آنچه خواهید دید

شعار : تسریع کننده تغییرات مثبت

معرفی کلی

درون گرای شهودی احساسی داوری کننده

فرد دارای شخصیت حامی ؛ موفقیت را با پشتکار فراوان به دست می آورد. اشتیاق در انجام هر کاری که مورد نیاز است از خود نشان می دهد. بیشترین تلاش خود را در کارها می نمایا۔ . آرام با قدرت و وظیفه شناس است. علاقه به کمک به دیگران دارد، اصول اخلاقی که به آن پایبند می باشد، برای اغلب مردم مورد احترام است. همیشه از طرف مردم جهت خدمت به دیگران و جامعه از او قدردانی می شود.

پیشنهاد برای کسب موفقیت:
به جزئیات توجه داشته باشد، انعطاف پذیر باشد و برای انجام کارها خودش دست به عمل بزند.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• به شدت بکر و خلاق اند.
• برای دستیابی به هدفهای بلند مدت خود کار می‌کنند. می‌خواهند ببینند که نقطه نظرها ایشان صورت تحقق پیدا می‌کنند و به کار گرفته می‌شود.
• می‌توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.
• در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
• از ایده آل ها و هدف‌های شان حمایت می‌کنند.
• اغلب به رفاه مردم کمک می‌کنند.
• ناکامی‌ها را مسائلی می‌دانند که باید حل و فصل شوند. در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
• درباره مسائل به طور دقیق فکر می‌کنند. در تمرکز کردن قوی هستند. از پرت شدن حواس خوششان نمی‌آید، ترجیح می‌دهند در مکان‌هایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.
• خواهان تحسین و احترام هستند اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.
• می‌توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.
• دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

شخصیت کاری

• مشاوره آموزش
• امور بازرگانی و تجارتی
• کاراهای خلاق
• مراقبت های بهداشتی خدمات اجتماعی
• تکنولوژی
• مذهب

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• مشاوره آموزش
• امور بازرگانی و تجارتی
• کاراهای خلاق
• مراقبت های بهداشتی خدمات اجتماعی
• تکنولوژی
• مذهب

نقاط قوت کاری

• احساس حمایتگری که موجب جلب توجه دیگران شود.
• توجه داشتن به پروژه‌هایی که برایش جالب است.
• داشتن قاطعیت و مهارت‌های سازمانی قدرتمند
• خلاقیت و توانایی دستیابی به راه حل های بکر
• احساس همدلی و توانایی پیش بینی کردن نظر دیگران
• توانایی درک مفاهیم پیچیده
• علاقه کمک کردن به دیگران برای اینکه رشد کنند
• میل به مولد بودن و رسیدن به هدف های خود
• تعهد عمیق به کاری که به آن ایمان دارند.

نقاط ضعف کاری

نداشتن انعطاف پذیری
• برداشت غیر واقع بینانه درباره زمان و مدت انجام برنامه ها
• به سختی کار کردن روی پروژه هایی که با ارزش هایش در تضاد است.
• اکراه در بررسی یا تغییر دادن تصمیمات اتخاذ شده
• دشواری در روبرو شدن با تعارض ها و اختلافات
• دشواری در ایجاد نظم و ترتیب در کارکنان زیردست
• دشواری در تغییر دادن سریع برنامه ها و دستورالعمل ها
• تمایل به داوری کردن

ارتباط با دیگران

• آرام و دل نازک هستند.
• دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.
• می‌توانند بسیار صمیمی باشند. ممکن است به خاطر نیازهای شریک زندگی شان تن به هرکاری بدهند.
• شنونده خوبی هستند.
• احساسات، عواطف و محبت های خود را با شماره کوچکی از دوستانشان در میان می‌گذارند.
• اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسئول می داند و نمی تواند حد و مرز سالمی را رعایت کند.
• نسبت به انتقاد بسیار حساس است و اگر او را درک نکنند، به شدت می رنجد.
• در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.
• نیازمند هماهنگی است و وقتی به این هماهنگی نرسد رنجش به دل می گیرد.
• به هنگام مواجه شدن با دیگران مودبانه رفتار می کند.

اوقات فراغت

• اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی (به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده خود دارند.
• برای آنها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم است.
• بسیاری ازاین INFJها از شرکت در مناسبت‌های فرهنگی و هنری لذت می‌برند.
• INFJها کارهای ذهنی را بیشتر از کارهای جسمانی دوست دارند.

افراد مشهور