آنچه خواهید دید

شعار: نگران نباشید، شاد باشید.

معرفی کلی

تیپ شخصیتی سرگرم کننده ( برون گرای حسی احساسی ادراک کننده )

فرد دارای تیپ و شخصیت سرگرم کننده ESFP برونگرا، زود جوش، مهمان نواز و خوش برخورد می باشد. علاقه زیادی به لذت بردن از زمان حال دارد. به ورزش، تولید و ساخت علاقه دارد. معمولا میداند اطراف او چه می گذرد و بسیار مشتاقانه حاضر به همکاری می باشد و برای او به حافظه سپردن حقایق و اطلاعات اهمیت بیشتری نسبت به تئوری های پیچیده دارد و بهترین توانایی های او در زمینه پیدا کردن راه حل های منطقی و قابل قبول در مورد اختلافی پیچیده می باشد. با مردم و موضوعات روزمره به راحتی کنار می آید.

پیشنهاد برای کسب موفقیت شخصیت سرگرم کننده
توجه کردن به کاربردهای آتی، به دل نگرفتن شخصی مسائل و مشکلات، پایبندی به تعهدات را در مد نظر داشته باشد.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• افراد دارای تیپ شخصیتی سرگرم کننده کار کردن در فضایی مهیج با اشخاصی دوستانه و پرانرژی را دوست دارند.
• افراد دارای شخصیت سرگرم کننده با مردم رابطه خوب حسنه ای دارند.
• تنوع را دوست دارند. طوری که مشاغلشان را به سرعت تغییر می دهند.
• مرتبا محیط را وارسی می کنند و به سرعت بر موقعیت حاکم می شوند.
• برای برطرف کردن تضاد و تعارض از مهارت فراوان برخوردارند.
• میتوانند به دیگران کمک کنند تا کار گروهی را به نمایش بگذارند.
• میتوانند به خوبی به دیگران اگیزه بدهند تا تصمیم بگیرند و کار گروهی را تقویت کنند.
• افراد دارای شخصیت سرگرم کننده از کارهایی که بتوانند به دیگران خدمت کنند لذت می برند.
• افراد دارای شخصیت سرگرم کننده دوست دارند که در اسرع وقت به راه حل برسند.
• در بسیاری از مواقعد تا آخرین لحظه صبر می کنند تا کاری را انجام بدهند.

شخصیت کاری

• آموزش خدمات اجتماعی
• سرگرمی تفریحی
• تجارت فروش
• مراقبت های بهداشتی و سلامتی
• خدمات
• علوم

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• آموزش خدمات اجتماعی
• سرگرمی تفریحی
• تجارت فروش
• مراقبت های بهداشتی و سلامتی
• خدمات
• علوم

نقاط قوت کاری

• انرژی زیاد و لذت بردن از کار فعال
• توانایی سازگار کردن خود با تغییر و تحولات
• داشتن حساسیت نسبت به خواسته‌ها و امیال دیگران
• عضوی خوب در فعالیت‌های تیمی
• توانایی تفریحی ساختن محیط کار
• توجه به جنبه‌های عملی و دارای عقل سلیم عالی
• وفاداری به کارکنان و شرکتی که در آن کار می‌کند.
• توانایی فراهم کردن فضایی مناسب در محل کار
• انعطاف پذیری و تمایل به پذیرش ریسک های حساب شده
• میل به همکاری و کمک به سایر کارکنان
• توانایی ارزیابی منابع و شرایط موجود

نقاط ضعف کاری

• دشواری در کار کردن به تنهایی
• توجه داشتن به ظواهر و بی توجهی به جنبه های عمیق تر
• بی علاقگی به تدارکات مقدماتی، دشواری در سازماندهی
• دشواری در دیدن فرصت‌ها و گزینه‌هایی که در حال حاضر وجود ندارند.
• به دل گرفتن انتقادات و بازخوردهای منفی
• دشواری در تصمیم‌گیری
• تکانشگر بودن و به سرعت وسوسه شدن
• بی علاقگی به رویه و مقررات فراوان
• دشواری در تصمیم‌گیری‌های منطقی در صورتی که این تصمیمات با احساسات آنها در تضاد باشد.
• مقاومت در برابر هدف گذاری های بلند مدت و دشواری در تمام کردن به موقع کارها
• دشواری در نظم و انضباط دادن به کارهای خود و دیگران

ارتباط با دیگران

• افراد دارای شخصیت سرگرم کننده بسیار راحت هستند و خود و دیگران را می پذیرند.
• دیگران را سرگرم می کنند و از ناراحتی به دورشان می کنند.
• حاضر نیستند اخبار ناخوشایند را تحسین کنند.
• بسیار پر حرارت اند و انرژی فراوانی دارند.
• روابط را تفریحی و جالب ارزیابی می کنند.
• از رنج کشیدن دیگران ناراحت می شوند.
• با مهر و محبت خود دیگران را تحت الشعاع قرار می دهند.
• می توانند تکانه ای بی قرار و غیر قابل پیش بینی باشند.
• عمل کردن را به فکر کردن ترجیح می دهند.
• برای آن ها تنها ماندن یا کاری صورت ندادن دشوار است.

اوقات فراغت

• افراد دارای تیپ شخصیتی سرگرم کننده قدرت آن را دارند که همه چیز را به یک حادثه خوب تبدیل کنند.
• آن ها از میهمانی های بزرگ، از گردهمایی های بزرگ لذت می برند. خانه های شان اغلب پر از دوست و آشنا است.
• افراد دارای شخصیت سرگرم کننده دوست دارند که در آخرین لحظه کاری صورت دهند.
• ESFP ها از موسیقی، رقص، غذا، نوشیدنی ها و شرگرمی ها لذت می برند.

افراد مشهور