درخواست همکاری ثبت شد

 

“{نام و نام خانوادگی} گرامی، درخواست همکاری شما با موفقیت به ثبت رسید. منتظر تماس ما باشید.”