Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

ویدئو:

پادکست:

معنی و تعریف و مثال unity of command و founder و structural analysis

در درس 23 آموزش زبان تجاری از مدیرنو؛ به شرح عبارت و معنی unity of command و founder و structural analysis می‌پردازیم. تعریف و معنی و مثال unity of command و founder و structural analysis چیست. در این درس از آموزش زبان تجاری، به بررسی واژه های زنجیره فرماندهی، موسس و تحلیل ساختاری پرداخته و مثال هایی در خصوص سه لغت یاد شده ارائه می‌دهیم. در ادامه با ما همراه باشید…

 

1) معنی unity of command (زنجیره فرماندهی)

تعریف unity of command

به این مفهوم اشاره دارد که هیچ فردی در سازمان نباید به بیش از یک مدیر گزارش دهد و هر کارمند باید فقط از یک مدیر دستور بگیرد تا اینکه دستور های دوگانه برای یک کارمند وجود نداشته باشد.

مثال unity of command

1- I appreciate the fact that the company I work for maintains unity of command so that there is no confusion on who I should report to

1- من شرکت ام را برای حفظ زنجیره فرماندهی، تحسین می‌کنم چون در گزارش دهی هیچ گونه سردرگمی‌ای وجود ندارد.

2- The unity of command was an interesting structure because it meant we only had to talk to one guy in charge.

2- زنجیره فرماندهی ساختار جالبی دارد، چون به این معناست که ما باید فقط با یک مسئول صحبت کنیم.

3- You need to understand how to best utilize the unity of command and hope that it will have great effects for you.

3- شما باید درک کنید که چطور از زنجیره فرماندهی استفاده کنید و امیدوار باشید که اثرات مثبتی بر شما داشته باشد.

 

2) معنی founder (موسس)

تعریف founder

به کارآفرینی که کسب و کاری را راه می‌اندازد، موسس آن شرکت گویند. اگر چند کارآفرین در ایجاد یک کسب و کار نقش داشته باشند، موسسان آن مجموعه محسوب می‌شوند.

مثال founder

1- The founder of a small business is often required to fulfill many different roles in order to keep the company operating smoothly.

1- موسس کسب و کاری کوچک باید نقش های زیادی را بر عهده بگیرد تا کارهای شرکت به آسانی پیش روند.

2- My friend was the founder of the company and had the final and uncontested say in which direction we would go.

2- دوست من موسس شرکت بود و نظر نهایی را می‌داد که در چه مسیری باید حرکت کنیم.

 

3) structural analysis (تحلیل ساختاری)

تعریف structural analysis

امتحان کردن عناصر مختلفی که یک سیستم یا سازمان را در راستای کشف روابط متقابل و درک اهمیت اهداف سازمانی، شکل می‌دهد .

مثال structural analysis

1- You should have a good feeling for the structural analysis and try to figure out how to best proceed from it.

1- شما باید حس خوبی نسبت به تحلیل ساختاری داشته و تلاش کنید تا به بهترین شکل آن را ادامه دهید.

2- The structural analysis was something that we gave a lot of thought to because it would be important for business.

2- ما به میزان زیادی در مورد تحلیل ساختاری فکر کردیم چون آن برای کسب و کار اهمیت زیادی دارد.

ادامه: آموزش زبان تجاری (درس بیست و چهارم)

پیشنهاد مطالعه:

 1. آموزش زبان تجاری (درس اول)
 2. آموزش زبان تجاری (درس دوم)
 3. آموزش زبان تجاری (درس سوم)
 4. آموزش زبان تجاری (درس چهارم)
 5. آموزش زبان تجاری (درس پنجم)
 6. آموزش زبان تجاری (درس ششم)
 7. آموزش زبان تجاری (درس هفتم)
 8.  آموزش زبان تجاری (درس هشتم)
 9. آموزش زبان تجاری (درس نهم)
 10. آموزش زبان تجاری (درس دهم)
 11. آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)
 12. آموزش زبان تجاری (درس دوازدهم)
 13. آموزش زبان تجاری (درس سیزدهم)
 14. آموزش زبان تجاری (درس چهاردهم)
 15. آموزش زبان تجاری (درس پانزدهم)
 16. آموزش زبان تجاری (درس شانزدهم)
 17. آموزش زبان تجاری (درس هفدهم)
 18. آموزش زبان تجاری (درس هجدهم)
 19. آموزش زبان تجاری (درس نوزدهم)
 20. آموزش زبان تجاری (درس بیستم)
 21. آموزش زبان تجاری (درس بیست و یکم)
 22. آموزش زبان تجاری (درس بیست و دوم)

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش

درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.