تست های روانشناسی

چقدر خودتان را می شناسید؟

تست های روانشناسی افراد را بر اساس تفاوت های فردی موجود در آنها متمایز ساخته و فرد می تواند از استعدادها و قابلیت های خود، آگاه گردد.

از طریق تست ها می توان برای هر گروه سنی معین هنجارهای مناسب مشخص ساخت و نتایج بدست آمده از هر فرد را با هنجارهای قابل اطمینان مقایسه و ارزیابی کرد.

افراد پس از انجام تست ها می توانند براساس نتایج بدست آمده توانایی های خود را پرورش داده و برای زندگی آینده خود خط مشی مناسبی انتخاب نماید.

روانشناسی چه اهمیتی دارد؟

در جهان صنعتی امروز، تقریباً هیچ فعالیت و حرفه‌ای یافت نمی‌شود که به درک و اندیشهٔ انسانی وابسته نباشد؛ در نتیجه روان‌شناسی با زندگی و کسب و کار انسان مدرن پیوندی ناگسستنی ایجاد کرده‌ است. به علاوه رشد علم، تکنولوژی و سطح رفاه عمومی، موجب شده تا آدمی وقت بیشتری برای تفکر و اندیشه پیدا کند.

بنابراین مسائل، مشکلات و حتی بیماری‌های نوظهوری در میان افکار و ذهنیات بشر پدید می‌آید که نیاز به یافتن راه حل، درمان و پیشگیری را دو چندان می‌کند؛
راه حلی که امروزه روان‌شناسی طلایه‌دار آن است.
در ادامه با ما همراه باشید.

تست های روانشناسی چه کمکی به مدیران می کنند؟

تست های روانشناسی کاربردهای متفاوتی دارند. از یک سو برای ارزیابی و اندازه گیری دقیق توانمندی های فردی نظیر هوش، استعداد، شخصیت، حافظه و …مورد استفاده قرار می گیرند و از سویی دیگر در تشخیص و ارزیابی مشکلات و مسائلی که کارکنان در محیط کار با آن‌ها رو به رو هستند، مانند انگیزش، استرس شغلی، تعهد سازمانی، مهارت های ارتباطی و… به کار رفته و به بررسی علل، آموزش و ارائه راهکار به مدیران جهت مدیریت اثربخش کارکنان و تدوین راه‌حل‌هایی جهت پویایی بیشتر و کارآمد‌تر شدن آن ها می پردازند.

پر کاربرد ترین تست های روانشناسی در کسب و کار

انواع تست های روانشناسی جهت شناخت فردی سازمانی و شغلی مدیران و پرسنل