مشاوره کسب و کار فعال

مدیران نواندیش در استان های زیر به صورت فعال حضور دارد.

علی معبودی

مشاور ارشد کسب و کار

مجموعه تخصصی مشاوره کسب و کار مدیران نواندیش

مشاوره کسب و کار در سراسر ایران

ما آماده ارائه خدمات در سایر استان ها در سراسر ایران می باشیم.