تماس چشمی

تماس چشمی باعث تنظیم گفت و گو می شود، چشم ها می توانند دقیق تر و بیشتر از هر اندام دیگری نشانه های ارتباطی انسان را فاش کنند. – وقتی کسی هیجان زده می شود، مردمک چشمهایش تا چهار برابر اندازه اولیه اش گشاد می شود. در حالت عصبانی و منفی مردمک چشم ها اصطلاحاً […]