پادکست های آموزشی

نمایش یک نتیجه

چگونه ریشه های

آنچه در این پادکست می شنوید: تشکیل ساختار برند با 6 گام موقعیت یابی صحیح در برندینگ نقش داستان سازی در برندینگ چگونه متفاوت و منحصر به فرد باشیم؟ ایجاد حس خوب چه نقشی در برندینگ سازمان دارد؟ قانون 20/60/20 در برندینگ