تعاریف بازاریابی

بازاریابی یعنی نحوه ارتباط مجموعه شما با مصرف‌کنندگان. اینکه مردم چه می‌خواهند و سپس تلاش برای ارائه محصول مورد نظر با قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند (این قیمت دارای سود قابل قبول کسب و کار شماست). بازاریابی یعنی هدف شما در بازار کدام قشر از مصرف‌کنندگان‌اند و این که چطور به نیازهای آنان پاسخ […]