نشانه های ایجاد شده توسط بازو

پنهان شدن انسان ها برای محافظت از خطر از دوران کودکی در وجودشان نهادینه می شود و آنها خودشان را پشت اجسامی چون : میز، صندلی، دیوار، چادر مادر و … پنهان می کنند. این حرکت در مسیر رشد ما تغییر مسیر داده و تبدیل به بسته شدن دست ها روی سینه می شود. براساس […]