نتایج آزمون بلبین

 

{نام و نام خانوادگی:57} گرامی؛

پاسخ های شما دریافت شد. از اینکه در آزمون بلبین شرکت کرده اید متشکریم.

 

نتایج آزمون

 شما عمل گرا هستید. امتیاز: {عمل گرا:181}


شما مردم گرا هستید. امتیاز:{مردم گرا:183}