Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

تخصصی

ویدئو:

پادکست:

ندارد
موفقیت استراتژی - چگونه باید استراتژی های موفق را پیاده سازی کنید؟

در این مقاله از مدیرنو؛ به راه ها و روش های موفقیت استراتژی می‌پردازیم. چگونه باید استراتژی‌های موفق را پیاده سازی کنید. اکثر مدیران از مباحث مربوط به استراتژی لذت می‌برند. تجزیه و تحلیل SWOT کار سختی است. اما زمانی که انجام شود، این مدیران می‌توانند نقش ژنرال پشت‌میزنشینی را بازی کنند که ابتکارهای جسورانه‌ای را برای حمله به دشمن ارائه داده، مشتری را احاطه کرده و بازار را تسخیر می‌کنند.

اما اگر توجه بیشتر و یکسانی به اجرای آن‌که دشوارتر و کم جاذبه‌تر است، نشود، استراتژی چیزی جز حرف نخواهد بود!

اجرا، فعالیت‌های مشخصی است که استراتژی را به عمل و سپس به نتایج تبدیل می‌کند و به توجه مستمر مدیریتی در تمام سطوح نیاز دارد. برخلاف خلق استراتژی که مبتنی بر کارآفرینی و بازارمداری است، اجرا، عملیات مدار است. برتری آن قطعاً ضروری است و پاداش‌های بزرگ به همراه دارد.

بهتر است کارتان را خوب مدیریت کنید تا اینکه کسب و کار خوبی داشته باشید.

 

راه ها و روش های موفقیت استراتژی

تفاوت‌های اساسی بین خلق استراتژی و اجرای آن را در جدول زیر مشاهده کنید:

طراحی استراتژی تا اجرای آن، نیازمند توجه به موضوعات ساختاری، پرسنلی و منابع است. موفقیت هر استراتژی منوط به حمایت چندین ساختار و عملیات منسجم می‌باشد.

اکثر افراد این را ” انطباق سازی” می‌نامند. برای یک کسب و کار، انطباق سازی وضعیتی است که ساختارهای سازمانی، سیستم‌های حمایتی، فرآیندها، مهارت‌های انسانی، منابع و مشوق‌ها، اهداف استراتژیک را پشتیبانی می‌کنند. صاحب نظران، 4 جزء را برای انطباق سازی، پیش بینی می‌کنند:

 • کارکنان و مشوق‌ها
 • فعالیت‌های حمایتی
 • ساختار سازمانی
 • فرهنگ و رهبری

زمانی که این 4 جزء، به‌طور همزمان به هم بپیوندند، هر جزء توسط جزء دیگری حمایت و تقویت می‌شود. آن‌وقت است که کارهای بزرگی انجام می‌گیرد.

 

کارکنان و مشوق

هر مدیر و کارمندی باید در اجرای استراتژی دخیل باشد. مدیریت ارشد، مسئولیت برقراری ارتباط استراتژی‌ها با کارکنان را دارد، مدیران میانی و تحتانی باید استراتژی‌ها را به کارکنان زیردست خود تفهیم کنند تا کارها مطابق با آن‌ها انجام شود. همچنین باید اطمینان یابند که شرکت ویژگی‌های زیر را داراست:

 • کارکنانی با مهارت‌های مناسب برای موفقیت استراتژی (از طریق استخدام و آموزش کارکنان)
 • کارکنانی با نگرش‌هایی که از استراتژی حمایت می‌کنند.
 • منابعی که کارکنان برای انجام بهتر کارها نیاز دارند.

برای بررسی عملکرد و تشویق کارکنان بر اساس آن، می توانید از سیستم ارزیابی عملکرد استفاده کنید.

مشوق‌ها عامل مهم دیگری در ارتباط کارکنان و اجرای استراتژی هستند (شاید هم مهم‌ترین عامل باشد). اگر به کارکنان پاداش واقعی برای اجرای استراتژی داده نشود، آن‌ها نسبت به انجام کارها تعهد نخواهند داشت و استراتژی به‌احتمال‌زیاد با شکست مواجه می‌شود.

 

آیا تاکنون جایی کار کرده‌اید که مشوق‌هایی برای رسیدن به اهداف مهم و اساسی وجود نداشته باشد؟

اگر در ایجاد انطباق بین استراتژی و دیگر موارد کوتاهی کنید، فقط داشتن استراتژی شمارا به هدفتان نمی‌رساند. شرکت‌هایی که در انطباق سازی، کوتاهی می‌کنند، در دستیابی به نتایج موردنظرشان شکست می‌خورند.

