ایزو ۹۰۰۱ چه نقشی در زنجیره تامین دارد؟

Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

ایزو ۹۰۰۱ چه نقشی در زنجیره تامین دارد؟ به عنوان کسی که با تامین کننده ها در ارتباط است و احتمالاً مسئولیت تصمیم گیری خرید را بر عهده دارد، چطور اطمینان حاصل می کنید که تامین کنندگان انتظارات شما را درک کرده و  به طور مداوم توانایی تامین محصولات و خدمات مورد انتظار و خواسته شما را دارند؟ محصولات و خدماتی که دارای ایزو ۹۰۰۰ یا ۹۰۰۱ هستند، چطور می توانند به شما کمک کنند؟ مقاله حاضر پاسخ سوال های شما را داده و به شما آموزش خواهد داد چطور بیشترین استفاده را از ایزو ۹۰۰۱ در زنجیره تامین خود ببرید.

ایزو ۹۰۰۱ چیست؟

ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد بین المللی می باشد که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را فراهم می کند. ایزو ۹۰۰۱ بخشی از خانواده استاندارد های منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) می باشد که معمولاً به نام “سری ایزو ۹۰۰۰ “یا “خانواده ایزو ۹۰۰۰” شناخته می شوند.

گاهی تامین کنندگان شما بیان می کنند که ” گواهی ایزو ۹۰۰۰ ” دارند یا “سیستم مدیریت سازگار با ایزو ۹۰۰۰ “دارند. معمولاً این به این معنی است که آنها مدعی اند که سیستم مدیریت کیفیتی مطابق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ دارا می باشند.

هدف ایزو فراهم آوری مجموعه ای از الزامات می باشد، که اگر به طور موثر پیاده سازی شود، این اطمینان را می دهد که تامین کنندگان شما محصولات و خدماتی را ارائه می کنند که:

– مطابق با خواسته ها و نیازهای شما می باشد.

– مطابق با مقررات مربوطه می باشد.

ایزو ۹۰۰۱ یک رویکرد مبتنی بر ریسک به کیفیت دارد که طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد، این موضوعات شامل تعهد مدیریت ارشد تامین کننده شما، مشتری مداری، کفایت منابع، صلاحیت کارکنان، مدیریت فرآیندها (برای تولید، ارائه خدمات و مدیریت مربوطه و فرآیند های پشتیبانی)، برنامه ریزی کیفیت، طراحی محصولات و فراهم آوری خدمات آن، بررسی سفارشات دریافتی، خرید، نظارت مناسب و اندازه گیری فرآیند های آن و … می باشد.

همچنین بهره مند بودن از  ایزو، این الزام برای تامین کننده شما ایجاد می کند که بر کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده نظارت داشته باشد.

ایزو ۹۰۰۱ به طور مشخص الزاماتی برای محصولات یا خدمات شما تعریف نمی کند و شما باید انتظارات یا نیاز های مرتبط را برای تامین کنندگان خود شفاف کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما به مشخصات خاصی از محصول یا خدمات، کاتالوگ ها یا دیگر اسناد مورد لزوم اشاره کنید.

انطباق با ایزو ۹۰۰۱ “به چه معنی می باشد؟

به این معنی است که تامین کننده ی شما یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت کیفیت ایجاد کرده و کسب و کار خود را مدیریت می کند تا نیاز های شما به وضوح برآورده شوند.

ایزو ۹۰۰۱ در انتخاب یک تامین کننده چطور می تواند کمک کند؟

ایزو ۹۰۰۱ برخی الزامات مورد نیاز برای فرآیند خرید را فراهم می کند. این الزامات، موضوعات زیر را بررسی می کنند:

– الزامات را با توجه به اطلاعات خرید، برای درک تامین کنندگان از خواسته های خود فراهم آورید. هر نوع تایید مخصوصی که برای صحت عملکرد تطابق محصولات و خدمات تامین کنندگان با خواسته های شما ممکن است مورد نیاز باشد و هر نوع نظارت یا بازرسی که ممکن است در محل تامین کننده مورد نیاز باشد.

