pestel چیست و چگونه از آن در تحقیقات بازار استفاده کنیم؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on telegram
pestel چیست و چگونه از آن در تحقیقات بازار استفاده کنیم؟

در این مقاله از مدیران نواندیش؛ به اینکه PESTEL چیست و چگونه از آن در تحقیقات بازار استفاده کنیم می‌پردازیم. شناخت بهتر افراد، همکاران، مشتریان و یا حتی بازار، جهت توسعه کسب و کار ضروریست.

در مقاله پیش رو پیشنهاد می‌شود که متخصصان وقت و انرژی بیشتری جهت شناخت بهتر فرهنگ افراد، همکاران و یا مشتریان خارجی خود صرف کنند، تحقیق و مطالعه بر روی افراد خارجی بهترین کمک‌کننده به مدیرانی که علاقه به توسعه سازمان خوددارند، می‌باشد و ابزارهای مختلفی در این خصوص ایجادشده که این مدیران با استفاده از این ابزار می‌توانند زمینه‌های بیشتری برای توسعه خود و سازمانشان پیدا کنند.

pestel و کاربرد آن در تحقیقات بازار

این مقاله در اولین قدم تحقیقات بازار، به شما روش P.E.S.T.E.L را پیشنهاد می‌دهد. که مخفف کلمات Political به معنی سیاسی،  Economic به معنی اقتصادی، Social به معنی اجتماعی، Technology به معنی فناوری، Environment  به معنی محیط زیست و legal به معنی قانونی می‌باشند.

بررسی عمیق‌تر با PESTEL

مدیران تأثیرگذار جهان امروز تلاش می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد کشورهای مشتریان و یا حتی همکاران خود به‌دست آورند.

شناسایی موارد اولیه نظیر جمعیت، اندازه، اقتصاد، رشد، زبان و ادیان بسیار ساده بوده و چیزی که اهمیت دارد درک بهتر و عمیق‌تر منطقه میباشد،  PESTEL ابزاریست که در جهت سامان‌دهی و تجزیه تحلیل تلاش‌های پژوهشی به مدیران کمک می‌کند.

در ادامه سؤالاتی جهت کمک به مدیران در نظر گرفته‌شده و پیشنهاد می‌شود که جهت ایجاد سؤالات بیشتر از همکاران خود کمک گرفته که در این راستا می‌توانید از راه‌هایی نظیر طوفان فکری نیز استفاده کنید.

تحلیل و بررسی هریک از اجزای PESTEL

P= Political:

هنگامی‌که در تلاش جهت درک ماهیت سیاسی یک کشور هستید، باید به دولت، تاریخ سیاسی، پویایی سیاست‌های  فعلی و موضوعاتی ازاین‌دست توجه داشته باشید. در این مرحله چند سؤال اساسی ایجاد می‌شود:

 • سبک عمومی دولت چیست؟
 • ساختار اجرایی، قانونی و قضایی آن چیست؟
 • اصول پایه‌ای دولت چیست؟ (قانون اساسی آن را مرور کنید).
 • حکومت چه اندازه ثبات دارد؟
 • قدرت احزاب مختلف به چه اندازه است؟
 • کدام حزب، حزب حاکم بوده و چه کسانی در مقابل آن ایستاده‌اند؟
 • احزاب اقلیت کدم‌اند و برای چه هدفی ایستادگی می‌کنند؟
 • مسائل و مشکلات بزرگ سیاسی حال حاضر کدم‌اند؟

E=Economic:

اقتصاد و نظام اقتصادی یک کشور هم‌راستا با نظام سیاسی یک کشور و رویکرد حکومت آنست. نکته حائز اهمیت اینست که علاوه بر وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده باید به نیروها و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هم توجه کنیم.

 • پایه‌های اصلی اقتصاد چیست؟
 • آیا بازار آزاد مدیریت‌شده؟
 • آمارهای کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی به چه شکل هستند و روند و رشد سالانه آنها چه اندازه است؟
 • جمعیت شناسی چیست و چگونه در طول زمان تغییر می‌کند؟  چه مسائل اجتماعی و اقتصادی درنتیجه تغییرات جمعیتی ظاهر می‌شود؟ و این تغییرات چه تأثیری بر اقتصاد در سال‌ها و دهه‌های آینده دارد؟
 • عوامل اصلی ایجاد ثروت چیست؟ منابع طبیعی، تولید و یا خدمات؟
 • شرکای تجاری پیشرو در کشور چه کسانی هستند؟
 • کدام کشورها وابسته به وادرات منابع طبیعی و کالاهای آماده هستند؟

مدیران

S= Social:

یک اصل مهم برای ایجاد ارتباط کاری با یک کشور، شناخت روند و ساختار اجتماعی آن کشور است. در این مقاله شاخص‌های گوناگون، بینش و عقاید بررسی میشود.

