013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

تخصصی

ویدئو:

ندارد

پادکست:

ندارد

در مقاله شاخص های چابکی سازمانی می خوانید:

شاخص های چابکی سازمانی

در این مقاله از مدیرنو؛ به شاخص های چابکی سازمانی می‌پردازیم. ۸ شاخص چابکی سازمانی چیست و چگونه می‌توان چابکی را در سراسر فرهنگ سازمانی خود جای داد؟ این اولین مقاله از سری مقالات در مورد چابکی سازمانی برای رهبران است. مقاله دوم را از دست ندهید.

 

چگونه می توان چابکی را در سراسر فرهنگ سازمانی خود جای داد؟

  • شرکت‌ها برای چابک شدن به ابزارها، فرایندها و فرهنگ مناسب نیاز دارند.
  • ۸ شاخص فرهنگی برای موفقیت در چابکی سازمان ها، اساسی ست.
  • چابکی، کلید مشتری مداری است.

 

طی ۱۸ ماه گذشته، گالوپ مصاحبه‌ای با ذینفعان و با ۸۰ رهبر و مدیر در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها انجام داده تا بتواند تشخیص دهد که کدام جنبه‌های چابکی سازمانی باعث می‌شود کارکنان شرکت خود را چابک بدانند.

بر اساس یافته‌های کیفی و به‌عنوان بخشی از یک نظرسنجی کمی، گالوپ یک پرسشنامه تهیه کرد تا به شرکت‌ها کمک کند تا چابکی را در سازمان‌های خود بفهمند و در صورت لزوم بهبود بخشند. گالوپ سپس با بیش از ۵۵۰۰ کارگر آمریکایی و ۴۰۰۰ کارگر اروپایی در مورد درکشان از فرهنگ چابک در سازمان، مصاحبه کرد.

 

پرسشنامه چابکی سازمانی

این پرسشنامه با سؤال در مورد درک چابکی در سازمان شروع شد و سپس به پاسخ به دو سؤال ساده گسترش یافت:

  1. “در شرکت من، ما ابزارها و فرایندهای مناسب برای پاسخگویی سریع به نیازهای تجاری را داریم.”
  2. “در شرکت من، ما ذهنیت درستی برای پاسخ سریع به نیازهای تجاری داریم.”

 

طبق یافته‌های مطالعه، کارکنانی که به این دو سؤال پاسخ مثبت دهند، معتقدند که شرکت‌های آنها دارای هشت شاخص چابکی سازمانی هستند. از تمایل به اشتراک گذاری دانش تا تصمیم گیری سریع، که برای چابکی سازمانی اساسی هستند.

 

8 شاخص چابکی سازمانی

۸ شاخص چابکی سازمانی شامل:
۱- مشارکت و تعهد
۲- سرعت تصمیم گیری
۳- تحمل آزمایش
۴- توانمند سازی
۵- تطبیق یافتن با فناوری
۶- سادگی
۷- به اشتراک گذاری دانش
۸- تمرکز بر نوآوری.

شاخص های چابکی سازمانی

این هشت شاخص چابکی سازمانی با هم کار می کنند و باید به طور موازی تکامل یابند.

بااین‌حال، در یک مطالعه جداگانه، اکثر رهبران کسب و کار گفتند، داشتن شاخص های چابکی سازمانی یک رویه مهم برای عرضه محصولات به بازار و جلو زدن از رقباست، اما بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان در محل کار خود اصول اولیه چابکی را تجربه نمی‌کنند. واضح است که اکثر شرکت‌ها می‌خواهند چابک‌تر باشند. اما به نظر می‌رسد اکثر شرکت‌ها فرهنگ حمایت از این امر را ندارند.

 

فهرست درصد شاخص چابکی سازمانی در کشورهای پیشرفته

شاخص های چابکی سازمانی

گیر کردن

درواقع، به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها چابکی را وسیله‌ای برای انجام چند کار خاص می‌دانند.

 

ابزارهای ایجاد چابکی در سازمان

استفاده از تیم‌های اسکرام، کنبن، اسپرینت های کاری

تین ابزارها برای بخش‌های منتخب یا پروژه‌های مجزا استفاده می‌شود و به‌عنوان بخشی از فرهنگ چابکی سازمانی دیده نمی‌شود.

برخی از کارشناسان چابکی سازمانی این رویکرد را موردانتقاد قرار داده و می‌گویند به‌کارگیری ابزارهایی نظیر sprints, scrum و حتی برنامه‌های پیچیده‌تر مانند Scaled Agile Framework در نبود محیط کاری که از تصمیم گیری سریع، تجربه، فرهنگ یادگیرنده، توانمندسازی و تیم‌های چند منظوره مؤثر پشتیبانی کند، روندی بی‌فایده است.

درهرصورت، وقتی‌که تنها چند تیم با هدف خاص، چابکی سازمانی را انجام می‌دهند، پروژه‌ها، محصولات یا برنامه‌های آنها از مزایای چابکی برخوردار می‌شوند. اجرای تکه‌تکه چابکی در سازمان، ممکن است سرعت تحویل کارها به بخش‌های دیگر و پایین‌دست را کُند کند. برای اینکه تحویل کارها گیر نکند، یک شرکت باید دامنه اقدامات چابکی خود را گسترش دهد.

