حساس وبحرانی خونسردی خود را حفظ کنم .
117.بعضی از اوقات احساس خوشحالی می کنم ( قند تو دلم آب می شود ) .
118.معتقدم که هر جامعه دارای باورهای صحیح وغلط خاص خود است ، که برای خود آن جامعه دارای اعتبار وارزش است .
119.با آدمهایی که در خیابان ها گدایی می کنند ، هیچ گونه احساس همدردی ندارم .
120.همیشه قبل از دست زدن به عملی ، پیامد های آنرا در نظر می گیرم .
121.به ندرت نگران آینده می شوم .
122.واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می برم .
123.از تمرکز بر یک موضوع خیالی ، و بررسی تمام احتمالات ممکن و شاخ وبرگ دادن به آن لذت می برم .
124.وقتی شخصی کار خوبی را برایم انجام دهد ، به نیت او مشکوک می شوم .
125.به قضاوت های صحیح ودقیق به خود افتخار می کنم .
126.اغلب از افرادی که باید با آنها در ارتباط باشم ، خوشم نمی آید .
127.کارهایی را ترجیح می دهم که به تنهایی آنها را انجام دهم و دردسر با دیگران را نداشته باشم .
128.شعر تقریباً اثری روی من ندارد .
129.از اینکه دیگران فکر کنند فرد متظاهری هستم متنفرم .
130.فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم آدم منظمی بشوم .
131.هنگامی که اشتباهی صورت می گیرد خودم را سرزنش می کنم .
132.سایر افراد در تصمیم گیری به من نگاه می کنند .
133.تجارب هیجانی و احساسی گسترده و گوناگونی به من دست می دهند .
134.دیگران مرا به عنوان دست و دلبازی نمی شناسند .
135.وقتی من تعهدی می دهم همیشه آن را اجرا می کنم .
136.اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم .
137.سرعت عمل وسرحالی من به اندازه سایرین نیست .
138.ترجیح می دهم که وقتم را در محیط های آشنا صرف کنم .
139.وقتی به من توهین شود، سعی می کنم آن را ببخشم وفراموش کنم .
140.احساس نمی کنم که با فشار دیگران به پیش روم .
141.من بندرت تسلیم خواسته های آنی خود می شوم .
142.همیشه برای کارم آماده ام .
143.از حل کردن معماهای پیچیده لذت می برم .
144.نظرم نسبت به خود م بسیار مثبت است .
145.وقتی کاری را به دست می گیرم تقریباً همیشه آن را به پایان می رسانم .
146.غالباً تصمیم گیری برای من مشکل است .
147.خودم را فردی سرحال و سر زنده ای نمی دانم .
148.معتقدم که وفاداری به اصول وایده آل ها شخصی ( داشتن تعصب خاص ) بسیار مهمتر از آزاد اندیشی و نداشتن تعصب است .
149.نیاز های انسانی باید همیشه مقدم بر ملاحظات اقتصادی باشد .
150.غالباً کارهایم را بدون برنامه ریزی انجام می دهم .
151.غالباً نگران این هستم که مبادا کارها مطابق برنامه یا به درستی پیش نرود .
152.برای من لبخند زدن ودوستانه رفتار کردن با غریبه ها آسان است .
153.اگر احساس کنم که ذهنم به سمت خیال پردازی کشیده می شود معمولاً خود را مشغول کرده وذهن خود را بر روی کاری فعالیتی متمرکز می کنم .
154.اولین واکنش من نسبت به افراد این است که به آنها اعتماد کنم .
155.به نظر نمی رسد که در هیچ کاری کاملاً موفق باشم .
156.خیلی طول می کشد تا من از کوره در بروم.
157.ترجیح می دهم که تعطیلاتم را در یک محل تفریحی شلوع بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده .
158.بعضی از انواع موسیقی برایم بسیار جذاب و پرکشش است .
159.گاهی با زرنگی ، دیگران را وادار می کنم کاری را که من می خواهم انجام دهند .
160.تا حدی مشکل پسند و دقیق هستم .
161.من خودم را دست کم می گیرم .
162.ترجیح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم .
163.بندرت متوجه احساسات وعواطف حاصل از وضعیت مختلف می شوم .
164.اغلب آشنایانم مرا دوست دارند .
165.من به شدت پایبند اصول اخلاقی خود هستم .
166.در حضور رؤسایم و یا سایر بزرگان راحت هستم .
167.من غالباً شخص عجولی به نظر می رسم .
168.گاهی فقط به منظور ایجاد تنوع در زندگی تغییراتی در محل اثاثیه خانه ایجاد می کنم .
169.اگر شخصی دعوا را شروع کند من آماده دعوا هستم .
170.تلاش می کنم آنچه را که می خواهم بدست آورم .
171.گاهی از پرخوری بیمار می شوم .
172.هیجانات ناشی از سوار شدن در چرخ فلک های سریع را دوست دارم .
173.علاقه به تأمل وتفکر جدی در باره سرنوشت وماهیت انسان ندارم .
174.صرف نظر از اینکه دیگران چه وضعیت وشرایطی دارند احساس نمی کنم که از بقیه بهتر باشم .
175.وقتی کاری بسیار مشکل می شود، تمایل پیدا می کنم که کار جدیدی را شروع کنم .
176.به خوبی می توان خود را در یک بحران ادراه کنم .
177.خوشحال ، بشاش و دارای روحیه خوبی هستم .
178.خودم را روشن فکر می دانم ( دارای سعه صدر هستم ) و به نحوه زندگی دیگران ، هر اندازه که متفاوت باشد احترام می گذارم .