 • ادیان غالب منطقه کدم‌اند و چه تأثیری بر زندگی روزانه و روندهای کسب و کار دارند؟
 • اعتقادات اصلی مردم منطقه چیست؟
 • رفتار و آداب و رسوم این گروه از مردم چگونه است؟
 • پراکندگی جمعیت منطقه به چه شکل است؟
 • چه مقدار تحولات طبقاتی در منطقه رخ می‌دهد؟
 • چه تعطیلات و جشن‌هایی دارند؟
 • تغییرات جمعیتی چه اندازه بر روند  های اجتماعی تأثیردارد؟
 • هنر و مد محبوب جامعه چیست؟
 • چه عواملی در طول زمان تغییر پیداکرده؟
 • نقاط استراتژیک جغرافیایی کدم‌اند؟
 • آیا منطقه برای بازدید کنندگان خارجی امن می‌باشد؟
 • با چه دیدی به افراد خارجی نگاه میشود؟ آیا در این افراد جامعه به‌راحتی پذیرفته می‌شوند؟
 • برخورد با افراد خارجی به چه شکل است؟

 T=Technological:

بررسی عوامل تکنولوژیکی در یک منطقه بر زیر ساخت‌ها و قابلیت سرمایه‌گذاری آن تمرکزدارد. درمجموع  به پهنای باند و زیر ساخت‌های تلفن همراه برای بلوغ تکنولوژی نگاه می‌کند.

 • آمار رشد پهنای باند و سطح دسترسی به اینترنت به چه اندازه است؟
 • آیا زیر ساخت‌های بالغ یا درحال‌توسعه دارد؟
 • روند پذیرش فناوری در منطقه و گروه‌های مختلف به چه شکل است؟
 • دولت در چه بخشی از تکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده؟
 • چه تکنولوژی‌هایی را صادر می‌کند؟

مدیران

E=Environmental:

تجزیه‌وتحلیل زیست‌محیطی بر درک جغرافیایی و منابع طبیعی منطقه و تأثیرش بر رشد اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی تمرکزدارد.

 • محیط جغرافیایی منطقه به چه شکل است؟
 • منابع طبیعی و محدودیت‌های منابع در منطقه کدم‌اند؟
 • منابع اصلی صادرات منطقه چیست؟
 • صنعت چه تأثیری بر محیط زیست منطقه دارد؟
 • چه چالش‌های زیست محیطی امکان دارد در منطقه رخ دهند؟
 • نرخ رشد و سرمایه گذاری بر روی فناوری های پاک جدید مثل انرژی‌های باد و آب و.. چه اندازه است؟
 • محیط زیست در چه جنبه‌هایی از اقتصاد منطقه حمایت می‌کند؟
 • کمبودهای زیست محیطی یا نیازهای اساسی مردم که  موردنیاز به واردات می‌باشد کدامند؟

مدیران

L=Legal:

ارزیابی ابعاد قانونی یک منطقه نیازمند ارزیابی نقش قوه قضاییه در حاکمیت و کسب و کار می‌باشد.

 • اساس قوه قضاییه در قانون اساسی کشور به چه شکل است؟
 • آیا دادگاه در جامعه نقش فعال و قدرتمند دارد؟
 • اساس قانون در کشور به چه شکل میباشد؟
 • محیط قانونی در کشور به چه شکل است؟
 • قوانین نظارتی به چه شکل هستند؟
 • قانون قراردادها در کشور چگونه است؟
 • آیا مبنای کسب و کارها بر اساس قرارداد است؟
 • آیا جامعه از حقوق مالکیت برخوردار میباشد؟
 • ماهیت قوانین اشتغال به چه شکل است؟

سخن آخر:

مجموعه گفته‌شده بخش کوچکی از سؤالاتی هست که متوانید برای تجزیه و تحلیل PESTEL از آن استفاده کنید. مدیران و توسعه گران جهانی از این مدل استفاده‌های بسیار زیادی می‌کنندچراکه برای ورود به هر بازار جدید چه در اندازه منطقه و چه کشوری و حتی برای توسعه و ایجاد کسب و کار شناخت محیط و تهیه برنامه مهم‌ترین بخش است. با شناخت درست منطقه و برنامه ریزی کامل می‌توان  به انتخاب مناسب و نتیجه مطلوب رسید.

P.E.S.T.E.L  یکی از راه‌های تجزیه و تحلیل بازار جدید می‌باشد که در این مقاله پیشنهادشده و استفاده درست از آن اهمیت زیادی دارد. درک صحیح بازار علاوه بر دانستن مسائل پایه نیاز به تجربه افرادی داردکه  سابقه حضور در بازار و تجزیه و تحلیل آن را دارند.

مشاوران حاضر در مجموعه مدیران نواندیش گیلان باسابقه ۱۰ ساله حضور در محیط‌های کسب و کار می‌توانند یاری‌رسان شما در این امر باشند.

منبع: thebalance

0 0 نظر
رتبه مقاله
اشتراک
اطلاع از
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
0
افکارتو دوست دارم. لطفا کامنتش کن!x
()
x