Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram
درس هایی از انتخابات شوراها برای کسب و کار

درس هایی از انتخابات شوراها » در صورتی که ارتباط بین شورا و مردم را همانند ارتباط بنگاه های اقتصادی و مشتریان قلمداد کنیم می توانیم درس هایی از روند انتخابات شورا برای بهبود و توسعه عمق نگاه خود در کسب و کار بیاموزیم.

با توجه به این که سیستم ها و مجاری تبلیغات و جذب مشتری مدت های زیادی است دستخوش تغییرات بنیادین شده، اما همچنین هستند کسب و کارهایی که از این سیستم ها برای توسعه و جذب مشتریانشان استفاده می کنند. مجاری ای که (تراکت، پوستر و بنرهای محیطی) زمانی بازگشت مطلوبی داشته اما در حال حاضر به دلیل تغییرات در خواسته های مشتریان و همچنین ایجاد کانال های ارتباطی جدید بازده مطلوبی ندارند.

حال با توجه به پشت سر گذاشتن انتخابات شوراها و عدم استفاده مطلوب از ابزارها و منابع بر آن شدیم تا نقاط ضعف و قوت عملکرد کاندیداهای انتخاباتی را تشریح نماییم. هرچند نمی توان ابزارهای مورد استفاده را بدون اثر در نظر گرفت اما هیچ کاندیدایی تنها با این ابزارها نمی تواند به نتیجه مطلوب دست یابد.

 متاسفانه همچنان نگاه ما به تبلیغات، نگاه حداکثر هزینه، بدون توجه به مخاطب و خواسته هایش می باشد چرا که همچنان به بزرگی ابعاد بنرهایمان بیشتر از پیام و مفهوم موردنظر مخاطبان فکر می کنیم. نامزدهایی بودند که تعداد بنرهایشان و ابعاد آن از همه رقبا بزرگتر و بیشتر بود اما حتی در لیست 50 نفره هم جایی نداشتند!

از طرفی انتشار بدون برنامه پوسترها و تراکت های تبلیغاتی در مکان هایی خارج از محدوده مجاز تبلیغات نه تنها برای کاندیداهای مزبور سودی نداشت، بلکه نتیجه معکوس هم به همراه داشت، چرا که مدتهاست نگاه مخاطبان به سمت محیط زیست، پاکیزگی شهری و قوانین شهروندی سوق داده شده و مخاطبان نسبت به چنین تبلیغاتی واکنش منفی خواهند داشت.

انتخابات

فقدان تمایز در رقبای این دوره به وضوح مشهود بود و هیچ یک از کاندیدای شرکت کننده وجه تمایزی با دیگران نداشتند و تنها روی کثرت تبلیغات، ابعاد آن و همچنین ستادهای انتخاباتی تمرکز نموده بودند.

نداشتن برنامه های تبلیغاتی مدون باعث شده بود تا ستادها تنها به حجم صدای سیستم های صوتی خود بسنده کنند. البته باید یادآور شد این روش نه تنها نمی تواند افراد و گروه هایی را جذب نماید، حتی باعث آزار و اذیت همسایگان شده و در نتیجه کاندیدای مزبور از آرای محلی نیز جا خواهد ماند.

اما پس از اعلام نتایج، درس بزرگی برای نامزدهای میلیونی تبلیغات (در حوزه گیلان-رشت) رقم خورد. فردی که جزء پرسنل زحمت کش شهرداری (پاکبان) بود، در بین لیست 11 نفره قرار گرفت، فردی که تنها با چند پست خودجوش اینستاگرامی توانست تفاوت عظیمی ایجاد نماید و دقیقاً در حوزه احساسات مشتریان (مردم) ورود پیدا کند.

خاطر نشان می کنم این فرد ستادهای تبلیغاتی، بنرهای بزرگ، تراکت ها و پوسترهای گسترده ای نداشت اما متفاوت ظاهر شد و عکسی که از وی در پوسترهای تبلیغاتی منتشر شد با همان لباس شریف پاکبانی بود.(البته تحصیلات عالی هم گذرانده اند)

بد نیست با اتمام این انتخابات آموخته های خود را برای دوره بعد ذخیره و استفاه نمائیم. بار دیگر ثابت شد همچون حوزه کسب و کار، هیچ کاندیدایی بدون پشتوانه اجرایی و فعالیتی مدون و برنامه ریزی شده نمی تواند نتایج خارق العاده ای رقم بزند، مگر در شرایط خاص!

kandid2