آنچه خواهید دید

شعار: انجام بهترین کار با امکانات موجود

معرفی کلی

درون گرای حسی متفکر ادراک کننده

افراد دارای شخصیت چیره دست ؛ افرادی با نگاه نافذ، آرام و محتاط هستند. زندگی را از زاویه ای جدا و کنجکاوی منحصر به فرد تجزیه و تحلیل می کنند. اغلب شوخ طبعی بسیار جالب از خود نشان میدهند. علاقه مند به اصول علمی، علت و معلول یا چگونه و چرایی موضوعات فنی و تجزیه و تحلیل آن ها می باشد. هیچ گاه خود را بیش از حد خسته نمی کند، زیرا به نظرش تلف کردن نیرو و انرژی بیهوده است و در هیچ شرایطی به صلاح نمی باشد.

پیشنهاد برای کسب موفقیت
برقراری ارتباط، در نظر گرفتن احساسات دیگران و پایبندی به تعهدات را در مدنظر داشته باشد.

ویژگی های تیپ شخصیتی

• افراد دارای شخصیت چیره دست ؛ به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند.
• به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر لازم وقت صرف نمی کنند.
• افراد دارای شخصیت چیره دست ؛ ابهام را دوس ندارند. حوصله گوش دادن به جزئیات غیر لازم را ندارند.
• دوست دارند مسائل را حل و فصل کنند. ترجیح می دهند مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نمایند.
• به اعتقاد آن ها مقامات و سلسله مراتب در سازمان های کاری ضرورتی ندارند و در برابر آن ها به شدت مقاوم هستند.
• از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارند. ترحیج می دهند به تنهایی کار کنند، مگر آنکه کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آن ها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او را نشان دهد.
• ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.
• می توانند با ابزار به راحتی کار کنند.
• در زمینه های مورد علاقه، به جزئیات بها می دهند. می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود بجویند.
• اگر کارشان با چالش پیوسته رو به رو نباشد، از آن مکدر می شوند.

شخصیت کاری

• خدمات بهداشتی و درمانی
• امور مالی تجارت
• فروش خدمات
• تجارت کار های دستی
• تکنولوژی

مشاغل مناسب این تیپ شخصیتی

• خدمات بهداشتی و درمانی
• امور مالی تجارت
• فروش خدمات
• تجارت کار های دستی
• تکنولوژی

نقاط قوت کاری

• توانایی بهتر کار کردن با وظایف تعریف شده
• قدرت مشاهده و ملاحظه فراوان در کنار حافظه بسیار قوی
• توانایی منظم کردن داده های اطلاعاتی
• توانایی کار کردن به تنهایی، یا با کسانی که مورد احترام آنها هستند.
• توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی
• توانایی اطلاع یابی از کارهایی که باید انجام گیرند.
• مهارت بالا در کار کردن با دست
• توانایی تطبیق دادن خود با تغییرات ناگهانی
• دارای عقل سلیم
• توانایی شناسایی و استفاده از منابع موجود
• انعطاف پذیری و تمایل به پذیرش خطر

نقاط ضعف کاری

• ناتوانی در تصور کردن نتایج بلند مدت اقداماتی که در حال انجام دادنشان است.
• بی علاقگی به برقراری ارتباط های کلامی به خصوص در صحبت های معمولی
• بی علاقگی به تدارک و آمادگی از قبل
• دشواری در سازماندهی به وقت و زمان
• نداشتن صبر کافی برای پرداختن به نظریه‌های مجرد و پیچیده
• عدم توجه به حساسیت ها و احساسات دیگران
• به سرعت مکدر و بی حوصله شدن
• دشواری در تشخیص فرصت ها و انتخاب هایی که در حال حاضر وجود ندارند.
• عدم تمایل به تکرار کردن ایده ها و نظرها
• دشواری در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها
• بی علاقگی به رویه و مقررات شدید
• مقاومت در برابر تعیین اهداف بلندمدت و دشواری در تمام کردن به موقع کار ها

ارتباط با دیگران

• نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارد. بیشتر ترجیح می دهد با عمل خود و نه صحبت خود، ارتباط برقرار سازد.
• عشق خود را به طور عملی نشان می دهد. آن ها با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران، توجه خود را به آن ها نشان می دهند.
• در برابر الزامات، وظایف یا قول قرار ها مقاومت نشان می دهند.
• دوست دارند با اشخاصی وقت صرف کنند که با علایق آن ها سهیم باشند یا به آن ها آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های خود عمل کنند.
• اغلب تنها هستند اما با اشخاصی که برای آن ها مهم هستند بسیار صمیمی و وفادارند.
• می توانند غیرقابل پیش بینی باشند.
• ممکن است در زمینه مهارت های میان فردی با دشواری هایی رو به رو باشند.
• می توانند انتقاد کننده به نظر برسند. زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند.

اوقات فراغت

• از فعالیت های خطرناک و پراضطراب مانند مسابقات اسب دوانی، گلایدینگ، صخره پیمایی، اسکی یا موج سواری لذت می برند.
• بساری از آن ها از راه کارهای رقابت آمیز استقبال می نمایند. آن ها دوست ندارند که تکدر خاطر پیدا می کنند و کسل شوند.
• آن ها نقاطی را که دوست نداشته باشند به حال خود رها می کنند اما نقاطی را که دوست دارند، به شدت مرتب و منظم می کنند.

افراد مشهور