علیرضا داداشی

فروشنده یا فروشندگان سبب فراری دادن مشتری

چگونه فروشنده یا فروشندگان سبب فراری دادن مشتری می شوند؟

یکی از نکاتی که لازم است صاحبان کسب و کار، سرپرستان فروش و فروشندگان متوجه آن باشند این است که تمام افرادی که وارد فروشگاه ما می شوند، از سوی ما به چشم “مشتری” دیده می شوند؛ فارغ از این که فروش و فروشگاه ما مجازی است یا فیزیکی، و فارغ از این که آن فرد با قصد قبلی خرید به فروشگاه ما مراجعه کرده یا نیت دیگری داشته است. نکته ی دیگر این که صِرف “مشتری” بودن افراد برای ما مهم تر از “حجم و میزان خرید” آنها است.

فروشنده مشتری

روش برخورد فروشنده با مشتری | به عنوان فروشنده چطور با مشتری برخورد کنیم؟

در این مقاله به چگونگی برخورد فروشنده با مشتری می‌پردازیم. همچنین یاد می‌گیریم که به‌عنوان فروشنده چطور باید با مشتری‌ها برخورد کنیم. یک نکته که لازمه تمام فروشندگان و بازاریابان عزیز به