همایش های مدیریتی کسب و کار

همایش 5 مدیران
jamali

پنجمین همایش ملی بازاریابی و فروش

طبق تحقیقات صورت گرفته، افرادی که آموزش می‌بینند و به طور شایسته برانگیخته می‌شوند، ۸۰ تا ۹۰درصد از توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را بروز می‌دهند.

اولین همایش مدیران
jamali

همایش ۱: بازاریابی و فروش در دوران رکود

اساتید همایش :  دکتر محمود محمدیان دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی/ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی/مشاور و مدیر اجرایی در سازمانهای مختلف/ مولف هشت کتاب

سومین همایش مدیران
jamali

همایش ۳: بازاریابی و فروش

سومین همایش بازاریابی و فروش با رویکرد شرایط جدید کسب و کار در سال ۹۵ اساتید همایش :  دکتر احمد روستا مدرس دانشگاه، محقق و