نقش شما به عنوان کارفرما در مشخص کردن خواسته های خود برای تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی ممکن است نیاز داشته باشید با کارکنان خود (به عنوان کاربران نهایی و واقعی) در فرآیند مشورت کنید. اگر این اتفاق نیفتد ممکن است محصول یا خدمتی را دریافت کنید که تمام الزامات بیان شده و الزامات قانونی  را پوشش می دهد اما برای کاربرد مورد نظر شما مناسب نیست. پس در ابتدا باید بر تعیین نیاز های مرتبط یا استفاده مورد نظر خود از محصول یا خدمات تمرکز کنید.

برای راهنمایی در انجام این کار می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید.

– دقیقا چه محصول یا خدمتی را خریداری می کنید؟

– چه تاثیری بر کسب و کار شما دارد؟

– اگر محصول یا خدمات مورد نظر دچار مشکل باشد چه ریسک هایی برای شما ایجاد می کند؟

– چگونه از انطباق محصول یا خدمات دریافتی با الزامات خود اطمینان حاصل می کنید؟

– آیا در مورد عملکرد تامین کننده و سطح شهرت آن اطلاعات دارید؟

– چه سطح از  اطمینانی  را در مورد توانایی های تامین کننده نیاز دارید تا محصولات و خدمات منطبق بر پایه ی خواسته های  شما را تامین کند؟

– آیا تامین کننده محصولات و خدمات مورد نیاز شما را تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت خود دارد؟

چه گونه می توانید از انطباق تامین کننده خود با ایزو ۹۰۰۱ اطمینان حاصل کنید؟

راه های متفاوتی وجود دارد که تامین کننده شما می تواند ادعا کند که سیستم مدیریت مطابق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ دارد.

این راه ها شامل موارد زیر می باشند:

– تامین کننده توسط یک بیانیه، تایید می کند که سیستم مدیریت مطابق با الزامات ایزو دارد. این بیانیه می تواند بر پایه ممیزی داخلی تامین کننده یا ممیزی شخص دوم یا شخص سوم باشد.

– ممیزی شخص دوم:

تامین کننده شما به طور مستقیم می تواند از جانب مشتریان خود ارزیابی شود ( به عنوان مثال از جانب شما، یا مشتری دیگری که شما شهرتش را قبول دارید) که آیا سیستم مدیریت منطبق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ و الزامات مورد نظر شما دارد یا خیر.

-ممیزی شخص سوم (که اغلب به عنوان ممیزی صدور یا ثبت بیان می شود) :

تامین کننده شما یک شخص ثالث بی طرف (یک مرجع صدور یا ارزیابی) برای ارزیابی انطباق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ استخدام می کند.

اعتماد زیاد ممکن است ناشی از این اصل باشد که برخی از مراجع صدور گواهینامه (ثبت) توسط موسسات معتبر ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است که استقلال و صلاحیت مرجع  برای انجام فرآیند صدور گواهینامه را بررسی می کند.

تمام  نهاد های اعتبار بخشی معتبر تحت نظر انجمن اعتبار بخشی بین المللی (IAF) قرار دارند. شکل زیر چرخه شناخت سازمان های گواهی دهنده از (IAF) تا شما به عنوان مشتری را نشان می دهد.

کاربرد-ایزو-9001-در-زنجیره-تامین-11

شکل ۱ : چند راه برای نشان دادن انطباق با ایزو ۹۰۰۱

توجه داشته باشید که ایزو ۹۰۰۱ به تازگی تجدید نظر شده (سپتامبر ۲۰۱۵) و اگرچه دارای برخی تغییرات در مقایسه با نسخه ۲۰۰۸ می باشد، اهداف اصلی ثابت باقی مانده و برای انطباق با هر دو نسخه باید سطح های اعتماد مشابه در سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده خود ایجاد کنید. IAF تا سپتامر ۲۰۱۸ اعتبار هر دو استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را تایید نموده است.

آیا تامین کنندگان می توانند ادعا کنند که محصولات یا خدماتشان منطبق با ایزو ۹۰۰۱ است؟

خیر. ایزو ۹۰۰۱ نشان می دهد که تامین کنندگان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ دارند. همانطور که قبلاً بیان شد، این مدرک این اطمینان را به شما می دهد که تامین کننده توانایی تامین محصولات و خدماتی منطبق و سازگار با خواسته های شما را دارد. ایزو ۹۰۰۱ تامین کنندگان شما را ملزم می کند که سطح رضایت مشتریان خود را (که شامل شما نیز می شود) ارزیابی کرده و بازخورد این اطلاعات را برای بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت خود استفاده کند.

