تست هالند – تست شخصیت شناسی هالند

به تست هالند خودتان خوش‌آمدید

تست شخصیت شناسی هالند به منظور ارزيابي رغبت ها و علائق شما در زمينه تحصیلی و شغلی تهيه و طراحي شده است. در تست هالند فهرستي از فعاليتها، تجربه ها، مشاغل و خود سنجي ها آورده شده است تارغبت ها و تجربه هاي شما را مشخص نمايد. درهر بخش توضيحات لازم براي پاسخگويي داده شده است. لطفا اين توضيحات را با دقت بخوانيد و پرسشنامه را با انتخاب گزینه مورد نطر تكميل نماييد.