• چهارمین همایش بازاریابی و فروش

    با رویکرد شرایط جدید کسب و کار در سال ۹۵

استاد همایش:
پرویز درگی
مدرس دانشگاه، مشاور بنگاه های اقتصادی
مولف و مترجم کتاب های مدیریتی و بازاریابی
سخنران سمینارها، همایش ها و کنفرانس های متعدد علمی

سرفصل های همایش

۱)  بازاریابی و فروش در عصر جدید
۲)  الزامات موفقیت در بازاریابی و فروش از نگاه هوش مدیریتی
۳)  چگونگی شناخت تیپ شخصیتی مناسب بازاریابی و فروش
۴)  در استخدام نیروهای فروش به چه نکاتی توجه کنیم؟
۵)  اهمیت هوش هیجانی و بهره گیری از آن در کسب و کار
۶)  چگونه عالم عامل عاشق باشیم؟
۷)  نحوه تبدیل موفقیت های فردی به موفقیت سازمانی برای فروش بهره ور
۸)  چرخه کسب و کار در بازاریابی و فروش چگونه است؟
۹)  هوش مدیریتی چگونه شکل می گیرد و چه اهمیتی دارد؟
۱۰)  کاربرد هوش مدیریتی در موفقیت کسب و کار
۱۱)  هوش موقعیتی چیست و جایگاه آن در هوش مدیریتی کجاست؟
۱۲)  هوش معنوی چیست و جایگاه آن در موفقیت کسب و کار چگونه است؟
۱۳)  مهم ترین اصول و نحوه بکارگیری زبان بدن در ارتباط با مشتریان
۱۴)  بیست توصیه مهم برای موفقیت در کسب و کار برای سال آتی

web hit counter