تکان دادن سر

در همه فرهنگ‌ها و قومیت‌ها یک سری از حرکات متداول وجود دارد که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند و مردم به ندرت به این سری از کارهای غیر کلامی ظاهراً ساده‌ای که انجام می‌دهند، فکر می‌کنند. در بیشتر فرهنگ‌ها سر تکان دادن به معنی بله یا تأیید است. اما بیشتر مردم هیچ‌گاه قدرت […]