مشاور بازاریابی و فروش

مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش کسب و کار

چرا مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش ؟

چرا به مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش نیاز دارید. معمولا مدیر کسب و کار و سازمان، زمانی به مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش کسب و کار مراجعه میکنند که، تلاش قبلی آنها در زمینه توسعه موفقیت آمیز نبوده.

مثلا سازمان، برنامه راهبردی برای مدیریت و بازاریابی و افزایش فروش تدوین کرده، اما به هر دلیلی موفق به اجرای آن نشده! یا اعضای سازمان درباره نحوه پاسخگویی به نیازهای خاص، اتفاق نظر ندارند.

بنابراین از مشاور بازاریابی و فروش و مشاور مدیریت کسب و کار کمک میگیرند. با بکارگیری مشاوره بازاریابی و فروش کسب و کار ، تخصص لازم برای حل مسئله فراهم و دستیابی به اجماع آسانتر میشه. بیشتر بدانید+

هر کسی به دنبال مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش نمیره

شما احتمالا جـزء یکـی از گروه های زیر هستید

مجموعه مدیران نواندیش
میتونه به رفع دغدغه های شما کمک کنه

مشاور بازاریابی و فروش و مشاور مدیریت و بازاریابی کسب و کار

بازاریابی و فروش

تبلیغات و برندینگ

منابع انسانی

مدیریت استراتژیک

بهترین مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش کیست؟

بهترین مشاور بازاریابی و فروش کسب و کار ، مجموعه ایست که بتونه، همه نیازهای مدیریت و بازاریابی یک کسب و کار رو پوشش بده. بیشتر بدانید+

مشاوره مدیریت و بازاریابی و فروش کسب و کار ما چه بخش هایی رو پوشش میده؟

براتون سواله که مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش و مشاوره مدیریت و بازاریابی ما، شامل چه بخش هایی هستش و چطور میتونید روی کمکمون حساب کنید؟

مجموعه مشاوره مدیریت و بازاریابی و فروش کسب و کار مدیران نواندیش بخش های: مشاوره بازاریابی و فروش ، تبلیغات و برندینگ ، آموزش و مشاوره مدیریت استراتژیک و منایع انسانی پوشش میده.

مناطق فعال

مدیران نو اندیش در سراسر ایران به ارائه خدمات مشاوره کسب و کار و آموزش مدیریت و بازاریابی و فروش میپردازد. هم اکنون بزرگترین شرکت ها در استانهای تهران، اصفهان، گیلان و کرمان تحت مشاوره ما هستند.

مدیران نواندیش مشاوره کسب و کار

مورد اعتماد مشتریان هستیم

10 +

مجموعه تحت مشاوره

100 +

مشاوره حضوری و ساعتی

1 + سال

مشاور مدیریت و بازاریابی

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟

همکاران واحد مشاوره مدیریت و بازاریابی و فروش

به صورت کاملا رایگان مشکلات شما رو میشنون