تمرین

در اولین تمرین از این دوره ابتدا شرح مختصری از کسب و کاری که در حال فعالیت در آن هستید و یا قصد راه‌اندازی آن را دارید، ارائه نمایید و همچنین ۵ مورد از نقاط قوت و ۵ مورد از نقاط ضعف کارتان را شرح دهید. شما می‌توانید پس ارسال این تمرین و همچنین تمرین‌های […]