013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

آنچه خواهید دید

شعار: متخصصان روابط عمومی

معرفی کلی

تیپ شخصیتی قهرمان ENFJ ( برون گرای شهودی احساسی داوری کننده )

افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان ؛ مسئولیت پذیر، دلسوز، یاری رسان و مهرطلب می باشد. احساس واقعی نسبت به آنچه دیگران می خواهند و فکر می کنند، دارد. سعی در انجام کارهای دیگران با توجه زیاد به عواطف و احساسات آنها دارد. در ارایه يك موضوع یا رهبری یک بحث گروهی توانایی خاصی دارد و از عهده آن به آسانی بر می آید. زود جوش، محبوب و فعال در امور آموزشی می باشد، در عین حال زمان کافی جهت مطالعات متنوع برای انجام بهتر کارها تخصیص می دهد.

پیشنهاد برای کسب موفقیت تیپ شخصیتی قهرمان:
صبوری را بیاموزد، خود را از قید بعضی کنترل‌ها رها کند و موضوعات شخصی را به دل نگیرد.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• شخصیت قهرمان فردی جاه طلب که برای رسیدن به خواسته هایشان تلاش می کند.
• آگاه، منظم، هدف گرا و قاطع هستند و از دیگران هم همین انتظار را دارند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان در حرف زدن و ابراز احساسات راحتند.
• احتیاجات دیگران را به خوبی متوجه می شوند.
• به نظرات مختلف احترام می گذارند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان در ایجاد روحیه گروهی بسیار موفق هستند.
• دوست دارند با اشخاص خلاق و پرانرژی کار کنند و درگیر کارهای متنوعی شوند.
• از سیاست ها و رویه ها تا جایی که با ارزش ها و نیازهای آنها منافات نداشته باشد استفاده می کنند.
• وقتی به مشکلی برخورد کنند آن را به عنوان یک چالش جدید می پذیرند.
• مشاغلی را ترجیح میدهند که ایده آل های آنها را منعکس کند و به دیگران الهام و هماهنگی ببخشد.
• دوست دارند اقدامات سریع انجام بدهند.
• اغلب در عجله و شتاب هستند و با کندی جریانات کار، صبر و قرارشان را از دست میدهند.
• دوست دارند در شرایط کنترل باشند و در قبال پروژه های خودشان مسئولانه عمل کنند.

شخصیت کاری

• ارتباطات
• امور آموزشی
• خدمات انسانی
• مراقبت های بهداشتی
• تکنولوژی
• بازرگانی مشاوره
• مشاوره

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• ارتباطات
• امور آموزشی
• خدمات انسانی
• مراقبت های بهداشتی
• تکنولوژی
• بازرگانی مشاوره
• مشاوره

نقاط قوت کاری

• مهارت عالی در برقراری ارتباط
• رهبری جذاب و توانایی در رسیدن به رضایت خاطر
• شور و اشتیاق و علاقه در جلب همکاری دیگران
• مهارت های سازمانی و ابراز وجود
• علاقه به در نظر گرفتن چیزهای جدید
• برخورد همدلانه و توانایی شناسایی نیازهای دیگران
• میل رسیدن به هدف های خود
• متعهد نسبت به کاری که به آن معتقد است

نقاط ضعف کاری

• اکراه در کار کردن روی پروژه هایی که با ارزش هایش هم راستا نمی باشد.
• تمایل به آرمان سازی اشخاص و روابط با آن‌ها
• دشواری در کار کردن در شرایط رقابت آمیز
• بی‌صبری و ناشکیبایی با ساختارها و اشخاصی که ناکارآمد و یا غیر مولد هستند.
• اجتناب از اختلاف و تعارض و تمایل به نادیده انگاشتن ناخوشایندی ها
• تمایل به تصمیم گیری های زودهنگام
• بی میلی به نظم آموزی به کارکنان زیردست
• تمایل به اشتباه کردن به علت کمی وقت

ارتباط با دیگران

• دوستانه، گرم و صمیمی هستند و دوست دارند دیگران را راضی کنند.
• تلاش می کنند روابطی هماهنگ و تعاونی فراهم آورند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان دوستانی وفادار هستند.
• می توانند شریک زندگی خود را آرمان سازی کنند و ناسازگاری ها را فراموش کنند.
• دوست دارند اشخاص مورد علاقه شان در بهترین حد خود ظاهر شوند.
• دوست دارند با تحسین شدن، مورد احترام قرار گرفتن و تایید شدن توسط دیگران از ارزش خود مطمئن شوند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان دوست ندارند بازخوردهای بد بدهند یا بگیرند.
• اگر صحبت آنها مورد سؤال و تردید قرار بگیرد ممکن است افسرده شوند.
• بایدها و نبایدهای فراوانی دارند.
• ممکن است نتوانند به راحتی با دنیای درون و احساسات خود کنار بیایند.
• اغلب خود را مسئول احساسات دیگران می دانند.
• میان رسیدن به خواسته های خود و کمک به دیگران برای آن که به خواسته های خود برسند دچار تضاد هستند.

اوقات فراغت

• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان علایق فراوان دارند و دوست دارند که زندگی فعالی داشته باشند.
• آنها دوست دارند با دیگران باشند. صرف وقت طولانی در تنهایی آن ها را مکدر می کند.
• افراد دارای تیپ شخصیتی قهرمان اوقات فراغتشان برنامه ریزی شده است.
• آنها از خواندن، صحبت کردن درباره ایده ها، سازمان دهی فعالیت ها و شرکت در سازمان های اجتماعی لذت می برند.

افراد مشهور