تست هوش هیجانی بار-اُن

5/5

قیمت خرید:

10,000 تومان

روز به روز بر تعداد افرادی که متوجه می شوند هوش هیجانی نقش مهم تری نسبت به هوش عمومی در موفقیت شخصی و شغلی انسان ها ایفا می کند افزوده می شود. تست هوش هیجانی بار-اُن، یکی از پر کاربردترین ابزارهای روانسنجی بوده که برای سنجش مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت ها در نظر گرفته شده است. پارامترهای سنجیده شده در هوش هیجانی بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با محیط تاثیر دارند.

نتایج این تست به شما در تشخیص نقاط قوت و ضعف خود و برنامه ریزی برای بهبود آن ها کمک خواهد نمود. با انجام این تست، تفسیر کاملی شامل بررسی 5 مولفه اصلی هوش هیجانی و 15 مولفه فرعی آن و همچنین نمره کل هوش هیجانی خود در مقایسه با استاندارد اصلی را دریافت می نمایید.

روز به روز بر تعداد افرادی که متوجه می شوند هوش هیجانی نقش مهم تری نسبت به هوش عمومی در موفقیت شخصی و شغلی انسان ها ایفا می کند افزوده می شود. تست هوش هیجانی بار-اُن، یکی از پر کاربردترین ابزارهای روانسنجی بوده که برای سنجش مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت ها در نظر گرفته شده است. پارامترهای سنجیده شده در هوش هیجانی بر توانایی شخص برای موفقیت در مقابله با محیط تاثیر دارند.

نتایج این تست به شما در تشخیص نقاط قوت و ضعف خود و برنامه ریزی برای بهبود آن ها کمک خواهد نمود. با انجام این تست، تفسیر کاملی شامل بررسی 5 مولفه اصلی هوش هیجانی و 15 مولفه فرعی آن و همچنین نمره کل هوش هیجانی خود در مقایسه با استاندارد اصلی را دریافت می نمایید.

توضیحات

امروزه هوش هیجانی (EQ) در کنار بهره هوشی (IQ) و هوش معنوی (SQ)، مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. هوش هیجانی آمیزه‌ای از شایستگی‌ها، مهارت‌ها، و تسهیل کننده‌هایی است که رفتار هوشمندانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد دارای هوش هیجانی بالا در درک خود و دیگران کارآمد بوده، با دیگران ارتباط مناسب برقرار نموده و قادر به سازگاری و تعامل مناسب با محیط خود هستند. از میان ابزارهای مختلفی که برای سنجش هوش هیجانی ساخته شده اند تست هوش هیجانی بار-اُن  در ایران محبوبیت زیادی دارد.

آزمون هوش هیجانی بار –اُن با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغاز گردید. این آزمون، شامل 90 سؤال و بررسی 15مقیاس  می باشد.

مخاطبان :

[boc_message type=”e.g. information”]

مدیران:

بررسی میزان و شناخت جنبه های مختلف هوش هیجانی تان

کارمندان:

خودآگاهی از مولفه های هوش هیجانی و راهکارهای افزایش بهره وری تان در کسب و کار

* هرچه میزان روایی و پایایی تست به عدد 1 نزدیکتر باشد، به معنای بالا بودن اعتبار و اعتماد ابزار اندازه گیری است.

راهنمای شرکت در تست هوش هیجانی بار-اُن :

editedpoli