Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

ویدئو:

پادکست:

معنی و تعریف و مثال secretary و value chain analysis و chamber of commerce (COC)

در درس 28 آموزش زبان تجاری از مدیرنو؛ به شرح عبارت و معنی secretary و value chain analysis و chamber of commerce (COC) می‌پردازیم. تعریف و معنی و مثال secretary و value chain analysis و chamber of commerce (COC) چیست. در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های منشی، تحلیل زنجیره ارزش و اتاق بازرگانی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می‌دهیم.

 

1) معنی secretary (منشی)

تعریف secretary

کسی که اطلاعات را سازماندهی کرده و کارها را به نمایندگی از شخص دیگری (معمولاً رئیس) انجام می‌دهد.

مثال secretary

1- The secretary was quick to scribe down each and every meeting that took place between the directors and the CEO.

1- منشی شرکت به سرعت تمام جلساتی که بین مدیران و مدیرعامل برگزار می‌شد را مکتوب می‌نمود.

2- My friend used to be a secretary but she was fired because all she did at work was talk to her friends and go on Facebook.

2- دوست من منشی بود اما از کار خود اخراج شد چون دائماً در محل کار در حال صحبت با دوستانش و سر زدن به فیسبوک بود.

3- Having a good secretary can go a long way to making your life a lot less stressful and much easier to handle.

3- داشتن یک منشی خوب، استرس های زندگی شما را کاهش داده و آسان تر می‌توانید به آن رسیدگی کنید.

 

2) معنی value chain analysis (تحلیل زنجیره ارزش)

تعریف value chain analysis

بررسی زنجیره ارزش یک شرکت برای معین کردن این که به چه میزان و در چه سطحی ارزش افزوده به محصولات و خدمات اضافه شده است و چگونه می‌تواند منجر به یک مزیت رقابتی شود.

 مثال value chain analysis

1- We looked at a value chain analysis to see where in the process we could improve and gain efficiencies and improve our profit margin.

1- ما به تحلیل زنجیره ارزش توجه نمودیم تا ببینیم چه قسمت هایی از فرآیند را می‌توانیم بهبود داده تا با افزایش بهره وری، حاشیه سود را اصلاح نمائیم.

2- You should try and follow the value chain analysis and notice if there are any links that need to be fixed.

2- شما باید از تحلیل زنجیره ارزش دنباله روی کنید و آگاه شوید که چه قسمت هایی باید اصلاح شوند.

3- When a company is trying to figure out when it is the best time to boost the importance of a specific good/service, and how giving said good/service extra treatment effects the overall value of the good/service over it’s competitors, they do a value chain analysis.

زمانی که یک شرکت در تلاش است تا بهترین زمان برای بالابردن اهمیت یک کالا یا خدمت به خصوص را کشف کند و به چگونگی ارائه متمایز آن نسبت به رقبا می‌پردازد، یک تحلیل زنجیره ارزش انجام داده است.

 

3) chamber of commerce (COC) (اتاق بازرگانی)

تعریف chamber of commerce (COC)

سازمانی که از کسب و کارهای یک منطقه، شهر و یا کشور  برای حفظ و ارتقاء منافع اقتصادی اعضای آن تشکیل شده است.

مثال chamber of commerce (COC)

1- If you are having a problem you can try writing your local chamber of commerce and see if they can assist you.

1- اگر شما دچار مشکل شده اید، می‌توانید با اتاق بازرگانی ارتباط برقرار کنید تا با شما همکاری کنند.

2- I contacted the chamber of commerce to get in touch with the businesses that specialized in our industry.

2- من با اتاق بازرگانی تماس گرفتم تا با کسب و کارهای تخصصی در صنعت مان در در ارتباط باشم.

ادامه: آموزش زبان تجاری (درس بیست و هشتم)

 

پیشنهاد مطالعه:

 1. آموزش زبان تجاری (درس اول)
 2. آموزش زبان تجاری (درس دوم)
 3. آموزش زبان تجاری (درس سوم)
 4. آموزش زبان تجاری (درس چهارم)
 5. آموزش زبان تجاری (درس پنجم)
 6. آموزش زبان تجاری (درس ششم)
 7. آموزش زبان تجاری (درس هفتم)
 8.  آموزش زبان تجاری (درس هشتم)
 9. آموزش زبان تجاری (درس نهم)
 10. آموزش زبان تجاری (درس دهم)
 11. آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)
 12. آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)
 13. آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)
 14. آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)
 15. آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)
 16. آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)
 17. آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)
 18. آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)
 19. آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)
 20. آموزش زبان تجاری (درس بیستم)
 21. آموزش زبان تجاری (درس بیست و یکم)
 22. آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)
 23. آموزش زبان تجاری (درس بیست و سوم)
 24. آموزش زبان تجاری (درس بیست و چهارم)
 25. آموزش زبان تجاری (درس بیست و پنجم)
 26. آموزش زبان تجاری (درس بیست و ششم)
 27. آموزش زبان تجاری (درس بیست و هفتم)

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش

درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.