013-34934 / 021-22130611
Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

ویدئو:

پادکست:

در مقاله آموزش زبان تجاری (درس سی و سوم) می خوانید:

معنی و تعریف و مثال productivity و partnership و leader

در درس ۳۳ آموزش زبان تجاری از مدیرنو؛ به شرح عبارت و معنی productivity و partnership و leader می‌پردازیم. تعریف و معنی و مثال productivity و partnership و leader چیست. در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های بهره وری، مشارکت و رهبر پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می‌دهیم.

 

1) معنی productivity (بهره وری)

تعریف productivity

اندازه گیری بازده یک فرد، ماشین، کارخانه، سیستم، و غیره در تبدیل ورودی به خروجی مفید است.

مثال productivity

1- Knowing the productivity levels of all of your employees will help you to figure out who to keep and who to let go.

1- دانستن سطح بهره وری کارمندانتان به شما کمک می‌کند تا بدانید چه کسانی را باید حفظ کرد و چه کسانی را اخراج کنید.

۲- The productivity of the individual was unmatched in the department so we decided to keep him during the lay offs.

2- بخاطر بهره وری بالای او، تصمیم گرفته شد که در طول اخراج ها حفظ شود.

۳- My company was doing great in the area of productivity and we were selling more than we had initially even though.

3- شرکت من از نظر بهره وری، به طور عالی عمل می‌کرد و ما به فروشی بیش از حد معمول دست یافتیم.

 

2) معنی partnership (مشارکت)

تعریف partnership

نوعی از کسب و کار که در آن دو نفر یا بیشتر سرمایه، مهارت ها و دیگر منابع را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و تحت یک قرارداد مشترک در سود و زیان کار با هم به توافق می‌رسند.

مثال partnership

1- The partnership between the two men was going along smoothly they had just pooled the money between the two of them and paid the deposit for the building that would house their second store.

1- مشارکت بین دو نفر به خوبی پیش می‌رفت و آنها پولشان را به اشتراک گذاشته و سپرده ای برای ساختمان فروشگاه دومشان پرداخت کرده بودند.

 

3) معنی leader (رهبر)

تعریف leader

شخصی که دارای یک موقعیت غالب و یا برتر در زمینه خود بوده و قادر به اعمال یک درجه بالایی از کنترل و نفوذ خود به دیگران است.

مثال leader

1- She wanted to be the leader of the group, because she thought that she had the best ideas out of anybody.

1- او می‌خواست رهبر گروه شود، چون فکر می‌کنرد که ایده های بهتری از دیگران دارد.

۲-Since she has trouble making decisions and asserting herself, it is hard for her staff to see her as an effective leader.

2- چون او در تصمیم گیری و اثبات خود دچار مشکل بود، کارکنانش نمی‌توانستند به او به عنوان یک رهبر موثر نگاه کنند.

ادامه: آموزش زبان تجاری (درس سی و چهارم)

پیشنهاد مطالعه:

 1. آموزش زبان تجاری (درس اول)
 2. آموزش زبان تجاری (درس دوم)
 3. آموزش زبان تجاری (درس سوم)
 4. آموزش زبان تجاری (درس چهارم)
 5. آموزش زبان تجاری (درس پنجم)
 6. آموزش زبان تجاری (درس ششم)
 7. آموزش زبان تجاری (درس هفتم)
 8.  آموزش زبان تجاری (درس هشتم)
 9. آموزش زبان تجاری (درس نهم)
 10. آموزش زبان تجاری (درس دهم)
 11. آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)
 12. آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)
 13. آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)
 14. آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)
 15. آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)
 16. آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)
 17. آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)
 18. آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)
 19. آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)
 20. آموزش زبان تجاری (درس بیستم)
 21. آموزش زبان تجاری (درس بیست و یکم)
 22. آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)
 23. آموزش زبان تجاری (درس بیست و سوم)
 24. آموزش زبان تجاری (درس بیست و چهارم)
 25. آموزش زبان تجاری (درس بیست و پنجم)
 26. آموزش زبان تجاری (درس بیست و ششم)
 27. آموزش زبان تجاری (درس بیست و هفتم)
 28. آموزش زبان تجاری (درس بیست و هشتم)
 29. آموزش زبان تجاری (درس بیست و نهم)
 30. آموزش زبان تجاری (درس سی ام)
 31. آموزش زبان تجاری (درس سی و یکم)
 32. آموزش زبان تجاری (درس سی و دوم)
ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش
درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.