دروغ گویی

قبل از هر چیز، بازهم موکداً عرض می کنیم، هیچ گاه علائم دریافتی از شخص مخاطب را به تنهایی و منفرداً قضاوت نکنید. همیشه دسته ای از حرکات قبل و بعد حرکت مزبور را با شرایط محیطی فرد، مورد بررسی قرار دهید. [boc_message type=” information]راستگویی همیشه بهترین سیاست است، مگر این که استثنائاً دروغ گوی […]