مفاهیم مقدماتی

آیا می دانید تاثیر زبان بدن بر سر میز مذاکره بین ۶۰ الی ۸۰% است؟ آیا می دانید اولین برداشت مردم ( first impression ) از شخص دیگر در کمتر از ۴ دقیقه شکل می گیرد؟ آیا می دانید در مذاکرات تلفنی شخصی که از استدلال قوی تری برخوردار است برنده می شود؟ ولی در […]