مثال:

یک شرکت خدمات مالی برای متمایز کردن خود از رقبای محلی، “ارائه خدمات مالی باکیفیت توسط کارکنان مشتری مدار” را تبلیغ کرده است. در بازاری که تمام رقبا تولیدات و خدمات تولیدات و خدمات یکسانی عرضه می‌کنند، هدف این استراتژی جذب مشتریان ارزشمندتر بود (مثلاً افراد و خانواده‌های با درآمد بالاتر).

برای اجرای این استراتژی، این شرکت نیاز به کارکنانی آموزش دیده و با تجربه در برنامه ریزی مالی داشت. متأسفانه این سیستم تشویقی شرکت برای حمایت از استراتژی ناموفق بود. زیرا به این کارکنان نسبت به همکارانشان حقوق و مزایای بیشتری پرداخت نمی‌شد و تجربه‌ی بیشتر هم هیچ پاداشی نداشت.

درنتیجه بیشتر کارکنان آموزش دیده و با تجربه‌ای که برای ارائه خدمات به مشتری جذب شده بودند، شرکت را ترک کرده و به شرکت‌های دیگر پیوستند؛ جایی که برای مهارت آن‌ها حقوق بیشتری می‌پرداختند. جای این کارکنان را کارکنانی بی تجربه پر کردند؛ اقدامی که استراتژی شرکت را تضعیف کرد.

بهترین تضمین اجرا، سیستم پاداشی است که در آن علاقه کارکنان با موفقیت استراتژی همسو باشد. این از بدیهیات است. برای تحقق آن، هر واحد و کارمندی باید اهداف عملکردی قابل اندازه گیری و پاداش تعیین‌شده در قبال تحقق اهداف داشته باشد. برای اینکه تلاش کارمندان در حد مطلوب باشد، پاداش‌ها باید در حد کفایت باشند.

 • وضعیت شرکت شما در مورد کارکنانی که باید استراتژی‌تان را اجرایی کنند، چگونه است؟
 • آیا برنامه‌های تشویقی و دستورالعمل‌های نیروی انسانی از استراتژی شرکت حمایت می‌کنند؟
 • آیا هدف برنامه‌های استخدام و آموزش، جذب افراد شایسته با مهارت‌های مناسب در مشاغلی است که بتوانند تمایز ایجاد کنند؟

 

فعالیت های حمایتی

عدم انطباق درزمینه منابع انسانی، مانع همیشگی در اجرای مؤثر است. اما موانع دیگری هم؛ ازجمله فعالیت‌هایی که تعداد کمی از ما فکر می‌کنیم برای موفقیت استراتژی خاصی ضرورت داشته باشد، وجود دارد. استراتژی شرکت “سیستمی از بخش‌های به هم وابسته است که موفقیت آن نه تنها به کیفیت هر عامل بستگی دارد، بلکه به چگونگی تقویت هر عامل توسط دیگر عوامل مرتبط است”.

چند دقیقه‌ای را به‌مرور استراتژی شرکت خود اختصاص دهید. از خود بپرسید: “چگونه این استراتژی توسط فعالیت‌های کلیدی سازمان حمایت می‌شود؟”

اگر اجرای سریع و منظم و دقیق، یک عامل کلیدی در استراتژی شماست، در این حالت شما می‌خواهید فروش، فرآیند سفارش، ساخت و تحویل را هماهنگ کنید و آن‌ها را از اشتباه و اتلاف وقت مبرّا گردانید، آیا استخدام، آموزش، تدارکات، قیمت گذاری و فعالیت‌های دیگر، سیستم حمایتی وابسته به هم را برای استراتژی به وجود می‌آورد؟ اگر این‌طور نیست، چه‌کار می‌توانید برای پیوند مؤثر استراتژی و این فعالیت‌های حمایتی انجام دهید؟

 

ساختار سازمانی

فرماندهان نظامی موفق، همیشه نیروهای خود را برحسب استراتژی‌های میدان نبرد سازماندهی می‌کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در اولین روزهای جنگ جهانی دوم، فرماندهان ارتش آلمان از استراتژی حمله همه جانبه استفاده کردند. آلمان‌ها به‌عوض اینکه به مواضع ثابت دشمن در نبردهای طولانی پی‌درپی حمله کنند، بر این هدف استراتژیک متمرکز شدند که از طریق نابودی  دفاع ثابت دشمن، عقبه دشمن را در هم بشکنند.

برای بررسی و بهبود ساختار سازمانی از سیستم ارزیابی سازمان استفاده کنید.

سازمان، میدان جنگ نیست، اما می‌توان از نمونه‌های تمثیل نظامی برای سازماندهی مجدد افراد و منابع در پشتیبانی از یک استراتژی جدید استفاده کرد. شرکت نمی‌تواند بدون سازماندهی مجدد به اهداف استراتژی جدید نائل شود.

اکنون چند دقیقه‌ای در مورد سازماندهی شرکتتان فکر کنید. آیا کارکنان، منابع و واحدها با استراتژی شرکت منطبق هستند؟ آیا واحد شما چیزهایی که باید برای حمایت از استراتژی شرکت انجام دهید، تعیین کرده است؟ آیا واحد شما برای رسیدن به این اهداف خوب سازماندهی شده است؟ اگر اینطور نیست چه کار می‌توانید بکنید؟

پیشنهاد مطالعه: ایجاد تغییر در سازمان

 

فرهنگ و رهبری در استراتژی

فرهنگ و رهبری آخرین عناصر اجرای استراتژی هستند که باید به آن‌ها توجه کنید. این عوامل باید هم از استراتژی و هم از کارهای روزانه که استراتژی را عملیاتی می‌کند، پشتیبانی کنند. فرهنگ‌ها به ارزش‌ها، سنت‌ها و سبک عملیات شرکت اشاره دارد. فرهنگ، یکی از ویژگی‌های مبهمی است که توصیف و اندازه گیری دقیق آن مشکل است. درعین‌حال چیزی است که رفتار مدیران و کارکنان را شکل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، فرهنگ، نوع نگرش افراد را نسبت به محل کار و چگونگی انجام کارها مشخص می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: 8 راه برای ایجاد یک فرهنگ فروش مثبت

یکی از روش‌های درک فرهنگ، طرح این سؤال است:

“چه کسانی قهرمانان شرکت شما هستند؟ چه داستان‌هایی در مورد آن‌ها می‌گویند؟”

فرهنگ ممکن است قوی یا ضعیف باشد. تغییر فرهنگ‌های قومی، مستلزم تلاش فراوان، صرف وقت و به هم ریختگی زیاد است. بنابراین، عاقلانه است شرکت‌هایی که فرهنگ قوی دارند، استراتژی‌هایی را برگزینند که با فرهنگشان سازگار باشد. در غیر اینصورت با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شوند.

تغییر فرهنگ شرکت برای اینکه به‌صورت هرچه کامل‌تر با یک استراتژی جدید منطبق شود، وظیفه مدیر عامل و تیم مدیریت ارشد است. این کاریست که از رده بالا به رده‌های پایین شرکت تعمیم داده می‌شود.

 

در اینجا چند راهکار برای انجام وظیفه ارائه می‌گردد:

 • رفتار و ارزش‌هایی را که دوست دارید کارکنان از آن‌ها پیروی کنند، الگو سازی کنید. اگر به دنبال کاهش هزینه‌ها هستید، قبل از اینکه از دیگران بخواهید هزینه‌ها را کم کنند، هزینه‌های اداری و اضافی را کاهش دهید.
 • کارکنان را جهت اجماع و تعهد به تغییر، گرد هم آورید. تماس شخصی بین مدیران و کارکنان ضروری است.
 • وقتی اهداف مهم تحقق می‌یابند، از جشن‌های بزرگداشت حمایت کنید.
 • استانداردهای عملکردی بالا را هدف قرار دهید.
 • به افراد در قبال نتایجی که می‌خواستید به‌دست آورند، پاداش دهید (هرچند پاداش‌های کوچک).

این سؤال ها را از خود بپرسید:

“تا چه اندازه شرکت شما با استراتژی انتخابی‌تان سازگاری دارد؟ آیا افراد شایسته و مشوق‌های روشنی دارید؟ آیا ساختار شرکتتان از این استراتژی حمایت می‌کند؟ آیا فعالیت‌های کلیدی دیگر، این استراتژی را حمایت می‌کند؟ آیا فرهنگ و استراتژی شرکتتان به خوبی باهم تناسب دارند؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه مشاوره کسب و کار مدیرنو مراجعه فرمایید. 

با ما در ارتباط باشید.

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش

درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.