Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

ویدئو:

پادکست:

تعریف و معنی و مثال task force و organizational learning و middle management

در درس 24 آموزش زبان تجاری از مدیرنو؛ به شرح عبارت و معنی task force و organizational learning و middle management می‌پردازیم. تعریف و معنی و مثال task force و organizational learning و middle management چیست. در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های نیروی کار، یادگیری سازمانی و مدیریت میانی پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می‌دهیم. در ادامه با ما همراه باشید…

 

1) معنی task force (نیروی کار)

تعریف task force

گروهی از افراد که برای انجام یک ماموریت، پروژه ای خاص و یا حل یک مشکل که نیاز به یک رویکرد چند رشته ای دارد، گرد هم جمع می‌شوند.

مثال task force

1- I was put on the task force that was in charge of sales and it made me happy because I really liked that department a lot.

1- من نیروی کاری برای فروش تشکیل دادم و باعث شادی من شد، چون دپارتمان مورد علاقه ام  محسوب می‌شد.

2- Sometimes if you feel you aren’t doing well enough on a project you may need to assign a special task force to it.

2- بعضی اوقات شما احساس می‌کنید که به خوبی روی یک پروژه کار نمی‌کنید و ممکن است نیاز باشد نیروی کار به خصوصی برای انجام آن اختصاص دهید.

 

2) معنی organizational learning (یادگیری سازمانی)

تعریف organizational learning

سازمان یادگیرنده، سازمانی است که با استفاده از افراد، ارزش ها و سایر خرده سیستمها، و با تکیه بر درسها و تجربه هایی که به دست می‌آورد، به طور پیوسته عملکرد خود را تغییر داده و آن را بهبود می‌بخشد.

 مثال organizational learning

1- Our organizational learning capabilities were among the best I have seen and I knew it would take us to new heights.

1- توانایی یادگیری سازمانی ما در نوع خود بهترین بود و می‌دانستم که به رشد ما کمک خواهد کرد.

2- You should strive to have good organizational learning so that your business is always getting stronger every day.

2- شما باید تلاش کنید تا یادگیری سازمانی را به خوبی اجرا کنید تا کسب و کارتان هر روز قوی تر شود.

 

3) معنی middle management (مدیریت میانی)

تعریف middle management

مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده ی بالا گزارش می‌دهند. کارشان مدیریت بر سرپرستان بوده و نقش حلقه ی واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل دادها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیران میانی بیشتر وقتها به تنهایی کار انجام می‌دهند و عده ای از آنان بیشتر وقتشان را صرف جلسات می‌کنند.

مثال middle management

1- John was a part of the company’s middle management team and he headed only the marketing department.

1- جان عضوی از تیم مدیریت میانی شرکت بود و او تنها مسئول دپارتمان بازاریابی بود.

2- Middle management is a link between the senior management and the lower levels of the organization.

2- مدیریت میانی ارتباط دهنده بین مدیریت ارشد و سطوح پایین تر سازمان می‌باشد.

ادامه: آموزش زبان تجاری (درس بیست و چهارم)

پیشنهاد مطالعه:

 1. آموزش زبان تجاری (درس اول)
 2. آموزش زبان تجاری (درس دوم)
 3. آموزش زبان تجاری (درس سوم)
 4. آموزش زبان تجاری (درس چهارم)
 5. آموزش زبان تجاری (درس پنجم)
 6. آموزش زبان تجاری (درس ششم)
 7. آموزش زبان تجاری (درس هفتم)
 8.  آموزش زبان تجاری (درس هشتم)
 9. آموزش زبان تجاری (درس نهم)
 10. آموزش زبان تجاری (درس دهم)
 11. آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)
 12. آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)
 13. آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)
 14. آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)
 15. آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)
 16. آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)
 17. آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)
 18. آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)
 19. آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)
 20. آموزش زبان تجاری (درس بیستم)
 21. آموزش زبان تجاری (درس بیست و یکم)
 22. آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)
 23. آموزش زبان تجاری (درس بیست و سوم)

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش

درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.