شرکت مدیران نواندیش اولین مرکز تخصصی مشاوره کسب و کار در استان گیلان و همچنین مجری بزرگترین همایش های مدیریتی شمال کشور، جهت تکمیل نمودن تیم اداری خود در دفتر “رشت” دعوت به همکاری می نماید :

۱- مهندس صنایع در مجموعه مدیران نواندیش / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۳۰ سال / تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۷ / ترجیحاً مجرد

۲- کارشناس بازاریابی در مجموعه مدیران نواندیش / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۳۰ سال / تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۷ / ترجیحاً مجرد

۲- کارشناس فروش فروشگاهی/ ۲ نفر / خانم/ رشت و لاهیجان/ حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ساعت کاری : ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱
ترجیحاً با سابقه فروش
۳- بازاریاب حضوری/ ۱ نفر / آقا / رشت / حوزه ساختمان
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : کاردانی یا کارشناسی فنی مهندسی
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰
۴- صندوق دار / ۱ نفر / خانم / رشت
سن :۲۲ تا ۲۶ سال
ساعت کاری : ۸:۳۰ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰
ترجیحاً مجرد
چرخشی / دو شیفت
۵- مدیر داخلی / ۱ نفر / خانم / انزلی
سن :۲۸ تا ۳۱ سال
ساعت کاری : ۸:۱۵ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۱
ترجیحاً مجرد و داشتن سابقه کار مدیریت
۶- مدیر بازاریابی / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت/ حوزه اداری
سن : ۳۰ تا ۳۵ سال
ساعت کاری : ۸ تا ۱۴:۳۰ و ۱۷:۳۰ تا ۱۹
تحصیلات : حداقل کارشناسی
۲ سال سابقه کار
۷- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا یا خانم / رشت / حوزه خودرو
سن: ۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی
ترجیحا دارای سابقه کار
۸- بازاریاب حضوری / ۶ نفر / آقا / لاهیجان / حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار
۹- سرپرست فروش / ۲ نفر / آقا / لاهیجان/ حوزه مواد غذایی
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی سرپرستی و هدایت گروه کاری
ترجیحا دارای سابقه کار
۱۰- بازاریاب حضوری / ۱ نفر / آقا / رشت/ حوزه لبنیات
سن:۲۲ تا ۳۰ سال
دارای توانایی در بازاریابی و فروش
ترجیحا دارای سابقه کار
۱۱- کارشناس روابط عمومی / ۱ نفر/ خانم / رشت / حوزه هنری
سن :۲۲ تا ۳۰
۱۲- کارشناس فروش/ ۱ نفر / خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۵ تا ۳۰ سال
تحصیلات : حداقل کارشناسی
ترجیحاً با سابقه فروش
۱۳- مدیر داخلی ۱ نفر / آقا یا خانم / تهران / حوزه دارو
سن :۲۸ تا ۳۵ سال
داشتن سابقه کار مدیریت
۱۴- نیروی فنی تاسیسات و مکانیک/ ۱ نفر / آقا / رشت
دارا بودن مدرک دانشگاهی حداقل لیسانس
(الویت با مکانیک یا تاسیسات)
سن تا ۳۵ سال

۱۰ اشتباه افراد جویای کار در استخدام

مسلماً افراد جویای کار با مشکلات فراوانی روبه رو هستند اما یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی آنها، روند استخدامی بسیار طولانی و بی پایان در اکثر شرکت­ های بزرگ و متوسط است. سیستم استخدامی ناکارآمد نیز بر مشکلات آنها افزوده و پیدا کردن یک کار خوب را مشکل تر کرده است.

فرم همکاری با شرکت مدیران نواندیش

  • حداکثر حجم قابل قبول ۳ مگابایت می‌باشد.
    انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg.
web hit counter