179.معتقدم که تمام انسان ها شایسته احترام هستند .
180.بندرت عجولانه تصمیم می گیرم.
181.نسبت به اکثر افراد دارای ترس های کمتری هستم .
182.با دوستان وابستگی عاطفی قوی ( مستحکم ) دارم .
183.در کودکی بندرت از بازیهای که جنبه نمایشی وتخلیلی داشتند خوشم می آمد .
184.معمولاً در مورد افراد خوشبین وخوش باورم .
185.شخص بسیار قادر و توانایی هستم .
186.گاهی شخصی بد اخلاق و ترشرو هستم .
187.معمولاً گردهمایی های اجتماعی برایم کسل کننده هستند .
188.بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یک هنری را تماشا می کنم یک احساس لرزش ویک تکان هیجانی را حس می کنم .
189.گاهی افراد را به تملق ویا زور وادار به انجام خواست می کنم .
190.من در رابطه با تمیزی وسواس ندارم .
191.بعضی اوقات زندگی سرد وناامید کننده به نظر می رسد .
192.در گفتگو ها بیشترین سهم را از صحبت کردن دارم .
193.هم حسی با دیگران برایم آسان است ( آنچه را که دیگران حس می کنند من هم حس می کنم ) .
194.خود را شخصی خَیر و نیکو کار می دانم .
195.برای جلوگیری از دوباره کاری سعی می کنم کارهایم را با دقت انجام دهم .
196.اگر درباره کسی حرف بدی زده باشم ویا کار خلافی انجام داده باشم ، برایم مشکل است دوباره با آن فرد مواجه شوم .
197.زندگی ورویدادهای آن برایم سریع می گذرد .
198.برای مرخصی ترجیح می دهم به محل های آشنا بروم .
199.سر سخت ولجوج هستم .
200.تلاش می کنم که هر کاری را به نحو احسن انجام دهم .
201.گاهی کارهایی را بدون تأمل انجام می دهم وبعد پشیمان می شوم.
202.رنگ ها ی روشن وچیزهای پرزرق وبرق مرا به خود جلب می کند .
203.من کنجکاوی های روشنفکرانه فراوانی دارم .
204.ترجیح می دهم به جای خودم دیگران را تمجید وستایش کنم .
205.آن قدر کارهای ریز وکوچک برای انجام دادن دارم که گاهی تمام آنها را نادیده می گیرم .
206.حتی وقتی به نظر می رسد که همه کارها اشتباه شده ، باز هم می توان تصمیمات خوبی بگیرم .
207.بندرت از لغاتی مثل « فوق العاده » و « عالی » برای توصیف تجربیاتم استفاده می کنم .
208.فکر می کنم اگر فردی در سن 25 سالگی اش نداند که به چه چیزی متعقد است ، دارای مشکل است .
209.من با افرادی که به خوشبختی خودم نیستند همدردی می کنم .
210.وقتی می خواهم به یک سفر کوتاه بروم ، از قبل با دقت در رابطه با آن برنامه ریزی می کنم .
211.گاهی اوقات فکرهای ترسناک به ذهنم می رسد .
212.نسبت به افرادی که با آنها کار می کنم علاقه شخصی پیدا می کنم .
213.برایم مشکل است که به آسانی به ذهن یا فکرم اجازه دهم تا بدون کنترل یا هدایت به هر جهتی که خواست برود .
214.اعتقاد خوبی به فطرت انسان دارم .
215.در کارم ، شخصی کارا ومؤثرم .
216.حتی یک اذیت وآزار کوچک مرا عاجز می کند .
217.از میهمانی های شلوغ خوشم می آید .
218.از خواندن اشعار حاوی احساسات وتصورات بیشتر از داستان لذت می برم .
219.به زیرکی خود در اداره کردن افراد افتخار می کنم .
220.وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در سرجایشان نگذاشته ام صرف می کنم .
221.غالباً وقتی کارها درست پیش نمی رود دلسرد می شوم وخودم را می بازم .
222.پذیرش مدیریت برای من کار ساده ای نیست .
223.چیزهای غریبی مثل بوهای خاص ویا نام مکان های دور ، می تواند در من حالات احساسی شدیدی بوجود بیاورد .
224.اگر بتوانم برای کمک به دیگران حاضرم کار خود را رها کنم .
225.فقط در شرایطی که واقعاً بیمار باشم کارم را تعطیل می کنم .
226.وقتی از افراد آشنا کارهای احمقانه سر می زند ، برای آنها ناراحت می شوم .
227.شخص بسیار فعالی هستم .
228.برای رفتن به محلی ، همیشه از مسیر یکسانی استفاده می کنم .
229.اغلب با فامیل وهمکارانم بگو مگو دارم .
230.من فردی معتاد به کار هستم .
231.همیشه قادرم احساساتم را کنترل کنم .
232.دوست دارم در رویداد های ورزشی همراه وهمگام جمعیت باشم .
233.دارای طیف وسیعی از علایق ذهنی ( فکری ) هستم .
234.انسانی والا وبرتر هستم .
235.شخص بسیار منطقی و مرتبی هستم .
236.از نظر عاطفی کاملاً با ثبات ومتعادل هستم .
237.زود به خنده می افتم.
238.معتقدم نظام اخلاقی جدیدی که آسان گیری ( تساهل ) در انجام امور را توصیه می کند اصلاً اخلاق حساب نمی شود .
239.بیشتر ترجیح می دهم فرد رحیم وبخشنده ای باشم تا عادل .
240.همیشه قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم .
241.جنسیت شما: