دوره آموزشی زبان بدن

or log in to view this course.

زبان بدن ما بازتاب بیرونی وضعیت عاطفی ماست. هر ژست یا حرکت می تواند کلید ارزشمندی برای درک عواطف شخص در آن لحظه باشد. مثلاً کسی که احساس ترس یا تدافعی بودن می کند ممکن است دست به سینه بنشیند یا پایش را روی پایش بیندازد یا هر دو کار را انجام بدهد.

کلید خواندن زبان بدن این است که ضمن گوش دادن به آنچه دیگران می گویند و توجه کردن به شرایط صحبت شان بتوانیم وضعیت عاطفی آن ها را درک کنیم. این کار ما را قادر می سازد تا حقیقت را از افسانه و واقعیت را از خیال جدا کنیم.

با توجه به اهمیت زبان بدن در مذاکرات و مراودات اجتماعی برآن شدیم تا دوره آموزشی زبان بدن را برای همراهان و خوانندگان سایت مدیران نواندیش اجرا نماییم.

در این دوره به برخی از پرسش هایتان در مورد علت بعضی از رفتارهای مردم پاسخ داده می شود و رفتارهای شما را نیز در تعاملاتتان تغییر خواهد داد. انگار که همیشه در اتاق تاریکی بوده اید و در حالی که می توانستید وجود اثاثیه و نقاشی های دیوار را حس کنید اما هرگز واقعاً ندیده اید که آن ها چه شکلی هستند.

مطالعه این دوره به مثابه این است که کلید برق را بزنید و اتاق را روشن کنید و آن چه را که همیشه آن جا بوده ببینید.

مزایای دوره:

  • تدوین محتوای دوره بر اساس سرفصل های مورد نیاز مدیران و صاحبان کسب و کار
  • ارائه محتوا به صورت متن، صوت و تصویر
  • ارائه پروژه های کاربردی همزمان در طول دوره
  • برگزاری آزمون پایان دوره در سایت
  • ارائه گواهینامه مدیران نواندیش به شرکت کنندگان

مخاطبین دوره:

  • مدیران عامل
  • مدیران فروش
  • کارشناسان واحد ارتباط با مشتری
  • مدرسان و سخنران ها