آنچه خواهید دید

شعار : آرام و پر از احساس

معرفی کلی

تیپ شخصیتی میانجی INFP ( درون گرای شهودی احساسی ادراک کننده )

فرد دارای تیپ شخصیتی میانجی ؛ پر از وفاداری و هواخواهی پرحرارت می باشد. راجع به شایستگی های خود صحبت نمی کند تا وقتیکه شما را به خوبی بشناسد. علاقه فراوانی به یادگیری، ایده های جدید، زبان و پروژه های مستقل دارد. گاهی اوقات بیش از حد مسئولیت قبول می کند و اغلب آن را به طور کامل به پایان می رساند. خوش برخورد است ولی عموما مشغول فکر کردن به این موضوع است که چه عواملی باعث جلب توجه و اجتماعی بودنشان می شود.

پیشنهاد برای کسب موفقیت شخصیت میانجی
انتظارات واقع بینانه ایجاد کند. به مسئله توجه داشته باشد و مسائل شخصی را به دل نگیرد.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• افراد دارای تیپ شخصیتی میانجی از مقررات، نظم، رویه، برنامه و سر وقت بودن خوششان نمی آید.
• نیاز به این دارند که ارزش‌های خود را به دیگران تحمیل کنند. آنها ترجیح می‌دهند که به آرامی نظراتشان را با دیگران در میان بگذارند و آنها را متقاعد سازند.
• آنها اغلب موفق و مصمم هستند و به روشی آرام برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند.
• اگر با گروهی باشند می‌توانند رهبری آنها را به دست بگیرند.
• در شرایط رقابت آمیز ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
• به استقلال و خودمختاری بها می‌دهند. از قطع شدن حواسشان خوششان نمی‌آید.
• دوست دارند هر کاری را به نحو احسن انجام بدهند. می‌توانند صبورانه کارهای سنجیده را انجام دهند.
• می‌خواهند به خاطر کارشان مورد تشویق و تحسین قرار بگیرند.
• خودشان را با معیارهای سطح بالا مقایسه می‌کنند.
• از جوانب مختلف به مسائل نگاه می کنند. ممکن است گاهی قاطعیت لازم نداشته باشند زیرا نمی دانند برای آنها چه چیزی اهمیت دارد.
• اگر نتوانند هدفهای خود را تحقق بخشند ممکن است مایوس و دلسرد شوند.

شخصیت کاری

• خلاق هنری
• آموزش مشاوره
• زمینه های مذهبی
• مراقبت های بهداشتی
• متخصص علوم اخلاقی
• توسعه سازمانی
• تکنولوژی

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• خلاق هنری
• آموزش مشاوره
• زمینه های مذهبی
• مراقبت های بهداشتی
• متخصص علوم اخلاقی
• توسعه سازمانی
• تکنولوژی

نقاط قوت کاری

• توانایی خوب فکر کردن و پرداختن به موضوعی واحد در هر لحظه
• تمایل به اندیشیدن به موارد فراتر از مرزهای تعیین شده
• تعهد عمیق به کار
• توانایی کار کردن به تنهایی در صورت نیاز
• کنجکاوی طبیعی مهارت دستیابی به اطلاعات مورد نظر
• توانایی دیدن نمای جامع از کار
• توجه کردن به نیازها و انگیزه‌های دیگران
• توانمندی در تغییر جهت دادن
• توانایی زیاد در کار کردن با اشخاص به طور انفرادی

نقاط ضعف کاری

• نیاز به کنترل پروژه ها و از دست دادن علاقه به انجام آنها در صورت عدم وجود کنترل
• گرایش به بی سازمانی و دشواری در تعیین اولویت‌ها
• دشواری در کار کردن با پروژه هایی که با ارزش هایشان هم خوانی ندارد.
• بی میلی به انجام دادن کارها به شکل سنتی و متعارف
• آرمانگرایی طبیعی که مانع از داشتن انتظارات واقع بینانه می‌شود.
• دشواری در کار کردن در شرایط رقابتی یا تنش‌زا
• دشواری در کار کردن در زمینه‌های ساختارمند یا با اشخاص بیش از اندازه بی انعطاف
• عدم واقع بینی در مورد مدت زمان انجام کارها
• بی میلی در انتقاد کردن از دیگران

ارتباط با دیگران

• افراد دارای تیپ شخصیتی میانجی به اصالت و عمق روابط بها می دهند.
• وفادار و صمیمی هستند، نسبت به دوستان و افراد خانواده خود متعهدند.
• محتاط و ملاحظه کار هستند و با گروه های کوچک تر به راحتی کنار می آیند.
• میتوانند سرگرم کننده باشند.
• از این توانایی برخوردارند که از دیگران مراقبت و آنها را تشویق و تایید کنند.
• اغلب به این دلیل که هم می‌خواهد در خلوت با خود باشد و هم علاقمند معاشرت با دیگران هستند، در تعارض اند.
• به دیگران علاقه‌مند و پر توجه اند، اما در مواقعی ناتوان به نظر می رسند. یا در جریان کمک به دیگران غرق می شوند یا در بحر تحقق بخشیدن به رویاهای خود فرو می‌روند.
• اغلب تصمیم نهایی خود را با دیگران در میان می‌گذارند.
• می‌توانند نسبت به محیط خود حساس باشند، صداهای بلند را دوست ندارند زیرا حواسشان را پرت میکند.
• شریکی را برای خود می خواهند که با ارزش ها و هدف های آن ها سهیم باشد. در متعهد شدن محتاط عمل می کنند اما وقتی متعهد شدند، تعهدشان بلند مدت و پردوام است.

اوقات فراغت

• ترجیح می‌دهند اوقات خود را به تنهایی سپری کنند. در ضمن دوست دارند با دوستان نزدیک خود به موزه، سینما و یا به دامان طبیعت بروند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی میانجی از یاد گرفتن مطالب جدید لذت می برند.
• تیپ شخصیتی INFP به درک معانی زندگی علاقه مند هستند.

افراد مشهور