013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

ویدئو:

پادکست:

در مقاله آموزش زبان تجاری (درس دهم) می خوانید:

تعریف:رویکردی که در آن یک شرکت، تولید و بازاریابی محصولات منحصر به فردی را برای مشتریان به خصوصی انجام می دهد. معمولاً زمانی که شرکت ها مزایای رقابتی واضح و روشنی دارند و می توانند کمپین های تبلیغاتی را به طور حرفه ای اجرا کنند، از این استراتژی استفاده می کند.مثال : 1-Our differentiation strategy would surely pay off because we had put a lot of positive energy into it throughout the month.
معنی و تعریف و مثال differentiation strategy و chain of command و evaluation

>در درس دهم آموزش زبان تجاری از مدیرنو؛ به شرح عبارت و معنی differentiation strategy و chain of command و evaluation می‌پردازیم. تعریف و معنی و مثال differentiation strategy و chain of command و evaluation چیست. در ادامه با ما همراه باشید…

۱) معنی differentiation strategy (استراتژی تمایز)

تعریف differentiation strategy

رویکردی که در آن یک شرکت، تولید و بازاریابی محصولات منحصر به فردی را برای مشتریان به خصوصی انجام می‌دهد. معمولاً زمانی که شرکت ها مزایای رقابتی واضح و روشنی دارند و می‌توانند کمپین های تبلیغاتی را به طور حرفه ای اجرا کنند، از این استراتژی استفاده می‌کنند.

 مثال differentiation strategy

1-Our differentiation strategy would surely pay off because we had put a lot of positive energy into it throughout the month.

1- استراتژی تمایز ما قطعاً به نتیجه خواهد رسید. چون در طول ماه انرژی مثبت زیادی به آن اختصاص دادیم.

۲- You should come up with a differentiation strategy just in case thinks are not going as you had planned out.

2- شما باید فقط در مواقعی از استراتژی تمایز استفاده کنید که اوضاع طبق برنامه های قبلی تان پیش نمی‌رود.

۳- From the increase in diversity of the clientele, as well as the increase in the actual customer base and ensuing revenue boost, it is obvious that our differentiation strategy was an asset in broadening our outreach to other consumer segments.

3- از افزایش تنوع مشتریان، افزایش مشتریان واقعی و افزایش درآمد، می‌توان دریافت که استراتژی تمایز به عنوان سرمایه ای در گسترش توانایی های ما به بخش های دیگری از مشتریان عمل نموده.

۲) معنی chain of command (زنجیره فرماندهی)

تعریف chain of command

روند تفویض اختیار و قدرت دهی در یک سازمان که از مدیریت ارشد به هر عضوی از سازمان و در هر سطحی اعطا می‌شود. دستورالعمل ها در طول زنجیره فرماندهی از بالا به پایین جریان می‌یابند. طبق نظریه هنری فایول هرچه زنجیره فرماندهی شفاف تر باشد، فرایند تصمیم گیری موثرتر بوده و بهره وری افزایش خواهد یافت.

مثال chain of command

1- I wanted to see the chain of command and who wielded top power at the firm and who had the least amount of power.

1- من می‌خواهم زنجیره فرماندهی را بررسی کنم. و ببینم چه کسی دارای بیشترین و چه کسی دارای کمترین قدرت در سازمان است.

۲- You should always take things up the chain of command in the correct order and not cut anyone out of it.

2- شما همیشه باید همه امور را از طریق زنجیره فرماندهی در مسیری صحیح دنبال کنید و آن را قطع نکنید.

۳- You should never cut someone out of the chain of command or they may take it out on you in the futuer

3- شما هرگز نباید کسی را از زنجیره فرماندهی خارج کنید. چون در این صورت ممکن است آنها همین کار را در آینده در قبال شما انجام دهند.

 

3) معنی evaluation (ارزیابی)

تعریف evaluation

تحلیلی دقیق از فعالیت های تکمیل شده یا در حال انجام است. ارزیابی تعیین کننده اثر بخشی و کارایی مدیریت هستند.

مثال evaluation

1- I had to be on my best behavior today because it was my evaluation day and the manager would see how I was doing.

1- امروز باید بهترین رفتار را داشته باشم. چون روز ارزیابی من است و مدیر به کاری که انجام می‌دهم، توجه دارد.

۲- When you are bringing your employee in for an evaluation you need to honestly assess all aspects of the job they perform.

2- وقتی کارمندتان را ارزیابی می‌کنید، باید به طور صادقانه تمام زوایای کاری که انجام می‌دهند را در نظر بگیرید.

ادامه: آموزش زبان تجاری (درس یازدهم)

 

پیشنهاد مطالعه:

  1. آموزش زبان تجاری (درس اول)
  2. آموزش زبان تجاری (درس دوم)
  3. آموزش زبان تجاری (درس سوم)
  4. آموزش زبان تجاری (درس چهارم)
  5. آموزش زبان تجاری (درس پنجم)
  6. آموزش زبان تجاری (درس ششم)
  7. آموزش زبان تجاری (درس هفتم)
  8.  آموزش زبان تجاری (درس هشتم)
  9. آموزش زبان تجاری (درس نهم)
ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش
درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.