خلاصه دوره زبان بدن

در این دوره با اصول و مبانی زبان بدن آشنا شدید. پژوهش‌های به عمل آمده به طور قطع نشان داده که اگر زبان بدنتان را تغییر دهید، می‌توانید نگرشتان به زندگی را تغییر دهید. شما پیش از بیرون رفتن از خانه می‌توانید روحیه‌تان را عوض کنید، اعتمادبه‌نفس بیشتری در محل کار احساس کنید، دوست‌داشتنی تر […]