اما همان‌طور که تحقیقات گالوپ نشان می‌دهد، فرهنگ و فرایندهایی که از چارچوب‌های چابکی پشتیبانی کند، در بسیاری از شرکت‌ها کمیاب است. بدون وجود هشت شاخص چابکی سازمانی، ممکن است ایجاد چابکی در سازمان برای رهبران سخت و تقریباً توسعه آن غیرممکن باشد. برآوردن نیازهای مشتری سخت‌تر از آن چیزی است که باید باشد.

 

مشتری اولویت است

و مشتری – درونی یا بیرونی – کلیدی است.

اگر چابکی در بخش مجزایی از تولید قرار گیرد، مشتریان از کار سریع، سازگارانه و خلاقانه آن تیم سود زیادی نخواهند برد. چیزی که مشاغل در وهله اول می‌خواهند در آن چابک‌تر شوند، مشتری محوری است. در حقیقت، چابکی در سازمان تقریباً مترادف با تمرکز بر مشتری است. اغلب، تیم‌های چابک به‌طور مؤثر با مشتریان خود همکاری می‌کنند. که این امر به تیم‌های چابک نیاز دارد تا فرایندهای تجاری خود را بر اساس ارزش مشتریان پایه‌ریزی کنند.

آن محیط کاری، بر نحوه تفکر، ارتباط و عملکرد کارکنان تأثیر می‌گذارد. و این چیزی است که این هشت شاخص چابکی سازمانی را بسیار مهم می‌کند: این شاخص های چابکی سازمانی اصول اولیه محیط کاری سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند که باید واقعاً چابک باشند.

رهبرانی که سازمانی از سر تا ته چابک می‌خواهند به یک محیط کاری چابک برای کارمندان نیاز دارند. تغییر فرهنگ محل کار احتمالاً در اکثر شرکت‌ها ضروری و سودمند است.

 

مزایای چابکی سازمانی

هر کارمند در معرض سیگنال‌ها، فرصت‌ها، موانع، خطرات، شکاف‌های محیطی منحصربه‌فردی است که می‌تواند به نفع شرکت و مشتری باشد. مشاهدات آنها اطلاعات بسیار ارزشمندی را ارائه می‌دهد. استفاده از این اطلاعات، برای موفقیت در بازار در حال تغییر، اساسی است.

به‌عنوان‌مثال، فروشندگان هر روز از مشتریان بازخورد می‌گیرند و مدیران پروژه محدوده زمانی و مشخصات محصول را تعیین می‌کنند. اما مدیران پروژه و فروشندگان معمولاً در انتهای مخالف محصول قرار دارند و هرکدام دارای اطلاعاتی هستند که آن‌یکی برای رفع انتظارات مشتری نیاز دارد.

سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بتوانند بسترهایی برای برقراری ارتباط بین طیف‌های مختلف را ایجاد کنند، می‌توانند پیشنهادات مشتری محور را سریع‌تر تولید کنند.

 

فرهنگ را به‌درستی دریافت کنید

تعداد محدودی از شرکت‌ها ذهنیت لازم برای چابکی را تشویق می‌کنند.

برای مثال، فرهنگ اشتراک گذاری دانش را در نظر بگیرید. بر اساس مطالعه گالوپ، تنها ۳۰% از کارکنان آمریکایی و ۳۶% از کارکنان اروپایی کاملاً موافق‌اند که همکارانشان دانش خودرا به اشتراک می‌گذارند. این بهترین پاسخ برای ضرورت وجود هشت شاخص چابکی سازمانی است. بدون به اشتراک گذاشتن دانش در مورد نیازهای مشتریان، تیم‌های چابک عملکرد کمتری دارند. حتی ممکن است کسی تعجب کند که بدون اشتراک گذرای دانش و اطلاعات در بخش‌های مختلف، آنها اصلاً چگونه کار می‌کنند.

اگر فرهنگ چابکی در سازمان، ذهنیت و فرآیندهای درستی را پرورش ندهد، ممکن است ایجاد چابکی واقعی در سازمان مشکل باشد. البته ممکن است رهبران سازمان حتی ندانند که فرهنگ لازم را دارند یا خیر. ارزیابی سازمانی و مشاوره کسب و کار مدیرنو می‌تواند در این امر کمک کننده باشد. اما اکثر رهبران می‌دانند که کند بودن و موانع چابکی یک مسئولیت فزاینده جدی است.

برای شرکت‌هایی که در حال حاضر عقب هستند، توسعه شاخص های چابکی سازمانی در محیط کار بهترین راه برای جلو افتادن است. و با توجه به تعداد کم سازمان‌هایی که این شاخص های چابکی سازمانی را دارند، ممکن است جلو افتادن و رهبر بازار شدن شما خیلی زمانبر نباشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه به صفحه ارزیابی سازمانی و ارزیابی عملکرد کارکنان و آموزش درون سازمانی مدیرنو مراجعه فرمایید. با ما در ارتباط باشید.

 

منبع: gallup

پیشنهاد مطالعه:

چه عواملی بر چابکی سازمان نقش دارند؟
معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد
مدیریت منابع انسانی و روش های ارزیابی منابع انسانی

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش
درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.