اگر کار ها درست پیش نرفتند چه کار کنیم؟

اگر شما از محصول یا خدمت خاصی که دریافت کردید راضی نبودید، در اولین قدم باید به تامین کننده خود اطلاع دهید. این کار را به صورت طبیعی از طریق کانال های ارتباطی فنی و تجاری که با تامین کننده خود انجام دهید. تامین کننده مجبور می شود که درباره مشکل و شکایت شما تحقیق کرده و باید اقدام مناسبی در جهت عدم تکرار یا کاهش شانس تکرار دوباره این اتفاق انجام دهد. اگر با این حال، باز هم از عملکرد کلی تامین کننده ناراضی هستید (برای مثال: تامین کننده به تولید محصول یا خدمات نا منطبق با خواسته شما ادامه می دهد، یا اقدام اصلاحی مناسبی جهت رفع مشکل انجام نمی دهد)، نشانه این است که در سیستم کیفیت مشکل دارد.

شما باید بدانید که با توجه به پاسخی که دریافت می کنید می توانید شکایت  خود را از طریق مراحلی که در ادامه توضیح داده شده بیان کنید.

۱- اگر تامین کننده شما یک سیستم مدیریت کیفیت بر منبای الزامات ایزو ۹۰۰۱ داشته باشد، ملزم است که کانال های ارتباطی معین برای نظارت بر رضایت مشتری، به دست آوردن بازخورد از مشتری و رفع شکایات مشتری داشته باشد. شما باید یک شکایت نامه رسمی با استفاده از این کانال های ارتباطی برای تامین کننده خود بفرستید.

۲- اگر هنوز هم از پاسخ دریافت شده از تامین کننده خود راضی نیستید و اگر آنها توسط یک نهاد مستقل (شخص ثالث) گواهی تایید ایزو ۹۰۰۱ دارند، می توانید موضوع را به مرجع صدور گواهی گزارش دهید. نام مرجع صدور مورد نظر را می توانید از روی گواهی تامین کننده خود پیدا کنید. مرجع صدور در حین نظارت ممیزی سیستم مدیریت کیفیت درباره مشکل تحقیق کرده، یا در موارد حاد، ممکن است تصمیم به انجام تحقیقات خاص اضافی بگیرد.

۳- اگر پاسخ رضایت بخش از مرجع صدور گواهی دریافت نکردید و اگر مرجع صدور معتبر است، شکایت خود را به بدنه (نهاد) اعتبار بخشی مرجع صدور انتقال دهید. تمام جزییات نهاد اعتبار بخشی در گواهی تامین کننده شما وجود دارد. اگر در پیدا کردن این اطلاعات مشکل دارید، می توانید از لیست موسسات معتبر که از اعضای انجمن بین المللی اعتبار بخشی هستند در وب سایت IAF کمک بگیرید.

۴- اگر از پاسخ بدنه (نهاد) اعتبار بخشی راضی نیستید و این نهاد عضو انجمن بین المللی اعتبار بخشی می باشد، می توانید شکایت خود را به IAF ارجاع دهید.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از موارد بالا بر روی حق قانونی شما به عنوان خریدار تاثیر نخواهد داشت و اگر موازی یا به جای راه های بالا اقدامات قانونی در برابر تامین کننده خود انجام دهید، مناسب تر خواهد بود. این اقدامات قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

به طور خلاصه:

ایزو ۹۰۰۱ مبنای سازمان ها است برای اینکه بتوانند نشان دهند که توانایی مدیریت کسب و کار خود را برای رسیدن به محصولات و خدمات با کیفیت پایدار دارند. راه های متعددی وجود دارد که تامین کنندگان می توانند ادعا کنند که با ایزو ۹۰۰۱ انطباق دارند و شما باید اطمینان حاصل کنید که روش انتخاب شده توسط تامین کننده، اطمینان مورد نیاز شما را فراهم می کند. اگر از کارایی تامین کننده خود رضایت ندارید، باید باز خورد مناسب به تامین کننده خود ارائه دهید. یادگیری از شکایات به بهبود عملکرد در سازمان ها کمک می کند و این هدف ایزو ۹۰۰۱ است.

[site_source_shortcode url=”http://www.iso.org/iso/home.html”]iso[/site_source_shortcode]

0 0 نظر
رتبه مقاله
اشتراک
اطلاع از
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
0
افکارتو دوست دارم. لطفا کامنتش کن!x
()
x