حرکات دست ها

در این قسمت از دوره آموزشی زبان بدن، به یکی از اصلی ترین و مهمترین حلقه ارتباطات و رکن اساسی زبان بدن یعنی حرکات دستها می پردازیم.  در تعاملات اجتماعی ابتدایی ترین تماس بین افراد با دستان صورت می پذیرد و تاثیرگذاری این عمل در تعامل شما بسیار حائز اهمیت است.[boc_spacing height=”20px”] برخی افراد خیلی […]